arxiu històric electoral

L'Alcalaténtornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   12.455  9.100  3.402  2.216  2.140    1.167    175 
G-2015   12.532  9.455  3.304  2.239  2.256    1.181  261  214 
A-2015   12.549  9.389  3.201  2.755  1.481  803  726  157  266 
L-2015   12.783  9.577  4.221  3.177  1.300    362    517 
E-2014   12.654  5.589  2.022  1.480  349  414  82  466  776 
G-2011   12.731  8.819  4.715  2.878  358      458  410 
A-2011   12.746  9.346  4.488  3.612  572      274  400 
L-2011   12.978  9.702  4.253  3.869  817        773 
E-2009   13.008  6.669  3.340  2.769  85      95  380 
G-2008   12.978  9.935  4.623  4.787  76    235  210 
A-2007   12.931  9.614  4.410  4.274        632  298 
L-2007   13.172  9.770  3.845  4.324  547      187  862 
E-2004   12.843  6.701  2.950  3.406  46      80  219 
G-2004   12.823  9.939  4.161  5.220  82      269  207 
A-2003   12.816  9.898  4.141  4.958  309      300  190 
L-2003   12.880  9.959  3.358  5.313  127      228  977 
G-2000   12.438  9.170  4.682  3.729  150      391  218 
E-1999   12.438  9.190  4.430  3.708  182      428  442 
A-1999   12.499  9.271  4.488  3.647  287      464  385 
L-1999   12.449  9.235  4.448  3.744  232      634  222 
G-1996   12.045  9.749  4.055  4.593  116      770  215 
A-1995   11.951  9.595  3.781  4.398  343      697  376 
L-1995   11.965  9.534  3.796  4.504  383      652  206 
E-1994   11.843  7.530  3.006  3.188  172      678  486 
G-1993   11.923  9.477  3.677  4.498  156      600  546 
A-1991   12.037  9.301  3.017  4.884  456      366  578 
L-1991   12.033  9.229  2.675  4.549  360      367  1.278 
G-1989   12.054  8.343  2.809  3.800  163      387  1.184 
E-1989   12.009  6.622  1.939  3.043  131      233  1.276 
E-1987   12.116  8.982  3.011  4.118        207  1.646 
A-1987   12.122  9.019  2.820  4.075        341  1.783 
L-1987   12.118  9.015  3.041  4.808        414  752 
G-1986   12.420  8.994  3.164  4.215  184      207  1.224 
A-1983   12.195  8.776  3.260  4.245  213      505  553 
L-1983   12.195  8.764  3.246  4.062        700  756 
G-1982   12.106  9.673  2.826  4.306  34      189  2.318 
L-1979   12.435  8.091    1.887        265  5.939 
G-1979   12.445  9.137  162  2.500        495  5.980 
G-1977   11.540  9.540  569  1.683        447  6.841 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   25,1  37,4  24,4  23,5    12,8    1,9 
G-2015   22,6  34,9  23,7  23,9    12,5  2,8  2,3 
A-2015   21,7  34,1  29,3  15,8  8,6  7,7  1,7  2,8 
L-2015   22,0  44,1  33,2  13,6    3,8    5,4 
E-2014   50,4  36,2  26,5  6,2  7,4  1,5  8,3  13,9 
G-2011   25,6  53,5  32,6  4,1      5,2  4,6 
A-2011   22,7  48,0  38,6  6,1      2,9  4,3 
L-2011   22,4  43,8  39,9  8,4        8,0 
E-2009   47,3  50,1  41,5  1,3      1,4  5,7 
G-2008   22,0  46,5  48,2  0,8    0,0  2,4  2,1 
A-2007   23,6  45,9  44,5        6,6  3,1 
L-2007   23,6  39,4  44,3  5,6      1,9  8,8 
E-2004   47,1  44,0  50,8  0,7      1,2  3,3 
G-2004   20,4  41,9  52,5  0,8      2,7  2,1 
A-2003   20,8  41,8  50,1  3,1      3,0  1,9 
L-2003   20,5  33,7  53,3  1,3      2,3  9,8 
G-2000   24,5  51,1  40,7  1,6      4,3  2,4 
E-1999   24,0  48,2  40,3  2,0      4,7  4,8 
A-1999   24,1  48,4  39,3  3,1      5,0  4,2 
L-1999   23,5  48,2  40,5  2,5      6,9  2,4 
G-1996   17,8  41,6  47,1  1,2      7,9  2,2 
A-1995   18,6  39,4  45,8  3,6      7,3  3,9 
L-1995   18,5  39,8  47,2  4,0      6,8  2,2 
E-1994   35,4  39,9  42,3  2,3      9,0  6,5 
G-1993   19,5  38,8  47,5  1,6      6,3  5,8 
A-1991   21,4  32,4  52,5  4,9      3,9  6,2 
L-1991   21,1  29,0  49,3  3,9      4,0  13,8 
G-1989   29,4  33,7  45,5  2,0      4,6  14,2 
E-1989   43,2  29,3  46,0  2,0      3,5  19,3 
E-1987   23,8  33,5  45,8        2,3  18,3 
A-1987   23,8  31,3  45,2        3,8  19,8 
L-1987   23,2  33,7  53,3        4,6  8,3 
G-1986   25,9  35,2  46,9  2,0      2,3  13,6 
A-1983   26,5  37,1  48,4  2,4      5,8  6,3 
L-1983   25,6  37,0  46,3        8,0  8,6 
G-1982   17,7  29,2  44,5  0,4      2,0  24,0 
L-1979   33,0    23,3        3,3  73,4 
G-1979   25,7  1,8  27,4        5,4  65,4 
G-1977   15,6  6,0  17,6        4,7  71,7