arxiu històric electoral

La Marina Altatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   96.970  65.206  18.410  6.797  14.682  4.486  9.799  9.623    1.409 
E-2019   114.182  65.548  21.767  9.868  14.181  7.240  5.741  3.373    3.378 
L-2019   118.773  68.573  22.601  13.606  17.107  3.927  1.549  973  210  8.585 
(2) G-2019   96.688  70.510  19.856  7.601  12.931  11.225  10.952  6.354    1.591 
A-2019   96.688  69.839  17.340  15.897  13.107  10.408  5.724  5.453    1.910 
G-2016   94.305  67.105  13.893  19.424  22.673  9.696    121    1.298 
G-2015   94.141  69.498  13.940  20.283  20.678  10.500    95  2.466  1.563 
A-2015   93.869  65.196  14.244  17.124  16.726  6.922  6.493  142  1.567  1.978 
L-2015   117.374  72.312  20.735  12.985  19.969  2.855      1.125  14.636 
E-2014   111.233  46.256  10.403  5.892  13.616  1.241  3.716  635  4.167  6.586 
G-2011   91.849  66.877  19.352  5.308  35.015        3.795  3.407 
A-2011   91.467  64.816  19.803  6.886  32.286        2.051  3.790 
L-2011   116.178  74.677  19.745  7.974  29.384        499  17.073 
E-2009   107.128  49.591  19.237  1.178  25.029        956  3.191 
G-2008   89.795  70.596  30.310  1.449  35.449  41      1.571  1.776 
A-2007   89.162  65.758  22.321  7.738  33.155          2.544 
L-2007   111.912  75.345  21.140  10.604  27.431        970  15.201 
E-2004   96.986  46.947  19.849  1.271  23.022        870  1.935 
G-2004   87.200  67.756  29.912  2.122  31.324        2.135  2.263 
A-2003   86.728  65.854  20.892  8.901  29.831        2.176  4.054 
L-2003   102.490  73.234  20.324  12.830  27.170        1.465  11.443 
G-2000   84.072  61.845  20.135  3.604  33.707        2.434  1.965 
E-1999   89.456  64.837  20.298  6.071  31.601        1.897  4.970 
A-1999   85.078  61.697  17.600  8.379  30.077        1.853  3.788 
L-1999   91.201  66.829  14.764  11.784  22.204        1.234  16.838 
G-1996   78.801  64.515  25.374  2.878  29.783        4.615  1.865 
A-1995   77.369  61.224  20.506  8.100  24.795        3.354  4.469 
L-1995   78.605  61.476  17.611  13.353  20.357        1.025  9.126 
E-1994   79.632  51.812  16.104  2.813  24.692        4.367  3.836 
G-1993   75.277  61.362  21.776  3.681  27.206        4.387  4.312 
A-1991   73.639  55.157  19.085  7.897  16.597        2.070  9.508 
L-1991   73.749  55.254  16.796  8.772  14.920        1.300  13.466 
G-1989   71.829  54.005  22.032  3.432  16.319        2.707  9.394 
E-1989   70.559  41.053  17.879  2.100  10.463        1.156  9.456 
E-1987   68.538  53.230  21.109    16.490        1.104  14.527 
A-1987   68.529  53.237  20.602    16.517        4.390  11.728 
L-1987   68.560  53.728  18.010    14.792        5.974  14.952 
G-1986   70.245  52.581  23.879  2.397  16.731        1.498  8.076 
A-1983   67.470  49.614  22.934  4.072  18.240        1.549  2.819 
L-1983   67.470  49.735  22.610  2.461  16.665        1.584  6.415 
G-1982   65.109  52.719  25.552  1.013  15.661        1.528  8.965 
L-1979   64.645  45.331  13.570    2.494        3.314  25.953 
G-1979   64.559  48.563  17.205    1.879        3.220  26.259 
G-1977   58.706  49.139  16.133    2.924        2.959  27.123 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   31,5  28,2  10,4  22,5  6,9  15,0  14,8    2,2 
E-2019   41,5  33,2  15,1  21,6  11,0  8,8  5,1    5,2 
L-2019   41,3  33,0  19,8  24,9  5,7  2,3  1,4  0,3  12,5 
(2) G-2019   25,8  28,2  10,8  18,3  15,9  15,5  9,0    2,3 
A-2019   26,1  24,8  22,8  18,8  14,9  8,2  7,8    2,7 
G-2016   27,8  20,7  28,9  33,8  14,4    0,2    1,9 
G-2015   25,0  20,1  29,2  29,8  15,1    0,1  3,5  2,2 
A-2015   28,4  21,8  26,3  25,7  10,6  10,0  0,2  2,4  3,0 
L-2015   36,7  28,7  18,0  27,6  3,9      1,6  20,2 
E-2014   56,7  22,5  12,7  29,4  2,7  8,0  1,4  9,0  14,2 
G-2011   25,5  28,9  7,9  52,4        5,7  5,1 
A-2011   26,0  30,6  10,6  49,8        3,2  5,8 
L-2011   33,4  26,4  10,7  39,3        0,7  22,9 
E-2009   53,0  38,8  2,4  50,5        1,9  6,4 
G-2008   20,2  42,9  2,1  50,2  0,1      2,2  2,5 
A-2007   24,7  33,9  11,8  50,4          3,9 
L-2007   31,0  28,1  14,1  36,4        1,3  20,2 
E-2004   51,2  42,3  2,7  49,0        1,9  4,1 
G-2004   20,6  44,1  3,1  46,2        3,2  3,3 
A-2003   22,4  31,7  13,5  45,3        3,3  6,2 
L-2003   26,7  27,8  17,5  37,1        2,0  15,6 
G-2000   25,2  32,6  5,8  54,5        3,9  3,2 
E-1999   25,3  31,3  9,4  48,7        2,9  7,7 
A-1999   25,7  28,5  13,6  48,7        3,0  6,1 
L-1999   24,7  22,1  17,6  33,2        1,8  25,2 
G-1996   17,1  39,3  4,5  46,2        7,2  2,9 
A-1995   19,6  33,5  13,2  40,5        5,5  7,3 
L-1995   20,2  28,6  21,7  33,1        1,7  14,8 
E-1994   34,1  31,1  5,4  47,7        8,4  7,4 
G-1993   17,7  35,5  6,0  44,3        7,1  7,0 
A-1991   23,9  34,6  14,3  30,1        3,8  17,2 
L-1991   23,9  30,4  15,9  27,0        2,4  24,4 
G-1989   24,1  40,8  6,4  30,2        5,0  17,4 
E-1989   40,6  43,6  5,1  25,5        2,8  23,0 
E-1987   20,7  39,7    31,0        2,1  27,3 
A-1987   20,7  38,7    31,0        8,2  22,0 
L-1987   20,1  33,5    27,5        11,1  27,8 
G-1986   22,8  45,4  4,6  31,8        2,8  15,4 
A-1983   25,1  46,2  8,2  36,8        3,1  5,7 
L-1983   24,8  45,5  4,9  33,5        3,2  12,9 
G-1982   16,8  48,5  1,9  29,7        2,9  17,0 
L-1979   28,9  29,9    5,5        7,3  57,3 
G-1979   23,8  35,4    3,9        6,6  54,1 
G-1977   15,2  32,8    6,0        6,0  55,2 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19