arxiu històric electoral

El Baix Maestrattornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   53.827  37.448  13.354  8.420  9.819    4.933    922 
G-2015   53.916  38.667  12.407  8.485  10.071    5.440  996  1.268 
A-2015   53.975  36.616  11.156  10.168  5.144  4.031  3.415  868  1.834 
L-2015   57.105  37.684  13.402  11.233  3.800    2.612  1.021  5.605 
E-2014   55.960  25.167  8.419  6.375  1.587  2.152  638  1.723  4.273 
G-2011   54.102  36.892  20.027  11.804  1.539      1.435  2.087 
A-2011   54.151  36.821  18.578  12.226  2.507      1.237  2.273 
L-2011   57.579  39.009  19.968  11.696  2.966      908  3.471 
E-2009   55.920  27.617  13.970  11.420  396      363  1.468 
G-2008   54.061  40.625  19.716  18.671  425    35  755  1.023 
A-2007   53.671  38.279  19.155  14.488        3.254  1.382 
L-2007   57.184  40.054  19.020  12.208  2.519      909  5.398 
E-2004   53.248  26.931  12.697  12.412  426      449  947 
G-2004   52.551  39.700  18.067  18.225  993      1.190  1.225 
A-2003   52.781  38.783  18.512  14.307  3.244      1.386  1.334 
L-2003   53.978  39.346  16.954  13.141  4.039      1.168  4.037 
G-2000   51.331  36.983  20.074  13.598  947      1.094  1.270 
E-1999   51.447  37.034  18.626  13.396  1.465      1.144  2.403 
A-1999   51.379  37.055  18.316  12.900  2.364      1.222  2.253 
L-1999   51.890  37.554  18.020  12.173  2.724      1.157  3.471 
G-1996   49.569  39.891  18.909  16.614  441      2.304  1.623 
A-1995   49.149  37.422  17.334  14.380  1.482      2.275  1.951 
L-1995   49.209  38.030  17.726  14.502  1.799      2.158  1.837 
E-1994   48.288  31.426  15.094  11.099  831      2.131  2.271 
G-1993   47.310  38.134  18.268  15.127  617      2.138  1.984 
A-1991   46.072  35.390  14.571  14.993  1.146      957  3.723 
L-1991   46.127  35.457  14.922  15.059  926      944  3.605 
G-1989   45.093  33.555  12.368  14.280  354      1.239  5.314 
E-1989   44.711  25.917  8.628  11.665  317      495  4.812 
E-1987   43.686  33.568  11.670  14.976        599  6.323 
A-1987   43.753  33.532  11.381  14.628        1.109  6.414 
L-1987   43.755  33.784  12.112  14.892        985  5.795 
G-1986   44.637  32.870  11.723  15.659  350      593  4.545 
A-1983   42.848  31.356  11.014  16.268  1.069      1.089  1.916 
L-1983   42.848  32.092  8.757  14.041  366      1.088  7.840 
G-1982   42.066  34.081  10.250  17.486  144      700  5.501 
L-1979   42.211  30.984    11.094        1.035  18.855 
G-1979   42.350  32.120  897  12.628        1.771  16.824 
G-1977   39.194  32.860  1.490  12.438        1.714  17.218 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   28,9  35,7  22,5  26,2    13,2    2,5 
G-2015   26,6  32,1  21,9  26,0    14,1  2,6  3,3 
A-2015   29,3  30,5  27,8  14,0  11,0  9,3  2,4  5,0 
L-2015   30,8  35,6  29,8  10,1    6,9  2,7  14,9 
E-2014   51,1  33,5  25,3  6,3  8,6  2,5  6,8  17,0 
G-2011   29,3  54,3  32,0  4,2      3,9  5,7 
A-2011   28,0  50,5  33,2  6,8      3,4  6,2 
L-2011   29,2  51,2  30,0  7,6      2,3  8,9 
E-2009   49,2  50,6  41,4  1,4      1,3  5,3 
G-2008   23,1  48,5  46,0  1,0    0,1  1,9  2,5 
A-2007   26,6  50,0  37,8        8,5  3,6 
L-2007   27,9  47,5  30,5  6,3      2,3  13,5 
E-2004   48,8  47,1  46,1  1,6      1,7  3,5 
G-2004   22,2  45,5  45,9  2,5      3,0  3,1 
A-2003   24,3  47,7  36,9  8,4      3,6  3,4 
L-2003   24,9  43,1  33,4  10,3      3,0  10,3 
G-2000   26,3  54,3  36,8  2,6      3,0  3,4 
E-1999   25,5  50,3  36,2  4,0      3,1  6,5 
A-1999   25,6  49,4  34,8  6,4      3,3  6,1 
L-1999   25,3  48,0  32,4  7,3      3,1  9,2 
G-1996   18,3  47,4  41,6  1,1      5,8  4,1 
A-1995   22,5  46,3  38,4  4,0      6,1  5,2 
L-1995   21,0  46,6  38,1  4,7      5,7  4,8 
E-1994   34,0  48,0  35,3  2,6      6,8  7,2 
G-1993   18,3  47,9  39,7  1,6      5,6  5,2 
A-1991   21,8  41,2  42,4  3,2      2,7  10,5 
L-1991   21,7  42,1  42,5  2,6      2,7  10,2 
G-1989   24,3  36,9  42,6  1,1      3,7  15,8 
E-1989   40,7  33,3  45,0  1,2      1,9  18,6 
E-1987   21,6  34,8  44,6        1,8  18,8 
A-1987   21,8  33,9  43,6        3,3  19,1 
L-1987   21,3  35,9  44,1        2,9  17,2 
G-1986   24,3  35,7  47,6  1,1      1,8  13,8 
A-1983   25,3  35,1  51,9  3,4      3,5  6,1 
L-1983   23,8  27,3  43,8  1,1      3,4  24,4 
G-1982   16,0  30,1  51,3  0,4      2,1  16,1 
L-1979   25,4    35,8        3,3  60,9 
G-1979   22,9  2,8  39,3        5,5  52,4 
G-1977   14,7  4,5  37,9        5,2  52,4