arxiu històric electoral

La Safortornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   121.791  86.427  10.644  23.322  19.634  5.559  14.008  11.334    1.926 
E-2019   123.535  84.970  15.919  25.797  19.128  8.761  4.818  6.621    3.926 
L-2019   124.552  86.268  19.803  26.289  23.328  4.541  1.910  1.155  1.197  8.044 
(2) G-2019   121.169  91.121  12.670  24.221  17.053  13.592  9.220  12.072    2.293 
A-2019   121.181  89.534  23.504  19.867  17.325  12.394  7.666  5.917    2.861 
G-2016   120.885  89.315  26.145  17.762  31.958  10.997  175      2.278 
G-2015   121.198  92.147  26.513  17.780  29.701  11.797  216    3.625  2.733 
A-2015   121.362  90.086  24.789  18.226  26.377  7.668  207  6.845  3.129  2.845 
L-2015   124.923  91.561  22.653  23.573  31.165  2.399      2.879  8.891 
E-2014   123.492  65.696  10.238  14.271  20.299  1.082  804  4.183  5.968  8.851 
G-2011   121.145  93.460  8.662  23.226  51.489        4.830  5.253 
A-2011   120.877  92.475  12.366  25.159  47.413        3.323  4.214 
L-2011   125.385  95.207  15.794  29.716  39.084        2.490  8.121 
E-2009   122.209  69.449  2.362  24.439  37.978        1.448  3.222 
G-2008   119.624  96.625  3.065  36.283  52.178  43      2.431  2.625 
A-2007   119.109  90.705  11.050  29.321  46.558          3.776 
L-2007   125.273  92.551  11.735  34.861  32.726        3.660  9.564 
E-2004   117.291  64.524  2.496  26.012  32.086        1.480  2.450 
G-2004   116.200  91.806  5.548  36.890  43.472        3.371  2.525 
A-2003   116.160  90.337  10.891  31.192  41.220        3.145  3.889 
L-2003   119.063  90.946  13.523  34.751  36.234        1.494  4.947 
G-2000   117.048  88.482  6.105  28.263  45.912        3.960  4.242 
E-1999   116.965  85.934  6.453  29.270  39.652        3.856  6.701 
A-1999   117.654  87.007  9.066  27.696  40.176        3.782  6.287 
L-1999   118.971  87.061  9.963  30.947  35.050        3.088  8.008 
G-1996   110.553  91.884  4.072  34.756  38.645        8.829  5.582 
A-1995   108.888  86.600  7.600  29.415  32.374        7.503  9.708 
L-1995   111.064  86.705  10.068  30.074  30.165        6.456  9.940 
E-1994   107.647  74.158  4.511  21.913  31.027        8.768  7.939 
G-1993   104.543  87.196  5.965  30.647  34.786        7.448  8.350 
A-1991   102.923  78.619  7.998  30.884  19.181        5.313  15.243 
L-1991   103.457  78.595  5.595  29.457  19.648        6.544  17.348 
G-1989   100.620  78.540  4.720  30.258  19.950        5.749  17.863 
E-1989   99.693  64.465  4.446  26.063  15.266        3.325  15.365 
E-1987   97.033  75.551    29.837  17.574        2.797  25.343 
A-1987   97.022  75.807    28.744  17.142        9.042  20.879 
L-1987   97.110  75.701    25.864  17.982        12.811  19.044 
G-1986   98.593  77.208  4.292  34.871  22.095        2.985  12.965 
A-1983   94.401  72.681  5.823  30.781  22.015        5.815  8.247 
L-1983   94.401  72.689  5.181  28.729  19.365        7.803  11.611 
G-1982   91.170  76.611  2.313  38.701  24.074        3.510  8.013 
L-1979   89.925  66.689    17.809  1.716        8.944  38.220 
G-1979   89.905  70.077    24.979  2.689        7.351  35.058 
G-1977   80.149  67.591    27.823  3.511        4.567  31.690 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,9  12,3  27,0  22,7  6,4  16,2  13,1    2,2 
E-2019   29,9  18,7  30,4  22,5  10,3  5,7  7,8    4,6 
L-2019   29,6  23,0  30,5  27,0  5,3  2,2  1,3  1,4  9,3 
(2) G-2019   23,4  13,9  26,6  18,7  14,9  10,1  13,2    2,5 
A-2019   24,2  26,3  22,2  19,4  13,8  8,6  6,6    3,2 
G-2016   24,9  29,3  19,9  35,8  12,3  0,2      2,6 
G-2015   22,7  28,8  19,3  32,2  12,8  0,2    3,9  3,0 
A-2015   23,7  27,5  20,2  29,3  8,5  0,2  7,6  3,5  3,2 
L-2015   24,7  24,7  25,7  34,0  2,6      3,1  9,7 
E-2014   44,4  15,6  21,7  30,9  1,6  1,2  6,4  9,1  13,5 
G-2011   21,3  9,3  24,9  55,1        5,2  5,6 
A-2011   21,1  13,4  27,2  51,3        3,6  4,6 
L-2011   22,1  16,6  31,2  41,1        2,6  8,5 
E-2009   42,2  3,4  35,2  54,7        2,1  4,6 
G-2008   18,1  3,2  37,6  54,0  0,0      2,5  2,7 
A-2007   22,3  12,2  32,3  51,3          4,2 
L-2007   24,6  12,7  37,7  35,4        4,0  10,3 
E-2004   44,5  3,9  40,3  49,7        2,3  3,8 
G-2004   19,6  6,0  40,2  47,4        3,7  2,8 
A-2003   20,9  12,1  34,5  45,6        3,5  4,3 
L-2003   22,2  14,9  38,2  39,8        1,6  5,4 
G-2000   23,2  6,9  31,9  51,9        4,5  4,8 
E-1999   24,5  7,5  34,1  46,1        4,5  7,8 
A-1999   24,8  10,4  31,8  46,2        4,3  7,2 
L-1999   25,2  11,4  35,5  40,3        3,5  9,2 
G-1996   15,9  4,4  37,8  42,1        9,6  6,1 
A-1995   19,3  8,8  34,0  37,4        8,7  11,2 
L-1995   20,5  11,6  34,7  34,8        7,4  11,5 
E-1994   30,2  6,1  29,5  41,8        11,8  10,7 
G-1993   15,6  6,8  35,1  39,9        8,5  9,6 
A-1991   22,4  10,2  39,3  24,4        6,8  19,4 
L-1991   22,6  7,1  37,5  25,0        8,3  22,1 
G-1989   21,0  6,0  38,5  25,4        7,3  22,7 
E-1989   33,9  6,9  40,4  23,7        5,2  23,8 
E-1987   20,9    39,5  23,3        3,7  33,5 
A-1987   20,6    37,9  22,6        11,9  27,5 
L-1987   20,5    34,2  23,8        16,9  25,2 
G-1986   20,0  5,6  45,2  28,6        3,9  16,8 
A-1983   22,0  8,0  42,4  30,3        8,0  11,3 
L-1983   21,7  7,1  39,5  26,6        10,7  16,0 
G-1982   14,4  3,0  50,5  31,4        4,6  10,5 
L-1979   24,9    26,7  2,6        13,4  57,3 
G-1979   21,2    35,6  3,8        10,5  50,0 
G-1977   15,0    41,2  5,2        6,8  46,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19