arxiu històric electoral

La Vall d'Albaidatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   66.580  49.579  6.403  13.563  11.782  2.935  7.959  6.057    880 
E-2019   67.580  49.512  8.435  15.796  11.302  5.473  2.614  3.902    1.990 
L-2019   67.747  50.077  10.099  10.374  13.087  1.019    613  765  14.053 
(2) G-2019   66.616  52.711  7.627  14.143  10.326  7.854  5.022  6.761    978 
A-2019   66.616  52.175  15.101  11.111  10.533  7.151  4.163  2.956    1.160 
G-2016   67.094  51.720  14.676  11.391  18.543  6.017  68      1.025 
G-2015   67.222  53.216  14.738  11.398  17.175  6.371  82    2.318  1.242 
A-2015   67.419  51.986  15.079  12.099  14.183  4.149  54  3.460  1.736  1.226 
L-2015   68.508  52.274  10.143  22.722  14.733  1.180      2.143  1.267 
E-2014   68.287  34.772  4.920  7.847  11.090  547  282  2.179  3.568  4.339 
G-2011   67.737  53.217  4.333  14.849  28.303        2.787  2.945 
A-2011   67.653  53.075  6.450  15.515  26.798        2.177  2.135 
L-2011   68.799  53.428  7.343  17.648  23.240        1.726  3.426 
E-2009   68.630  41.118  983  15.718  21.994        1.003  1.420 
G-2008   67.635  56.830  1.388  23.151  29.953  17      1.338  983 
A-2007   67.652  54.696  5.287  18.065  30.426          918 
L-2007   69.065  54.833  4.782  19.001  26.116        2.105  2.867 
E-2004   67.733  39.952  1.088  16.209  20.400        984  1.271 
G-2004   67.612  56.203  2.043  22.794  27.796        2.136  1.434 
A-2003   67.521  54.905  4.884  18.642  27.476        2.589  1.314 
L-2003   68.135  54.322  6.629  18.014  25.718        2.654  1.319 
G-2000   67.203  53.705  2.614  18.144  28.286        2.748  1.913 
E-1999   66.898  52.268  2.303  18.719  25.178        2.474  3.361 
A-1999   67.745  52.574  3.883  17.671  25.440        2.608  2.972 
L-1999   67.219  52.269  3.369  20.435  22.824        2.885  2.774 
G-1996   64.406  55.669  1.163  22.723  24.710        4.897  2.176 
A-1995   63.643  52.902  2.483  20.363  22.031        4.233  3.792 
L-1995   63.893  52.443  2.895  20.708  23.019        3.431  2.360 
E-1994   62.841  44.770  1.606  14.150  20.409        5.107  3.498 
G-1993   62.113  53.888  2.043  20.366  23.117        4.485  3.877 
A-1991   60.897  48.878  3.747  21.227  15.225        2.845  5.834 
L-1991   61.034  48.653  2.636  21.518  16.432        2.478  5.469 
G-1989   59.588  48.663  1.689  20.392  14.792        3.437  8.353 
E-1989   59.116  39.914  1.501  16.850  9.892        2.373  9.298 
E-1987   58.092  47.553    19.669  15.419        2.336  10.129 
A-1987   58.089  47.426    19.627  15.500        4.159  8.140 
L-1987   58.143  46.522    19.079  16.406        4.466  6.571 
G-1986   58.728  47.903  1.561  22.330  15.736        2.148  6.132 
A-1983   56.500  44.987  2.277  21.694  16.165        2.588  2.263 
L-1983   56.500  44.756  1.575  20.129  15.348        3.141  4.563 
G-1982   54.572  47.145  1.002  23.039  15.279        2.007  5.818 
L-1979   53.787  41.767    9.086  535        4.060  28.086 
G-1979   53.787  44.094    14.834  2.262        4.525  22.473 
G-1977   48.086  42.552    14.793  2.409        3.139  22.211 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   24,0  12,9  27,4  23,8  5,9  16,1  12,2    1,8 
E-2019   24,8  17,0  31,9  22,8  11,1  5,3  7,9    4,0 
L-2019   24,3  20,2  20,7  26,1  2,0    1,2  1,5  28,1 
(2) G-2019   19,1  14,5  26,8  19,6  14,9  9,5  12,8    1,9 
A-2019   19,5  28,9  21,3  20,2  13,7  8,0  5,7    2,2 
G-2016   21,5  28,4  22,0  35,9  11,6  0,1      2,0 
G-2015   19,2  27,7  21,4  32,3  12,0  0,2    4,4  2,3 
A-2015   20,2  29,0  23,3  27,3  8,0  0,1  6,7  3,3  2,4 
L-2015   20,9  19,4  43,5  28,2  2,3      4,1  2,4 
E-2014   46,0  14,1  22,6  31,9  1,6  0,8  6,3  10,3  12,5 
G-2011   19,4  8,1  27,9  53,2        5,2  5,5 
A-2011   18,0  12,2  29,2  50,5        4,1  4,0 
L-2011   18,7  13,7  33,0  43,5        3,2  6,4 
E-2009   38,7  2,4  38,2  53,5        2,4  3,5 
G-2008   14,6  2,4  40,7  52,7  0,0      2,4  1,7 
A-2007   17,4  9,7  33,0  55,6          1,7 
L-2007   18,3  8,7  34,7  47,6        3,8  5,2 
E-2004   40,4  2,7  40,6  51,1        2,5  3,2 
G-2004   15,1  3,6  40,6  49,5        3,8  2,6 
A-2003   16,8  8,9  34,0  50,0        4,7  2,4 
L-2003   17,4  12,2  33,2  47,3        4,9  2,4 
G-2000   18,7  4,9  33,8  52,7        5,1  3,6 
E-1999   20,2  4,4  35,8  48,2        4,7  6,4 
A-1999   20,9  7,4  33,6  48,4        5,0  5,7 
L-1999   20,1  6,4  39,1  43,7        5,5  5,3 
G-1996   12,5  2,1  40,8  44,4        8,8  3,9 
A-1995   15,7  4,7  38,5  41,6        8,0  7,2 
L-1995   15,9  5,5  39,5  43,9        6,5  4,5 
E-1994   27,7  3,6  31,6  45,6        11,4  7,8 
G-1993   12,4  3,8  37,8  42,9        8,3  7,2 
A-1991   18,6  7,7  43,4  31,1        5,8  11,9 
L-1991   18,6  5,4  44,2  33,8        5,1  11,2 
G-1989   17,5  3,5  41,9  30,4        7,1  17,2 
E-1989   30,7  3,8  42,2  24,8        5,9  23,3 
E-1987   16,7    41,4  32,4        4,9  21,3 
A-1987   16,8    41,4  32,7        8,8  17,2 
L-1987   16,5    41,0  35,3        9,6  14,1 
G-1986   16,3  3,3  46,6  32,8        4,5  12,8 
A-1983   19,2  5,1  48,2  35,9        5,8  5,0 
L-1983   19,0  3,5  45,0  34,3        7,0  10,2 
G-1982   11,3  2,1  48,9  32,4        4,3  12,3 
L-1979   20,9    21,8  1,3        9,7  67,2 
G-1979   16,9    33,6  5,1        10,3  51,0 
G-1977   10,6    34,8  5,7        7,4  52,2 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19