arxiu històric electoral

La Ribera Baixatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   60.870  42.782  5.712  12.559  8.222  2.714  6.649  5.972    954 
E-2019   61.398  41.713  7.488  15.079  7.136  4.529  1.964  3.598    1.919 
L-2019   61.550  41.975  9.506  16.365  6.919  2.965    1.079  3.239  1.902 
(2) G-2019   60.981  45.000  7.305  13.077  7.098  6.478  4.171  5.868    1.003 
A-2019   60.981  44.498  12.220  11.269  7.304  6.096  3.433  2.930    1.246 
G-2016   61.459  44.784  14.443  10.181  13.920  5.115  64      1.061 
G-2015   61.817  46.533  14.533  10.193  12.909  5.508  72    2.145  1.293 
A-2015   61.984  44.904  13.400  10.208  10.149  3.644  78  3.746  2.349  1.330 
L-2015   62.514  44.947  11.047  13.778  9.723  1.745      3.187  5.467 
E-2014   62.181  31.367  4.978  7.844  8.212  471  291  1.778  3.546  4.247 
G-2011   62.212  46.782  5.390  12.395  23.922        2.742  2.333 
A-2011   62.296  45.876  5.316  13.059  22.608        2.550  2.343 
L-2011   62.876  46.265  7.470  13.412  17.466        2.530  5.387 
E-2009   62.616  34.720  827  13.663  17.663        1.005  1.562 
G-2008   62.309  49.162  1.272  20.474  24.687  26      1.527  1.176 
A-2007   62.155  46.286  5.959  14.091  23.919          2.317 
L-2007   64.164  46.602  6.344  13.276  17.850        4.263  4.869 
E-2004   61.751  32.441  919  14.471  14.289        1.238  1.524 
G-2004   61.664  47.452  1.582  21.015  20.353        2.696  1.806 
A-2003   60.728  45.605  3.729  16.600  19.027        3.355  2.894 
L-2003   61.311  44.970  5.525  17.149  14.563        1.486  6.247 
G-2000   62.374  44.295  2.118  15.829  20.255        2.918  3.175 
E-1999   62.095  44.031  2.391  15.877  17.510        3.657  4.596 
A-1999   62.615  44.524  3.434  14.735  17.798        3.816  4.741 
L-1999   62.865  43.906  4.527  13.431  12.023        6.477  7.448 
G-1996   58.573  47.565  947  19.416  17.194        5.758  4.250 
A-1995   57.531  45.425  2.206  16.189  14.476        5.838  6.716 
L-1995   58.572  45.219  2.777  12.894  12.312        3.404  13.832 
E-1994   56.596  37.718  1.595  12.008  13.270        5.752  5.093 
G-1993   54.295  44.544  1.755  16.916  14.281        5.158  6.434 
A-1991   54.672  41.699  2.531  17.579  5.670        3.799  12.120 
L-1991   55.009  41.818  1.384  15.345  4.890        3.193  17.006 
G-1989   53.796  41.119  1.806  17.376  7.679        4.237  10.021 
E-1989   53.075  33.448  1.442  14.799  5.449        2.551  9.206 
E-1987   51.936  40.974    18.267  6.368        2.668  13.671 
A-1987   52.131  40.905    18.200  6.075        4.639  11.991 
L-1987   52.025  40.913    16.316  5.546        5.536  13.515 
G-1986   52.662  40.929  1.406  21.109  9.864        2.265  6.285 
A-1983   51.524  39.839  2.204  18.818  10.594        6.401  1.822 
L-1983   51.524  39.885  414  15.714  9.725        9.164  4.868 
G-1982   49.848  40.357  778  22.768  9.537        2.931  4.343 
L-1979   49.184  36.065    12.826  638        6.953  15.648 
G-1979   48.584  37.084    15.813  1.046        5.101  15.124 
G-1977   43.546  36.176    17.483  2.108        4.091  12.494 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   28,3  13,4  29,4  19,2  6,3  15,5  14,0    2,2 
E-2019   30,5  18,0  36,1  17,1  10,9  4,7  8,6    4,6 
L-2019   30,2  22,6  39,0  16,5  7,1    2,6  7,7  4,5 
(2) G-2019   24,8  16,2  29,1  15,8  14,4  9,3  13,0    2,2 
A-2019   25,3  27,5  25,3  16,4  13,7  7,7  6,6    2,8 
G-2016   25,9  32,3  22,7  31,1  11,4  0,1      2,4 
G-2015   23,6  31,2  21,9  27,7  11,8  0,2    4,6  2,8 
A-2015   25,5  29,8  22,7  22,6  8,1  0,2  8,3  5,2  3,0 
L-2015   25,6  24,6  30,7  21,6  3,9      7,1  12,2 
E-2014   47,4  15,9  25,0  26,2  1,5  0,9  5,7  11,3  13,5 
G-2011   23,3  11,5  26,5  51,1        5,9  5,0 
A-2011   23,6  11,6  28,5  49,3        5,6  5,1 
L-2011   23,6  16,1  29,0  37,8        5,5  11,6 
E-2009   43,6  2,4  39,4  50,9        2,9  4,5 
G-2008   20,1  2,6  41,6  50,2  0,1      3,1  2,4 
A-2007   24,1  12,9  30,4  51,7          5,0 
L-2007   25,6  13,6  28,5  38,3        9,1  10,4 
E-2004   47,1  2,8  44,6  44,0        3,8  4,7 
G-2004   21,6  3,3  44,3  42,9        5,7  3,8 
A-2003   23,3  8,2  36,4  41,7        7,4  6,3 
L-2003   24,4  12,3  38,1  32,4        3,3  13,9 
G-2000   27,8  4,8  35,7  45,7        6,6  7,2 
E-1999   27,3  5,4  36,1  39,8        8,3  10,4 
A-1999   27,5  7,7  33,1  40,0        8,6  10,6 
L-1999   28,1  10,3  30,6  27,4        14,8  17,0 
G-1996   17,9  2,0  40,8  36,1        12,1  8,9 
A-1995   19,9  4,9  35,6  31,9        12,9  14,8 
L-1995   21,0  6,1  28,5  27,2        7,5  30,6 
E-1994   32,6  4,2  31,8  35,2        15,3  13,5 
G-1993   17,2  3,9  38,0  32,1        11,6  14,4 
A-1991   22,4  6,1  42,2  13,6        9,1  29,1 
L-1991   22,5  3,3  36,7  11,7        7,6  40,7 
G-1989   22,7  4,4  42,3  18,7        10,3  24,4 
E-1989   35,7  4,3  44,2  16,3        7,6  27,5 
E-1987   20,0    44,6  15,5        6,5  33,4 
A-1987   20,3    44,5  14,9        11,3  29,3 
L-1987   19,9    39,9  13,6        13,5  33,0 
G-1986   20,7  3,4  51,6  24,1        5,5  15,4 
A-1983   21,8  5,5  47,2  26,6        16,1  4,6 
L-1983   21,6  1,0  39,4  24,4        23,0  12,2 
G-1982   16,9  1,9  56,4  23,6        7,3  10,8 
L-1979   25,9    35,6  1,8        19,3  43,4 
G-1979   22,9    42,6  2,8        13,8  40,8 
G-1977   16,3    48,3  5,8        11,3  34,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19