arxiu històric electoral

L'Horta Nordtornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP COMPROMÍS PSPV C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   169.411  127.087  40.450  36.309  27.042  19.497      3.789 
G-2015   169.614  132.012  36.966  36.824  26.189  20.937    6.577  4.519 
A-2015   169.821  121.519  28.666  28.267  23.928  14.823  14.428  5.334  6.073 
L-2015   171.168  121.517  32.055  24.409  31.688  9.274    5.767  18.324 
E-2014   170.292  85.610  21.973  9.173  18.451  2.753  6.963  10.089  16.208 
G-2011   167.848  126.143  63.868  7.958  34.429      9.068  10.820 
A-2011   167.311  117.072  57.535  11.415  32.524      7.644  7.954 
L-2011   168.788  117.904  52.949  13.863  33.731      6.292  11.069 
E-2009   165.817  90.140  45.595  1.275  35.406      2.917  4.947 
G-2008   163.068  128.712  63.795  2.264  54.521  127    4.255  3.750 
A-2007   161.702  113.285  59.106    37.341      11.984  4.854 
L-2007   163.984  112.871  49.112  8.337  37.852      8.822  8.748 
E-2004   157.319  81.242  37.612  1.503  35.539      3.508  3.080 
G-2004   156.750  121.775  52.595  2.845  55.091      7.316  3.928 
A-2003   155.462  112.170  48.971  7.279  40.383      8.579  6.958 
L-2003   156.061  112.044  42.595  10.731  39.935      7.714  11.067 
G-2000   151.084  109.423  52.532  4.357  38.486      7.458  6.590 
E-1999   149.794  103.609  44.671  3.893  38.202      6.863  9.766 
A-1999   151.117  104.179  46.135  6.674  35.901      6.908  8.561 
L-1999   149.646  103.107  37.076  8.251  35.958      6.321  15.494 
G-1996   138.809  114.250  45.617  1.323  44.791      13.886  8.633 
A-1995   136.044  105.241  39.731  3.160  37.689      12.549  12.112 
L-1995   136.854  104.992  36.237  4.185  38.822      10.788  14.964 
E-1994   133.210  87.733  34.985  1.719  27.326      13.526  10.177 
G-1993   129.710  107.003  38.224  2.218  42.980      12.077  11.504 
A-1991   125.763  88.978  19.827  3.513  40.573      6.668  18.397 
L-1991   126.205  88.919  20.469  2.398  41.049      6.873  18.131 
G-1989   122.026  93.066  21.348  2.220  40.037      9.186  20.275 
E-1989   120.760  79.464  15.450  2.580  34.402      5.171  21.857 
E-1987   117.322  90.672  18.637    40.335      5.056  26.644 
A-1987   117.278  90.245  17.558    39.422      8.307  24.958 
L-1987   117.435  90.178  19.045    40.285      9.530  21.318 
G-1986   119.685  92.310  24.297  2.924  45.230      4.750  15.109 
A-1983   112.798  84.635  27.024  3.464  42.939      7.850  3.358 
L-1983   112.798  84.432  22.859  2.266  41.580      9.014  8.713 
G-1982   108.926  90.934  25.847  1.600  49.384      5.270  8.833 
L-1979   105.071  77.300  627    25.909      13.324  37.440 
G-1979   105.071  80.350  2.882    28.535      13.313  35.620 
G-1977   86.878  81.054  3.660    33.692      8.869  34.833 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP COMPROMÍS PSPV C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   23,8  31,8  28,6  21,3  15,3      3,0 
G-2015   21,1  28,0  27,9  19,8  15,9    5,0  3,4 
A-2015   26,5  23,6  23,3  19,7  12,2  11,9  4,4  5,0 
L-2015   26,7  26,4  20,1  26,1  7,6    4,7  15,1 
E-2014   47,6  25,7  10,7  21,6  3,2  8,1  11,8  18,9 
G-2011   23,2  50,6  6,3  27,3      7,2  8,6 
A-2011   27,2  49,1  9,8  27,8      6,5  6,8 
L-2011   27,3  44,9  11,8  28,6      5,3  9,4 
E-2009   44,7  50,6  1,4  39,3      3,2  5,5 
G-2008   19,9  49,6  1,8  42,4  0,1    3,3  2,9 
A-2007   28,6  52,2    33,0      10,6  4,3 
L-2007   29,3  43,5  7,4  33,5      7,8  7,8 
E-2004   47,9  46,3  1,9  43,7      4,3  3,8 
G-2004   20,6  43,2  2,3  45,2      6,0  3,2 
A-2003   26,3  43,7  6,5  36,0      7,6  6,2 
L-2003   26,4  38,0  9,6  35,6      6,9  9,9 
G-2000   26,3  48,0  4,0  35,2      6,8  6,0 
E-1999   29,2  43,1  3,8  36,9      6,6  9,4 
A-1999   29,7  44,3  6,4  34,5      6,6  8,2 
L-1999   29,4  36,0  8,0  34,9      6,1  15,0 
G-1996   16,7  39,9  1,2  39,2      12,2  7,6 
A-1995   21,4  37,8  3,0  35,8      11,9  11,5 
L-1995   21,7  34,5  4,0  37,0      10,3  14,3 
E-1994   33,3  39,9  2,0  31,1      15,4  11,6 
G-1993   16,7  35,7  2,1  40,2      11,3  10,8 
A-1991   28,1  22,3  3,9  45,6      7,5  20,7 
L-1991   28,1  23,0  2,7  46,2      7,7  20,4 
G-1989   23,0  22,9  2,4  43,0      9,9  21,8 
E-1989   32,6  19,4  3,2  43,3      6,5  27,5 
E-1987   21,3  20,6    44,5      5,6  29,4 
A-1987   21,3  19,5    43,7      9,2  27,7 
L-1987   21,2  21,1    44,7      10,6  23,6 
G-1986   20,7  26,3  3,2  49,0      5,1  16,4 
A-1983   23,8  31,9  4,1  50,7      9,3  4,0 
L-1983   23,8  27,1  2,7  49,2      10,7  10,3 
G-1982   13,8  28,4  1,8  54,3      5,8  9,7 
L-1979   25,0  0,8    33,5      17,2  48,4 
G-1979   22,3  3,6    35,5      16,6  44,3 
G-1977   13,3  4,5    41,6      10,9  43,0