arxiu històric electoral

València/Valenciatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.970.196  1.379.460  375.879  122.535  306.929  106.820  245.890  191.812    29.595 
E-2019   1.979.848  1.260.248  409.388  136.593  266.019  178.319  92.156  128.188    49.585 
L-2019   1.925.194  1.267.040  380.038  249.455  299.655  136.794  49.660  43.538  29.250  78.582 
(2) G-2019   1.964.556  1.447.371  394.703  126.078  255.868  254.360  170.070  211.527    34.765 
A-2019   1.966.223  1.432.434  326.663  299.404  259.934  250.267  146.908  107.397    41.861 
G-2016   1.946.046  1.411.013  285.732  394.227  482.855  205.489  3.381      39.329 
G-2015   1.946.144  1.457.407  276.188  397.207  442.578  221.896  4.135    68.961  46.442 
A-2015   1.943.911  1.355.525  255.239  313.745  347.541  162.123  6.363  149.917  62.386  58.206 
L-2015   1.914.301  1.360.148  321.339  266.335  381.645  119.370  4.120    81.208  185.989 
E-2014   1.947.296  969.456  203.568  99.755  271.894  27.309  18.400  78.530  111.773  158.227 
G-2011   1.921.158  1.408.871  370.499  85.797  743.604        96.417  112.554 
A-2011   1.917.269  1.318.776  355.341  119.797  669.454        86.143  88.041 
L-2011   1.903.681  1.334.857  373.369  129.818  635.719  46      82.636  113.219 
E-2009   1.916.333  1.032.897  388.503  11.490  545.280        33.043  54.581 
G-2008   1.899.555  1.480.274  599.954  19.826  770.413  1.177      46.683  42.221 
A-2007   1.895.661  1.326.959  437.261  118.650  721.460          49.588 
L-2007   1.894.343  1.327.668  462.519  55.140  635.322        81.383  93.319 
E-2004   1.895.218  963.431  403.536  12.918  475.031        38.370  33.576 
G-2004   1.884.604  1.433.418  613.833  27.050  665.526        78.515  48.494 
A-2003   1.876.687  1.329.271  473.757  66.393  624.253        94.956  69.511 
L-2003   1.869.230  1.327.009  475.546  77.460  571.084        90.301  112.624 
G-2000   1.873.447  1.326.914  446.333  39.520  677.860        87.633  75.568 
E-1999   1.870.011  1.242.462  435.059  31.695  587.253        79.172  108.689 
A-1999   1.885.066  1.244.665  411.194  61.503  594.896        81.443  95.629 
L-1999   1.865.245  1.241.091  422.957  61.828  536.009        81.726  138.575 
G-1996   1.781.719  1.435.215  534.847  16.850  607.914        174.807  100.797 
A-1995   1.754.471  1.320.766  434.059  34.635  534.753        167.669  149.650 
L-1995   1.756.866  1.316.245  418.899  41.282  520.205        161.658  174.171 
E-1994   1.728.574  1.116.117  327.866  22.866  472.092        170.246  123.047 
G-1993   1.681.763  1.360.569  508.819  27.429  518.089        156.340  149.892 
A-1991   1.641.614  1.121.369  477.766  43.891  263.550        93.820  242.342 
L-1991   1.644.359  1.119.480  471.210  29.390  254.118        95.981  268.643 
G-1989   1.604.915  1.193.855  481.268  27.515  290.711        118.706  275.655 
E-1989   1.586.152  984.353  408.580  31.704  205.701        64.635  273.733 
E-1987   1.540.621  1.136.222  474.667    240.950        62.192  358.413 
A-1987   1.540.621  1.132.026  464.470    227.144        104.050  336.362 
L-1987   1.536.680  1.130.161  456.411    222.466        115.782  335.502 
G-1986   1.589.590  1.190.213  559.426  28.973  328.800        60.857  212.157 
A-1983   1.515.370  1.092.161  552.146  38.142  349.981        91.149  60.743 
L-1983   1.515.370  1.094.066  543.053  21.001  320.841        105.788  103.383 
G-1982   1.462.208  1.187.203  635.522  14.513  350.281        63.026  123.861 
L-1979   1.460.828  997.068  357.329    5.695        159.159  474.885 
G-1979   1.460.284  1.075.170  394.813    47.017        145.141  488.199 
G-1977   1.287.981  1.078.161  481.276    60.410        106.133  430.342 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   28,8  27,2  8,9  22,2  7,7  17,8  13,9    2,1 
E-2019   35,4  32,5  10,8  21,1  14,1  7,3  10,2    3,9 
L-2019   33,2  30,0  19,7  23,7  10,8  3,9  3,4  2,3  6,2 
(2) G-2019   25,1  27,3  8,7  17,7  17,6  11,8  14,6    2,4 
A-2019   25,5  22,8  20,9  18,1  17,5  10,3  7,5    2,9 
G-2016   26,4  20,3  27,9  34,2  14,6  0,2      2,8 
G-2015   24,1  19,0  27,3  30,4  15,2  0,3    4,7  3,2 
A-2015   28,5  18,8  23,1  25,6  12,0  0,5  11,1  4,6  4,3 
L-2015   27,0  23,6  19,6  28,1  8,8  0,3    6,0  13,7 
E-2014   48,2  21,0  10,3  28,0  2,8  1,9  8,1  11,5  16,3 
G-2011   25,1  26,3  6,1  52,8        6,8  8,0 
A-2011   28,5  26,9  9,1  50,8        6,5  6,7 
L-2011   27,4  28,0  9,7  47,6  0,0      6,2  8,5 
E-2009   45,2  37,6  1,1  52,8        3,2  5,3 
G-2008   20,9  40,5  1,3  52,0  0,1      3,2  2,9 
A-2007   28,6  33,0  8,9  54,4          3,7 
L-2007   28,4  34,8  4,2  47,9        6,1  7,0 
E-2004   48,8  41,9  1,3  49,3        4,0  3,5 
G-2004   22,3  42,8  1,9  46,4        5,5  3,4 
A-2003   27,7  35,6  5,0  47,0        7,1  5,2 
L-2003   27,4  35,8  5,8  43,0        6,8  8,5 
G-2000   27,9  33,6  3,0  51,1        6,6  5,7 
E-1999   32,1  35,0  2,6  47,3        6,4  8,7 
A-1999   32,6  33,0  4,9  47,8        6,5  7,7 
L-1999   31,8  34,1  5,0  43,2        6,6  11,2 
G-1996   18,4  37,3  1,2  42,4        12,2  7,0 
A-1995   23,6  32,9  2,6  40,5        12,7  11,3 
L-1995   23,7  31,8  3,1  39,5        12,3  13,2 
E-1994   34,6  29,4  2,0  42,3        15,3  11,0 
G-1993   18,2  37,4  2,0  38,1        11,5  11,0 
A-1991   30,6  42,6  3,9  23,5        8,4  21,6 
L-1991   30,7  42,1  2,6  22,7        8,6  24,0 
G-1989   24,9  40,3  2,3  24,4        9,9  23,1 
E-1989   36,5  41,5  3,2  20,9        6,6  27,8 
E-1987   24,9  41,8    21,2        5,5  31,5 
A-1987   24,9  41,0    20,1        9,2  29,7 
L-1987   24,5  40,4    19,7        10,2  29,7 
G-1986   23,0  47,0  2,4  27,6        5,1  17,8 
A-1983   26,6  50,6  3,5  32,0        8,3  5,6 
L-1983   26,4  49,6  1,9  29,3        9,7  9,4 
G-1982   16,3  53,5  1,2  29,5        5,3  10,4 
L-1979   30,6  35,8    0,6        16,0  47,6 
G-1979   25,2  36,7    4,4        13,5  45,4 
G-1977   15,3  44,6    5,6        9,8  39,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19