arxiu històric electoral

CastellótornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   5.436  3.905  694  1.108  705  182  633  499    84 
E-2019   5.480  3.781  1.178  1.050  631  271  345  126    180 
L-2019   5.475  3.753  1.903  689  804        357   
(2) G-2019   5.429  4.167  835  1.187  656  497  653  243    96 
A-2019   5.429  4.121  1.517  931  677  444  256  189    107 
G-2016   5.571  4.199  1.602  856  1.317  321      102 
G-2015   5.579  4.365  1.484  838  1.227  393    282  136 
A-2015   5.582  4.321  1.408  651  1.253  233  356  318  102 
L-2015   5.614  4.311  1.118  477  1.867        636  213 
E-2014   5.570  3.272  533  709  843  30  128  13  642  374 
G-2011   5.579  4.480  403  1.286  2.235        380  176 
A-2011   5.586  4.420  594  988  2.288        458  92 
L-2011   5.620  4.437  724  534  2.408        771   
E-2009   5.651  3.539  45  1.443  1.801        136  114 
G-2008   5.610  4.696  111  2.018  2.259      207  96 
A-2007   5.604  4.353  823  1.300  2.124          106 
L-2007   5.609  4.353    662  1.601        1.735  355 
E-2004   5.644  3.375  42  1.518  1.432        161  222 
G-2004   5.658  4.746  73  2.110  1.952        458  153 
A-2003   5.716  4.668  283  1.309  1.971        886  219 
L-2003   5.846  4.703  194  582  1.330        2.107  490 
G-2000   5.858  4.667  271  1.780  1.874        442  300 
E-1999   5.859  4.607  112  1.766  1.759        685  285 
A-1999   5.908  4.654  332  1.603  1.836        668  215 
L-1999   5.942  4.688    1.101  1.189        1.647  751 
G-1996   5.684  4.950  177  2.370  1.514        540  349 
A-1995   5.634  4.744  407  1.937  1.245        529  626 
L-1995   5.712  4.771  766  1.366  1.241        698  700 
E-1994   5.566  3.981  181  1.507  1.283        528  482 
G-1993   5.550  4.815  295  1.964  1.390        605  561 
A-1991   5.468  4.368  378  1.717  724        689  860 
L-1991   5.505  4.337    1.419  861        1.547  510 
G-1989   5.440  4.260  335  1.704  842        553  826 
E-1989   5.430  3.537  224  1.501  648        399  765 
E-1987   5.385  4.143    1.561  790        644  1.148 
A-1987   5.369  4.245    1.562  838        931  914 
L-1987   5.385  4.205    1.143  944        1.513  605 
G-1986   5.452  4.325  294  1.945  1.036        459  591 
A-1983   5.229  4.192  246  2.377  836        552  181 
L-1983   5.229  4.175    2.319  607        839  410 
G-1982   5.016  4.301  151  2.416  737        437  560 
L-1979   5.132  3.806    1.615  304        1.026  861 
G-1979   5.132  4.191    1.811  204        720  1.456 
G-1977   4.669  4.033    2.156  244        366  1.267 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   26,9  17,8  28,4  18,1  4,7  16,2  12,8    2,2 
E-2019   29,8  31,2  27,8  16,7  7,2  9,1  3,3    4,8 
L-2019   29,6  50,7  18,4  21,4        9,5   
(2) G-2019   22,0  20,0  28,5  15,7  11,9  15,7  5,8    2,3 
A-2019   22,4  36,8  22,6  16,4  10,8  6,2  4,6    2,6 
G-2016   23,4  38,2  20,4  31,4  7,6    0,0    2,4 
G-2015   20,4  34,0  19,2  28,1  9,0    0,1  6,5  3,1 
A-2015   20,4  32,6  15,1  29,0  5,4  8,2  0,0  7,4  2,4 
L-2015   20,9  25,9  11,1  43,3        14,8  4,9 
E-2014   39,1  16,3  21,7  25,8  0,9  3,9  0,4  19,6  11,4 
G-2011   18,5  9,0  28,7  49,9        8,5  3,9 
A-2011   19,0  13,4  22,4  51,8        10,4  2,1 
L-2011   19,0  16,3  12,0  54,3        17,4   
E-2009   36,8  1,3  40,8  50,9        3,8  3,2 
G-2008   15,5  2,4  43,0  48,1  0,1      4,4  2,0 
A-2007   21,3  18,9  29,9  48,8          2,4 
L-2007   20,9    15,2  36,8        39,9  8,2 
E-2004   39,8  1,2  45,0  42,4        4,8  6,6 
G-2004   14,9  1,5  44,5  41,1        9,7  3,2 
A-2003   17,1  6,1  28,0  42,2        19,0  4,7 
L-2003   18,5  4,1  12,4  28,3        44,8  10,4 
G-2000   19,2  5,8  38,1  40,2        9,5  6,4 
E-1999   19,9  2,4  38,3  38,2        14,9  6,2 
A-1999   20,0  7,1  34,4  39,4        14,4  4,6 
L-1999   20,1    23,5  25,4        35,1  16,0 
G-1996   12,0  3,6  47,9  30,6        10,9  7,1 
A-1995   14,7  8,6  40,8  26,2        11,2  13,2 
L-1995   15,0  16,1  28,6  26,0        14,6  14,7 
E-1994   27,3  4,5  37,9  32,2        13,3  12,1 
G-1993   12,5  6,1  40,8  28,9        12,6  11,7 
A-1991   19,4  8,7  39,3  16,6        15,8  19,7 
L-1991   19,9    32,7  19,9        35,7  11,8 
G-1989   20,9  7,9  40,0  19,8        13,0  19,4 
E-1989   33,6  6,3  42,4  18,3        11,3  21,6 
E-1987   21,4    37,7  19,1        15,5  27,7 
A-1987   19,6    36,8  19,7        21,9  21,5 
L-1987   19,7    27,2  22,4        36,0  14,4 
G-1986   19,3  6,8  45,0  24,0        10,6  13,7 
A-1983   19,0  5,9  56,7  19,9        13,2  4,3 
L-1983   19,0    55,5  14,5        20,1  9,8 
G-1982   12,4  3,5  56,2  17,1        10,2  13,0 
L-1979   23,8    42,4  8,0        27,0  22,6 
G-1979   17,7    43,2  4,9        17,2  34,7 
G-1977   12,9    53,5  6,1        9,1  31,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19