arxiu històric electoral

Pobla del Duc, latornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.840  1.450  460  166  359  68  230  155    12 
E-2019   1.915  1.530  627  239  374  108  69  84    29 
L-2019   1.922  1.557  909  238  410           
(2) G-2019   1.849  1.533  494  210  327  194  131  158    19 
A-2019   1.849  1.522  411  406  342  172  102  63    26 
G-2016   1.903  1.536  405  400  541  159      30 
G-2015   1.909  1.604  397  408  545  163    45  47 
A-2015   1.910  1.632  460  474  481  96  62  30  29 
L-2015   1.951  1.658  935  127  412          184 
E-2014   1.911  1.063  291  105  396  47  105  102 
G-2011   1.915  1.580  536  85  853        37  69 
A-2011   1.924  1.654  628  104  856        27  39 
L-2011   1.943  1.649  664    736          249 
E-2009   1.950  1.328  517  756        18  31 
G-2008   1.979  1.752  730  11  970      16  25 
A-2007   1.986  1.786  630  66  1.041          49 
L-2007   2.025  1.780  679    1.063          38 
E-2004   2.051  1.419  574  14  769        11  51 
G-2004   2.052  1.804  771  28  941        21  43 
A-2003   2.050  1.823  686  51  909        26  151 
L-2003   2.068  1.774  458    954          362 
G-2000   2.071  1.779  624  59  931        27  138 
E-1999   2.058  1.826  584  38  870        12  322 
A-1999   2.069  1.833  540  73  871        20  329 
L-1999   2.058  1.807  471    790          546 
G-1996   2.073  1.887  772  13  959        91  52 
A-1995   2.074  1.859  716  44  866        74  159 
L-1995   2.088  1.831  827    1.004           
E-1994   2.080  1.616  540  21  840        103  112 
G-1993   2.111  1.880  673  25  977        117  88 
A-1991   2.068  1.890  741  59  845        49  196 
L-1991   2.074  1.883  787    974          122 
G-1989   2.050  1.762  686  32  736        72  236 
E-1989   2.036  1.484  541  27  679        41  196 
E-1987   1.986  1.709  728    667        35  279 
A-1987   1.986  1.716  707    688        66  255 
L-1987   1.986  1.706  813    819          74 
G-1986   2.027  1.664  639  39  595        52  339 
A-1983   1.984  1.589  847  39  667        27 
L-1983   1.984  1.586  809    777           
G-1982   1.939  1.652  924  11  514        30  173 
L-1979   1.881  1.431  519            73  839 
G-1979   1.881  1.521  662    30        68  761 
G-1977   1.742  1.494  624    33        68  769 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   19,8  31,7  11,4  24,8  4,7  15,9  10,7    0,8 
E-2019   18,4  41,0  15,6  24,4  7,1  4,5  5,5    1,9 
L-2019   17,4  58,4  15,3  26,3           
(2) G-2019   15,6  32,2  13,7  21,3  12,7  8,5  10,3    1,2 
A-2019   15,8  27,0  26,7  22,5  11,3  6,7  4,1    1,7 
G-2016   18,0  26,4  26,0  35,2  10,4  0,1      2,0 
G-2015   14,7  24,8  25,4  34,0  10,2  0,1    2,8  2,9 
A-2015   12,3  28,2  29,0  29,5  5,9  0,0  3,8  1,8  1,8 
L-2015   12,8  56,4  7,7  24,8          11,1 
E-2014   40,7  27,4  9,9  37,3  0,8  0,8  4,4  9,9  9,6 
G-2011   15,1  33,9  5,4  54,0        2,3  4,4 
A-2011   11,0  38,0  6,3  51,8        1,6  2,4 
L-2011   11,4  40,3    44,6          15,1 
E-2009   30,9  38,9  0,5  56,9        1,4  2,3 
G-2008   10,4  41,7  0,6  55,4  0,0      0,9  1,4 
A-2007   9,0  35,3  3,7  58,3          2,7 
L-2007   10,3  38,1    59,7          2,1 
E-2004   30,2  40,5  1,0  54,2        0,8  3,6 
G-2004   11,1  42,7  1,6  52,2        1,2  2,4 
A-2003   10,0  37,6  2,8  49,9        1,4  8,3 
L-2003   10,8  25,8    53,8          20,4 
G-2000   13,0  35,1  3,3  52,3        1,5  7,8 
E-1999   10,1  32,0  2,1  47,6        0,7  17,6 
A-1999   10,3  29,5  4,0  47,5        1,1  17,9 
L-1999   10,0  26,1    43,7          30,2 
G-1996   8,3  40,9  0,7  50,8        4,8  2,8 
A-1995   9,7  38,5  2,4  46,6        4,0  8,6 
L-1995   10,2  45,2    54,8           
E-1994   22,0  33,4  1,3  52,0        6,4  6,9 
G-1993   10,8  35,8  1,3  52,0        6,2  4,7 
A-1991   7,2  39,2  3,1  44,7        2,6  10,4 
L-1991   7,6  41,8    51,7          6,5 
G-1989   13,5  38,9  1,8  41,8        4,1  13,4 
E-1989   25,5  36,5  1,8  45,8        2,8  13,2 
E-1987   13,0  42,6    39,0        2,0  16,3 
A-1987   12,7  41,2    40,1        3,8  14,9 
L-1987   12,7  47,7    48,0          4,3 
G-1986   15,3  38,4  2,3  35,8        3,1  20,4 
A-1983   18,9  53,3  2,5  42,0        0,6  1,7 
L-1983   18,5  51,0    49,0           
G-1982   13,5  55,9  0,7  31,1        1,8  10,5 
L-1979   22,7  36,3            5,1  58,6 
G-1979   17,9  43,5    2,0        4,5  50,0 
G-1977   12,9  41,8    2,2        4,6  51,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19