arxiu històric electoral

FoiostornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   5.580  4.292  528  1.236  815  301  751  584    77 
L-2019   5.595  4.037  1.589  859  568      270    751 
(2) G-2019   5.574  4.503  586  1.251  692  719  500  665    90 
A-2019   5.574  4.449  1.188  1.014  709  677  438  323    100 
E-2019   5.588  4.021  758  1.269  657  489  309  395    144 
G-2016   5.556  4.381  1.370  932  1.318  639      113 
G-2015   5.555  4.548  1.428  896  1.196  703    198  131 
A-2015   5.574  4.321  1.166  697  1.029  597  17  556  131  128 
L-2015   5.600  4.343  1.083  717  1.273  563        707 
E-2014   5.536  3.065  462  656  782  92  48  235  278  512 
G-2011   5.471  4.339  377  1.253  2.079        293  337 
A-2011   5.438  4.053  535  1.063  1.974        273  208 
L-2011   5.464  4.060  667  897  2.106        269  121 
E-2009   5.215  3.176  73  1.300  1.522        123  158 
G-2008   5.079  4.215  105  1.866  1.964      159  119 
A-2007   5.035  3.906  466  1.311  1.937          192 
L-2007   5.080  3.905    1.394  1.664        661  186 
E-2004   4.924  2.847  71  1.264  1.251        158  103 
G-2004   4.920  4.052  104  1.850  1.666        301  131 
A-2003   4.873  3.792  283  1.397  1.529        359  224 
L-2003   4.907  3.817  358  1.623  1.323        283  230 
G-2000   4.524  3.478  152  1.290  1.554        313  169 
E-1999   4.493  3.346  183  1.237  1.411        261  257 
A-1999   4.539  3.375  297  1.099  1.435        302  242 
L-1999   4.529  3.362  331  909  1.333        281  508 
G-1996   4.309  3.604  65  1.443  1.446        429  221 
A-1995   4.308  3.432  176  1.194  1.342        430  290 
L-1995   4.330  3.334  319  915  1.508        396  196 
E-1994   4.286  3.085  87  1.006  1.230        479  283 
G-1993   4.206  3.619  112  1.475  1.352        416  264 
A-1991   4.172  3.113  235  1.329  967        239  343 
L-1991   4.172  3.091  380  1.165  1.106        215  225 
G-1989   4.066  3.310  70  1.428  970        379  463 
E-1989   4.048  2.917  86  1.229  784        254  564 
E-1987   3.949  3.214    1.456  808        247  703 
A-1987   3.949  3.207    1.425  796        373  613 
L-1987   3.949  3.169    1.501  977        362  329 
G-1986   4.072  3.334  122  1.600  973        222  417 
A-1983   3.852  3.159  149  1.285  944        320  461 
L-1983   3.852  3.157    1.225  949        365  618 
G-1982   3.742  3.287  136  1.602  1.048        229  272 
L-1979   3.778  2.985                2.985 
G-1979   3.778  2.888    808  60        561  1.459 
G-1977   3.273  2.830    1.100  70        344  1.316 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   21,8  12,3  28,8  19,0  7,0  17,5  13,6    1,8 
L-2019   26,8  39,4  21,3  14,1      6,7    18,6 
(2) G-2019   18,1  13,0  27,8  15,4  16,0  11,1  14,8    2,0 
A-2019   18,5  26,7  22,8  15,9  15,2  9,8  7,3    2,2 
E-2019   27,1  18,9  31,6  16,3  12,2  7,7  9,8    3,6 
G-2016   19,9  31,3  21,3  30,1  14,6  0,2      2,6 
G-2015   16,8  31,4  19,7  26,3  15,5  0,1    4,4  2,9 
A-2015   20,2  27,0  16,1  23,8  13,8  0,4  12,9  3,0  3,0 
L-2015   20,4  24,9  16,5  29,3  13,0        16,3 
E-2014   42,6  15,1  21,4  25,5  3,0  1,6  7,7  9,1  16,7 
G-2011   18,6  8,7  28,9  47,9        6,8  7,8 
A-2011   22,7  13,2  26,2  48,7        6,7  5,1 
L-2011   22,5  16,4  22,1  51,9        6,6  3,0 
E-2009   38,2  2,3  40,9  47,9        3,9  5,0 
G-2008   15,6  2,5  44,3  46,6  0,0      3,8  2,8 
A-2007   21,2  11,9  33,6  49,6          4,9 
L-2007   21,6    35,7  42,6        16,9  4,8 
E-2004   41,6  2,5  44,4  43,9        5,5  3,6 
G-2004   16,0  2,6  45,7  41,1        7,4  3,2 
A-2003   20,5  7,5  36,8  40,3        9,5  5,9 
L-2003   20,6  9,4  42,5  34,7        7,4  6,0 
G-2000   21,7  4,4  37,1  44,7        9,0  4,9 
E-1999   23,7  5,5  37,0  42,2        7,8  7,7 
A-1999   24,2  8,8  32,6  42,5        8,9  7,2 
L-1999   24,0  9,8  27,0  39,6        8,4  15,1 
G-1996   14,8  1,8  40,0  40,1        11,9  6,1 
A-1995   18,9  5,1  34,8  39,1        12,5  8,4 
L-1995   19,1  9,6  27,4  45,2        11,9  5,9 
E-1994   27,2  2,8  32,6  39,9        15,5  9,2 
G-1993   13,1  3,1  40,8  37,4        11,5  7,3 
A-1991   24,2  7,5  42,7  31,1        7,7  11,0 
L-1991   24,1  12,3  37,7  35,8        7,0  7,3 
G-1989   17,8  2,1  43,1  29,3        11,5  14,0 
E-1989   26,5  2,9  42,1  26,9        8,7  19,3 
E-1987   17,3    45,3  25,1        7,7  21,9 
A-1987   17,2    44,4  24,8        11,6  19,1 
L-1987   16,9    47,4  30,8        11,4  10,4 
G-1986   16,8  3,7  48,0  29,2        6,7  12,5 
A-1983   17,3  4,7  40,7  29,9        10,1  14,6 
L-1983   17,2    38,8  30,1        11,6  19,6 
G-1982   10,4  4,1  48,7  31,9        7,0  8,3 
L-1979   19,9                100,0 
G-1979   21,9    28,0  2,1        19,4  50,5 
G-1977   12,7    38,9  2,5        12,2  46,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19