arxiu històric electoral

RafaltornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   3.003  2.137  750  606  131  446  155  25    24 
E-2019   2.998  2.258  1.135  705  171  75  93  24    55 
L-2019   3.022  2.259  1.341  918             
(2) G-2019   2.976  2.334  904  605  337  233  200  20    35 
A-2019   2.976  2.304  990  604  285  209  109  66    41 
G-2016   2.850  2.156  710  924  221    265    32 
G-2015   2.850  2.264  786  878  233    283  42  39 
A-2015   2.820  2.236  1.175  723  138  103  36  31  27 
L-2015   2.874  2.236  1.391  845             
E-2014   2.782  1.554  668  594  52  12  75  143 
G-2011   2.745  2.284  808  1.318        17  60  81 
A-2011   2.705  2.319  1.089  1.119        33  71 
L-2011   2.764  2.376  1.188  1.115            73 
E-2009   2.661  1.851  803  982        21  45 
G-2008   2.614  2.309  985  1.248      39  36 
A-2007   2.600  2.265  959  1.242        36    28 
L-2007   2.646  2.276  1.022  1.254             
E-2004   2.577  1.625  761  808        36  19 
G-2004   2.572  2.232  1.053  1.072        54  49 
A-2003   2.545  2.140  1.060  999        46  28 
L-2003   2.580  2.142  1.170  972             
G-2000   2.448  2.096  997  996        15  70  18 
E-1999   2.408  2.002  1.133  794        48  26 
A-1999   2.434  2.010  1.120  822        42  24 
L-1999   2.407  2.018  1.333  685             
G-1996   2.238  2.023  971  896        147 
A-1995   2.167  1.949  1.018  814          110 
L-1995   2.167  1.946  1.141  696          109   
E-1994   2.092  1.663  764  735        127  37 
G-1993   2.003  1.790  864  785        105  35 
A-1991   1.909  1.726  864  569          89  204 
L-1991   1.913  1.732  889  538          97  208 
G-1989   1.852  1.613  740  406        109  358 
E-1989   1.804  1.396  640  310        58  388 
E-1987   1.740  1.534  547  391          93  503 
A-1987   1.740  1.527  545  378          93  511 
L-1987   1.740  1.541  503  361          136  541 
G-1986   1.676  1.422  631  525        83  183 
A-1983   1.590  1.361  679  556        111  15 
L-1983   1.590  1.372  667  580          125   
G-1982   1.552  1.375  597  399        79  300 
L-1979   1.489  1.227  405            104  718 
G-1979   1.489  1.248  381  32          115  720 
G-1977   1.342  1.195  407  78          83  627 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,2  35,1  28,4  6,1  20,9  7,3  1,2    1,1 
E-2019   23,0  50,3  31,2  7,6  3,3  4,1  1,1    2,4 
L-2019   23,1  59,4  40,6             
(2) G-2019   20,2  38,7  25,9  14,4  10,0  8,6  0,9    1,5 
A-2019   20,6  43,0  26,2  12,4  9,1  4,7  2,9    1,8 
G-2016   23,5  32,9  42,9  10,3  0,2    12,3    1,5 
G-2015   19,3  34,7  38,8  10,3  0,2    12,5  1,9  1,7 
A-2015   18,0  52,5  32,3  6,2  0,1  4,6  1,6  1,4  1,2 
L-2015   18,7  62,2  37,8             
E-2014   41,5  43,0  38,2  0,5  0,2  3,3  0,8  4,8  9,2 
G-2011   15,0  35,4  57,7        0,7  2,6  3,5 
A-2011   12,2  47,0  48,3        0,3  1,4  3,1 
L-2011   12,4  50,0  46,9            3,1 
E-2009   29,4  43,4  53,1        0,0  1,1  2,4 
G-2008   10,8  42,7  54,0  0,0      0,0  1,7  1,6 
A-2007   11,2  42,3  54,8        1,6    1,2 
L-2007   12,2  44,9  55,1             
E-2004   36,0  46,8  49,7        0,1  2,2  1,2 
G-2004   11,7  47,2  48,0        0,2  2,4  2,2 
A-2003   13,8  49,5  46,7        0,3  2,1  1,3 
L-2003   14,7  54,6  45,4             
G-2000   13,4  47,6  47,5        0,7  3,3  0,9 
E-1999   15,2  56,6  39,7        0,0  2,4  1,3 
A-1999   15,9  55,7  40,9        0,1  2,1  1,2 
L-1999   14,4  66,1  33,9             
G-1996   8,9  48,0  44,3        0,0  7,3  0,4 
A-1995   9,5  52,2  41,8          5,6  0,4 
L-1995   9,5  58,6  35,8          5,6   
E-1994   19,8  45,9  44,2        0,0  7,6  2,2 
G-1993   9,9  48,3  43,9        0,1  5,9  2,0 
A-1991   9,0  50,1  33,0          5,2  11,8 
L-1991   8,6  51,3  31,1          5,6  12,0 
G-1989   12,3  45,9  25,2        0,0  6,8  22,2 
E-1989   21,8  45,8  22,2        0,0  4,2  27,8 
E-1987   11,2  35,7  25,5          6,1  32,8 
A-1987   11,2  35,7  24,8          6,1  33,5 
L-1987   10,9  32,6  23,4          8,8  35,1 
G-1986   14,3  44,4  36,9        0,0  5,8  12,9 
A-1983   13,5  49,9  40,9        0,0  8,2  1,1 
L-1983   12,7  48,6  42,3          9,1   
G-1982   11,0  43,4  29,0        0,0  5,7  21,8 
L-1979   17,1  33,0            8,5  58,5 
G-1979   15,7  30,5  2,6          9,2  57,7 
G-1977   10,0  34,1  6,5          6,9  52,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19