arxiu històric electoral

HiguerastornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP Cs PSPV VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   50  38  11  11   
E-2019   55  46  18  10   
L-2019   55  43  23             
(2) G-2019   53  43  12  10   
A-2019   53  43  15  11     
G-2016   66  48  17  13     
G-2015   74  49  16  17   
A-2015   83  66  24  20 
L-2015   86  72  38    32           
E-2014   62  44  18  10 
G-2011   53  47  27       
A-2011   43  37  28       
L-2011   45  40  33             
E-2009   44  34  30       
G-2008   50  42  31     
A-2007   62  47  43         
L-2007   63  46  43             
E-2004   93  70  38    27     
G-2004   99  76  45    25     
A-2003   115  109  64    37     
L-2003   115  108  76    32           
G-2000   49  40  33       
E-1999   48  39  27       
A-1999   48  39  29       
L-1999   48  36  34             
G-1996   41  32  11    15     
A-1995   34  30  15           
L-1995   34  33  12              21 
E-1994   29  23    10     
G-1993   30  25           
A-1991   39  29  11           
L-1991   39  24  13    11           
G-1989   42  30  11       
E-1989   45  28  12    10     
E-1987   42  29  17         
A-1987   42  29  17         
L-1987   42  24  24             
G-1986   42  33  16    13     
A-1983   43  25  21       
L-1983   43  25  25               
G-1982   38  30  16        10 
L-1979   51  34                34 
G-1979   52  31          22 
G-1977   48  36  23         

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP Cs PSPV VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   24,0  28,9  10,5  15,8  28,9  2,6  10,5    2,6 
E-2019   14,5  39,1  21,7  17,4  13,0  2,2  0,0    6,5 
L-2019   12,7  53,5    20,9           
(2) G-2019   15,1  27,9  20,9  16,3  23,3  7,0  4,7    0,0 
A-2019   15,1  34,9  25,6  16,3  11,6  9,3  2,3     
G-2016   25,8  35,4  27,1  16,7  0,0  16,7      4,2 
G-2015   32,4  32,7  34,7  12,2  0,0  12,2    4,1  4,1 
A-2015   18,1  36,4  12,1  30,3  1,5  6,1  7,6  1,5  4,5 
L-2015   15,1  52,8    44,4           
E-2014   24,2  40,9  2,3  18,2  9,1  0,0  0,0  6,8  22,7 
G-2011   9,4  57,4    17,0    6,4    2,1  17,0 
A-2011   9,3  75,7    13,5    0,0    2,7  8,1 
L-2011   8,9  82,5    22,5           
E-2009   22,7  88,2    5,9    0,0    0,0  5,9 
G-2008   14,0  73,8  0,0  19,0    0,0    4,8  2,4 
A-2007   24,2  91,5    6,4    2,1      0,0 
L-2007   23,8  93,5    6,5           
E-2004   23,7  54,3    38,6    0,0    2,9  4,3 
G-2004   19,2  59,2    32,9    0,0    2,6  5,3 
A-2003   4,3  58,7    33,9    1,8    1,8  3,7 
L-2003   4,3  70,4    29,6           
G-2000   14,3  82,5    15,0    0,0    0,0  2,5 
E-1999   18,8  69,2    23,1    0,0    2,6  5,1 
A-1999   18,8  74,4    20,5    0,0    2,6  2,6 
L-1999   18,8  94,4    5,6           
G-1996   19,5  34,4    46,9    0,0    0,0  18,8 
A-1995   2,9  50,0    26,7          23,3 
L-1995   2,9  36,4              63,6 
E-1994   17,2  34,8    43,5    0,0    0,0  21,7 
G-1993   16,7  28,0    36,0          36,0 
A-1991   25,6  37,9    31,0          31,0 
L-1991   20,5  54,2    45,8           
G-1989   28,6  36,7    30,0    0,0    3,3  30,0 
E-1989   35,6  42,9    35,7    0,0    3,6  17,9 
E-1987   26,2  58,6    24,1        0,0  17,2 
A-1987   26,2  58,6    31,0        0,0  10,3 
L-1987   38,1  100,0    0,0           
G-1986   21,4  48,5    39,4    0,0    0,0  12,1 
A-1983   41,9  84,0    8,0    0,0    0,0  8,0 
L-1983   39,5  100,0               
G-1982   21,1  53,3    13,3    0,0    0,0  33,3 
L-1979   33,3                100,0 
G-1979   36,5  25,8    3,2        0,0  71,0 
G-1977   25,0  63,9    16,7        0,0  19,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19