arxiu històric electoral

AlmenaratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   4.583  3.153  1.161  290  605  178  461  382    76 
E-2019   4.683  3.096  1.374  388  617  252  132  242    91 
L-2019   4.702  3.122  1.527  611  743  102        139 
(2) G-2019   4.582  3.404  1.272  308  565  438  312  435    74 
A-2019   4.582  3.388  1.220  605  584  411  275  222    75 
G-2016   4.565  3.263  973  884  918  399      85 
G-2015   4.587  3.450  1.083  883  898  374    114  106 
A-2015   4.663  3.465  1.379  505  856  237  308  94  84 
L-2015   4.789  3.485  1.738  572  1.047  128         
E-2014   4.801  2.397  977  171  570  54  15  159  170  281 
G-2011   4.663  3.497  1.362  171  1.577        182  205 
A-2011   4.664  3.662  1.595  217  1.548        175  127 
L-2011   4.826  3.764  1.867  243  1.512        142   
E-2009   4.649  2.512  1.237  21  1.102        57  95 
G-2008   4.378  3.486  1.832  42  1.444      94  72 
A-2007   4.278  3.357  1.673  256  1.351          77 
L-2007   4.420  3.426  1.952  190  1.153        97  34 
E-2004   4.165  2.141  1.103  49  837        57  95 
G-2004   4.138  3.304  1.728  70  1.307        128  71 
A-2003   4.156  3.358  1.601  192  1.367        115  83 
L-2003   4.218  3.371  1.770  215  1.188          198 
G-2000   4.059  2.951  1.314  124  1.270        135  108 
E-1999   4.096  2.934  1.316  143  1.065        204  206 
A-1999   4.087  2.973  1.305  203  1.049        216  200 
L-1999   4.098  2.969  1.364  201  771        287  346 
G-1996   3.872  3.178  1.426  56  1.118        379  199 
A-1995   3.869  3.110  1.252  170  921        353  414 
L-1995   3.869  3.098  1.325  133  748        426  466 
E-1994   3.791  2.131  799  64  739        290  239 
G-1993   3.749  3.089  1.374  82  1.026        352  255 
A-1991   3.710  2.942  1.310  119  668        292  553 
L-1991   3.692  2.922  1.304    812        375  431 
G-1989   3.653  2.799  1.354  99  696        215  435 
E-1989   3.651  2.233  1.117  70  551        70  425 
E-1987   3.578  2.837  1.291    462        92  992 
A-1987   3.586  2.819  1.296    630        196  697 
L-1987   3.586  2.748  1.293    668        99  688 
G-1986   3.807  2.904  1.589  101  798        71  345 
A-1983   3.703  2.779  1.520  269  866        48  76 
L-1983   3.703  2.834  1.394  241  698          501 
G-1982   3.630  2.945  1.748  19  683        50  445 
L-1979   3.730  2.672  1.347              1.325 
G-1979   3.756  2.713  1.212    32        89  1.380 
G-1977   3.392  2.645  1.121    206        71  1.247 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   29,6  36,8  9,2  19,2  5,6  14,6  12,1    2,4 
E-2019   31,9  44,4  12,5  19,9  8,1  4,3  7,8    2,9 
L-2019   31,8  48,9  19,6  23,8  3,3        4,5 
(2) G-2019   23,4  37,4  9,0  16,6  12,9  9,2  12,8    2,2 
A-2019   23,7  36,0  17,9  17,2  12,1  8,1  6,6    2,2 
G-2016   27,0  29,8  27,1  28,1  12,2  0,1      2,6 
G-2015   23,0  31,4  25,6  26,0  10,8  0,1    3,3  3,1 
A-2015   23,1  39,8  14,6  24,7  6,8  0,1  8,9  2,7  2,4 
L-2015   23,7  49,9  16,4  30,0  3,7         
E-2014   47,7  40,8  7,1  23,8  2,3  0,6  6,6  7,1  11,7 
G-2011   23,3  38,9  4,9  45,1        5,2  5,9 
A-2011   19,4  43,6  5,9  42,3        4,8  3,5 
L-2011   19,7  49,6  6,5  40,2        3,8   
E-2009   45,1  49,2  0,8  43,9        2,3  3,8 
G-2008   19,1  52,6  1,2  41,4  0,1      2,7  2,1 
A-2007   19,8  49,8  7,6  40,2          2,3 
L-2007   20,7  57,0  5,5  33,7        2,8  1,0 
E-2004   48,2  51,5  2,3  39,1        2,7  4,4 
G-2004   18,4  52,3  2,1  39,6        3,9  2,1 
A-2003   17,5  47,7  5,7  40,7        3,4  2,5 
L-2003   18,4  52,5  6,4  35,2          5,9 
G-2000   25,6  44,5  4,2  43,0        4,6  3,7 
E-1999   25,3  44,9  4,9  36,3        7,0  7,0 
A-1999   25,0  43,9  6,8  35,3        7,3  6,7 
L-1999   25,1  45,9  6,8  26,0        9,7  11,7 
G-1996   16,7  44,9  1,8  35,2        11,9  6,3 
A-1995   18,1  40,3  5,5  29,6        11,4  13,3 
L-1995   18,0  42,8  4,3  24,1        13,8  15,0 
E-1994   43,3  37,5  3,0  34,7        13,6  11,2 
G-1993   16,7  44,5  2,7  33,2        11,4  8,3 
A-1991   19,7  44,5  4,0  22,7        9,9  18,8 
L-1991   19,1  44,6    27,8        12,8  14,8 
G-1989   22,2  48,4  3,5  24,9        7,7  15,5 
E-1989   37,6  50,0  3,1  24,7        3,1  19,0 
E-1987   19,3  45,5    16,3        3,2  35,0 
A-1987   19,5  46,0    22,3        7,0  24,7 
L-1987   19,4  47,1    24,3        3,6  25,0 
G-1986   22,0  54,7  3,5  27,5        2,4  11,9 
A-1983   23,8  54,7  9,7  31,2        1,7  2,7 
L-1983   22,5  49,2  8,5  24,6          17,7 
G-1982   17,5  59,4  0,6  23,2        1,7  15,1 
L-1979   27,7  50,4              49,6 
G-1979   26,6  44,7    1,2        3,3  50,9 
G-1977   21,0  42,4    7,8        2,7  47,1 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19