arxiu històric electoral

Villargordo del CabrieltornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   457  369  121  85  24  83  12  35   
E-2019   478  414  157  120  42  39  12  31    13 
L-2019   479  416  105  165            146 
(2) G-2019   462  392  113  74  78  62  50   
A-2019   462  386  118  79  69  50  34  24    12 
G-2016   491  389  111  145  47  77     
G-2015   503  404  95  159  63  75   
A-2015   509  427  120  167  42  35  49 
L-2015   535  441  145  296             
E-2014   522  266  61  116  11  19  23  31 
G-2011   537  415  146  209      13    16  31 
A-2011   550  480  201  228      13    18  20 
L-2011   578  516  254  262             
E-2009   535  329  149  166       
G-2008   541  445  218  209      12 
A-2007   545  468  228  219      15     
L-2007   563  473  263  210             
E-2004   602  382  205  170       
G-2004   609  496  267  209        12 
A-2003   632  520  287  215        15 
L-2003   640  510  338  172             
G-2000   704  558  278  251        17  10 
E-1999   709  585  330  235        12 
A-1999   709  586  338  228       
L-1999   715  596  371  225             
G-1996   669  569  275  249        36 
A-1995   673  597  275  274        34  12 
L-1995   678  598  336  262             
E-1994   656  469  202  220        37  10 
G-1993   703  573  276  234        42  19 
A-1991   695  505  213  153      13    28  98 
L-1991   695  551  289  262             
G-1989   731  492  263  133        41  54 
E-1989   737  431  253  97        23  54 
E-1987   758  512  224  154          16  118 
A-1987   758  496  237  148          18  93 
L-1987   759  535  341  144            50 
G-1986   805  528  286  151        27  64 
A-1983   805  559  329  134        73  19 
L-1983   805  559  354  120          85   
G-1982   777  587  316  154        46  71 
L-1979   784  562              317  245 
G-1979   784  537  197  12          73  255 
G-1977   678  568  243  22          53  250 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   18,2  32,8  23,0  6,5  22,5  3,3  9,5    2,4 
E-2019   13,0  37,9  29,0  10,1  9,4  2,9  7,5    3,1 
L-2019   10,6  25,2  39,7            35,1 
(2) G-2019   14,5  28,8  18,9  19,9  15,8  1,8  12,8    2,0 
A-2019   15,4  30,6  20,5  17,9  13,0  8,8  6,2    3,1 
G-2016   19,3  28,5  37,3  12,1  0,5  19,8      1,8 
G-2015   18,5  23,5  39,4  15,6  0,0  18,6    1,5  1,5 
A-2015   12,8  28,1  39,1  9,8  0,5  8,2  11,5  1,2  1,6 
L-2015   13,6  32,9  67,1             
E-2014   45,8  22,9  43,6  1,1  0,8  4,1  7,1  8,6  11,7 
G-2011   20,7  35,2  50,4      3,1    3,9  7,5 
A-2011   9,3  41,9  47,5      2,7    3,8  4,2 
L-2011   9,7  49,2  50,8             
E-2009   37,9  45,3  50,5      0,3    2,4  1,5 
G-2008   16,3  49,0  47,0  0,0    0,0    2,7  1,3 
A-2007   13,4  48,7  46,8      3,2      1,3 
L-2007   14,9  55,6  44,4             
E-2004   35,9  53,7  44,5      0,3    1,0  0,5 
G-2004   17,1  53,8  42,1      0,2    2,4  1,4 
A-2003   16,1  55,2  41,3      0,0    2,9  0,6 
L-2003   16,9  66,3  33,7             
G-2000   19,6  49,8  45,0      0,4    3,0  1,8 
E-1999   16,4  56,4  40,2      0,0    1,4  2,1 
A-1999   16,4  57,7  38,9      0,5    1,4  1,5 
L-1999   16,2  62,2  37,8             
G-1996   14,2  48,3  43,8      0,0    6,3  1,6 
A-1995   10,5  46,1  45,9      0,3    5,7  2,0 
L-1995   10,8  56,2  43,8             
E-1994   28,4  43,1  46,9      0,0    7,9  2,1 
G-1993   18,2  48,2  40,8      0,3    7,3  3,3 
A-1991   25,8  42,2  30,3      2,6    5,5  19,4 
L-1991   19,3  52,5  47,5             
G-1989   32,4  53,5  27,0      0,2    8,3  11,0 
E-1989   40,6  58,7  22,5      0,9    5,3  12,5 
E-1987   31,1  43,8  30,1          3,1  23,0 
A-1987   31,7  47,8  29,8          3,6  18,8 
L-1987   26,9  63,7  26,9            9,3 
G-1986   31,9  54,2  28,6      0,0    5,1  12,1 
A-1983   30,4  58,9  24,0      0,7    13,1  3,4 
L-1983   30,2  63,3  21,5          15,2   
G-1982   23,3  53,8  26,2      0,0    7,8  12,1 
L-1979   27,6              56,4  43,6 
G-1979   30,7  36,7  2,2          13,6  47,5 
G-1977   15,8  42,8  3,9          9,3  44,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19