arxiu històric electoral

Vilallonga/VillalongatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   3.220  2.320  281  667  492  124  365  336    55 
E-2019   3.285  2.364  515  797  418  225  217  105    87 
L-2019   3.305  2.401  576  975  449          401 
(2) G-2019   3.209  2.363  374  638  448  323  343  183    54 
A-2019   3.209  2.334  679  529  452  301  164  151    58 
G-2016   3.174  2.402  721  487  844  280      65 
G-2015   3.145  2.451  728  479  760  272    107  98 
A-2015   3.140  2.442  567  655  706  174  204  70  63 
L-2015   3.252  2.500  429  1.260  811           
E-2014   3.176  1.610  183  344  512  23  99  10  141  298 
G-2011   3.135  2.497  169  569  1.461        153  145 
A-2011   3.138  2.574  316  657  1.460        60  81 
L-2011   3.250  2.644  471  968  1.205           
E-2009   3.174  1.893  38  628  1.095        33  99 
G-2008   3.076  2.568  72  887  1.470      54  84 
A-2007   2.996  2.512  214  722  1.528          48 
L-2007   3.128  2.599  362  870  1.367           
E-2004   3.042  1.776  40  683  956        33  64 
G-2004   3.047  2.461  108  912  1.262        110  69 
A-2003   3.052  2.559  236  847  1.325        94  57 
L-2003   3.125  2.593  264  968  1.361           
G-2000   3.052  2.374  132  708  1.148        226  160 
E-1999   3.043  2.414  64  846  848        161  495 
A-1999   3.063  2.443  139  799  869        152  484 
L-1999   3.087  2.446    963  70          1.413 
G-1996   2.933  2.449  71  851  907        473  147 
A-1995   2.904  2.400  112  710  769        492  317 
L-1995   2.932  2.430    427  308        487  1.208 
E-1994   2.884  2.006  91  452  705        458  300 
G-1993   2.876  2.404  107  726  847        448  276 
A-1991   2.831  2.244  104  877  564        355  344 
L-1991   2.840  2.255    460  334        354  1.107 
G-1989   2.792  2.182  78  710  543        415  436 
E-1989   2.784  1.878  83  598  395        301  501 
E-1987   2.795  2.265    774  264        399  828 
A-1987   2.795  2.256    747  214        467  828 
L-1987   2.792  2.301    596          494  1.211 
G-1986   2.848  2.295  90  921  730        309  245 
A-1983   2.792  2.232  76  969  671        449  67 
L-1983   2.792  2.241    903          543  795 
G-1982   2.703  2.363  33  1.107  763        301  159 
L-1979   2.718  2.282    208          993  1.081 
G-1979   2.718  2.238    605  21        593  1.019 
G-1977   2.477  2.153    809  68        343  933 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   26,7  12,1  28,8  21,2  5,3  15,7  14,5    2,4 
E-2019   26,0  21,8  33,7  17,7  9,5  9,2  4,4    3,7 
L-2019   25,3  24,0  40,6  18,7          16,7 
(2) G-2019   24,7  15,8  27,0  19,0  13,7  14,5  7,7    2,3 
A-2019   25,1  29,1  22,7  19,4  12,9  7,0  6,5    2,5 
G-2016   22,9  30,0  20,3  35,1  11,7    0,2    2,7 
G-2015   20,7  29,7  19,5  31,0  11,1    0,3  4,4  4,0 
A-2015   19,3  23,2  26,8  28,9  7,1  8,4  0,1  2,9  2,6 
L-2015   20,7  17,2  50,4  32,4           
E-2014   46,9  11,4  21,4  31,8  1,4  6,1  0,6  8,8  18,5 
G-2011   19,3  6,8  22,8  58,5        6,1  5,8 
A-2011   15,9  12,3  25,5  56,7        2,3  3,1 
L-2011   16,6  17,8  36,6  45,6           
E-2009   39,6  2,0  33,2  57,8        1,7  5,2 
G-2008   15,5  2,8  34,5  57,2  0,0      2,1  3,3 
A-2007   15,2  8,5  28,7  60,8          1,9 
L-2007   15,5  13,9  33,5  52,6           
E-2004   41,2  2,3  38,5  53,8        1,9  3,6 
G-2004   17,6  4,4  37,1  51,3        4,5  2,8 
A-2003   14,7  9,2  33,1  51,8        3,7  2,2 
L-2003   15,6  10,2  37,3  52,5           
G-2000   21,1  5,6  29,8  48,4        9,5  6,7 
E-1999   18,8  2,7  35,0  35,1        6,7  20,5 
A-1999   19,2  5,7  32,7  35,6        6,2  19,8 
L-1999   19,2    39,4  2,9          57,8 
G-1996   14,9  2,9  34,7  37,0        19,3  6,0 
A-1995   14,7  4,7  29,6  32,0        20,5  13,2 
L-1995   15,3    17,6  12,7        20,0  49,7 
E-1994   29,0  4,5  22,5  35,1        22,8  15,0 
G-1993   14,5  4,5  30,2  35,2        18,6  11,5 
A-1991   18,7  4,6  39,1  25,1        15,8  15,3 
L-1991   18,5    20,4  14,8        15,7  49,1 
G-1989   21,0  3,6  32,5  24,9        19,0  20,0 
E-1989   30,4  4,4  31,8  21,0        16,0  26,7 
E-1987   17,2    34,2  11,7        17,6  36,6 
A-1987   18,0    33,1  9,5        20,7  36,7 
L-1987   15,8    25,9          21,5  52,6 
G-1986   17,9  3,9  40,1  31,8        13,5  10,7 
A-1983   18,8  3,4  43,4  30,1        20,1  3,0 
L-1983   18,2    40,3          24,2  35,5 
G-1982   11,8  1,4  46,8  32,3        12,7  6,7 
L-1979   15,6    9,1          43,5  47,4 
G-1979   16,7    27,0  0,9        26,5  45,5 
G-1977   12,1    37,6  3,2        15,9  43,3 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19