arxiu històric electoral

SillatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS Cs PP VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   14.115  9.883  3.305  717  720  1.875  1.731  1.326    209 
E-2019   14.138  9.257  4.111  779  1.032  1.512  666  772    385 
L-2019   14.184  9.425  4.948  592  427  1.390  274  299  517  978 
(2) G-2019   14.084  10.532  3.445  823  1.861  1.525  1.174  1.445    259 
A-2019   14.085  10.417  3.070  1.892  1.793  1.589  1.008  750    315 
G-2016   13.960  10.187  2.510  2.778  1.486  3.103  15      295 
G-2015   13.944  10.577  2.472  2.797  1.608  2.877  16    496  339 
A-2015   14.052  9.834  2.367  1.966  1.120  2.219  15  1.012  528  607 
L-2015   14.134  10.032  2.402  975  805  2.631      783  2.436 
E-2014   14.107  6.839  1.724  642  173  1.667  71  563  827  1.172 
G-2011   14.204  10.403  3.001  578    5.249      735  840 
A-2011   14.174  10.097  2.660  826    4.944      650  1.017 
L-2011   14.278  10.279  2.349  705    4.213      655  2.357 
E-2009   14.194  7.289  2.974  96    3.670      191  358 
G-2008   14.077  10.948  4.852  162  5.148      315  465 
A-2007   13.852  9.924  3.851  796    4.727        550 
L-2007   14.025  9.993  4.260  577    3.261      915  980 
E-2004   13.535  6.463  3.156  113    2.713      215  266 
G-2004   13.513  10.276  5.007  249    4.078      570  372 
A-2003   13.385  9.677  3.980  618    3.645      695  739 
L-2003   13.497  9.582  4.144  827    2.801      948  862 
G-2000   13.632  9.537  3.813  349    4.045      598  732 
E-1999   13.534  9.201  3.858  504    3.353      541  945 
A-1999   13.693  9.283  3.741  698    3.400      542  902 
L-1999   13.636  9.261  3.952  1.163    2.770      517  859 
G-1996   12.927  10.606  4.547  164    3.426      1.459  1.010 
A-1995   12.776  9.740  3.895  355    2.985      1.201  1.304 
L-1995   12.850  9.697  4.215  608    2.949      998  927 
E-1994   12.457  8.125  2.659  153    2.715      1.483  1.115 
G-1993   12.123  10.019  4.411  208    2.873      1.173  1.354 
A-1991   12.175  8.600  4.247  324    1.277      627  2.125 
L-1991   12.211  8.566  4.461  334    1.395      646  1.730 
G-1989   11.881  9.157  4.340  259    1.325      870  2.363 
E-1989   11.798  7.974  3.880  232    1.084      516  2.262 
E-1987   11.477  8.952  4.161      1.378      438  2.975 
A-1987   11.464  8.964  4.062      1.403      721  2.778 
L-1987   11.475  8.916  3.773      1.565      867  2.711 
G-1986   11.985  8.959  5.033  243    1.843      408  1.432 
A-1983   11.582  8.141  4.906  295    2.042      568  330 
L-1983   11.582  8.208  4.621  294    1.115      583  1.595 
G-1982   10.926  9.101  5.704  89    2.167      493  648 
L-1979   10.059  6.947  3.228            1.113  2.606 
G-1979   10.059  7.463  3.163      188      1.250  2.862 
G-1977   8.489  7.143  3.744      337      668  2.394 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS Cs PP VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   28,9  33,4  7,3  7,3  19,0  17,5  13,4    2,1 
E-2019   33,5  44,4  8,4  11,1  16,3  7,2  8,3    4,2 
L-2019   32,8  52,5  6,3  4,5  14,7  2,9  3,2  5,5  10,4 
(2) G-2019   24,1  32,7  7,8  17,7  14,5  11,1  13,7    2,5 
A-2019   24,6  29,5  18,2  17,2  15,3  9,7  7,2    3,0 
G-2016   25,9  24,6  27,3  14,6  30,5  0,1      2,9 
G-2015   22,9  23,4  26,4  15,2  27,2  0,2    4,7  3,2 
A-2015   27,9  24,1  20,0  11,4  22,6  0,2  10,3  5,4  6,2 
L-2015   27,6  23,9  9,7  8,0  26,2      7,8  24,3 
E-2014   49,2  25,2  9,4  2,5  24,4  1,0  8,2  12,1  17,1 
G-2011   25,0  28,8  5,6    50,5      7,1  8,1 
A-2011   26,0  26,3  8,2    49,0      6,4  10,1 
L-2011   25,6  22,9  6,9    41,0      6,4  22,9 
E-2009   47,5  40,8  1,3    50,3      2,6  4,9 
G-2008   20,9  44,3  1,5  0,1  47,0      2,9  4,2 
A-2007   27,0  38,8  8,0    47,6        5,5 
L-2007   27,2  42,6  5,8    32,6      9,2  9,8 
E-2004   52,0  48,8  1,7    42,0      3,3  4,1 
G-2004   22,6  48,7  2,4    39,7      5,5  3,6 
A-2003   26,1  41,1  6,4    37,7      7,2  7,6 
L-2003   26,5  43,2  8,6    29,2      9,9  9,0 
G-2000   28,8  40,0  3,7    42,4      6,3  7,7 
E-1999   31,0  41,9  5,5    36,4      5,9  10,3 
A-1999   31,3  40,3  7,5    36,6      5,8  9,7 
L-1999   30,9  42,7  12,6    29,9      5,6  9,3 
G-1996   17,1  42,9  1,5    32,3      13,8  9,5 
A-1995   22,8  40,0  3,6    30,6      12,3  13,4 
L-1995   23,2  43,5  6,3    30,4      10,3  9,6 
E-1994   34,1  32,7  1,9    33,4      18,3  13,7 
G-1993   16,6  44,0  2,1    28,7      11,7  13,5 
A-1991   28,5  49,4  3,8    14,8      7,3  24,7 
L-1991   28,7  52,1  3,9    16,3      7,5  20,2 
G-1989   22,3  47,4  2,8    14,5      9,5  25,8 
E-1989   31,3  48,7  2,9    13,6      6,5  28,4 
E-1987   20,9  46,5      15,4      4,9  33,2 
A-1987   20,7  45,3      15,7      8,0  31,0 
L-1987   20,7  42,3      17,6      9,7  30,4 
G-1986   23,4  56,2  2,7    20,6      4,6  16,0 
A-1983   28,7  60,3  3,6    25,1      7,0  4,1 
L-1983   28,0  56,3  3,6    13,6      7,1  19,4 
G-1982   14,5  62,7  1,0    23,8      5,4  7,1 
L-1979   29,6  46,5            16,0  37,5 
G-1979   24,7  42,4      2,5      16,7  38,3 
G-1977   15,2  52,4      4,7      9,4  33,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19