arxiu històric electoral

RótovatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PP PSPV Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.043  823  146  242  167  33  145  73    17 
L-2019   1.058  932  463  456  13           
(2) G-2019   1.031  879  206  242  165  104  81  60    21 
A-2019   1.031  870  297  257  123  86  63  22    22 
E-2019   1.056  921  311  307  133  67  41  36    26 
G-2016   1.060  878  243  386  157  75      17 
G-2015   1.074  911  243  370  162  90    15  34 
A-2015   1.084  933  338  382  89  62  37  13  12 
L-2015   1.086  943  405  512  26           
E-2014   1.063  732  148  324  100  10  21  44  80 
G-2011   1.082  931  136  572  172        23  28 
A-2011   1.079  958  202  567  155        12  22 
L-2011   1.083  958  336  588  34           
E-2009   1.087  744  20  440  254        12  18 
G-2008   1.117  974  36  559  330      26  23 
A-2007   1.128  1.006  66  664  255          21 
L-2007   1.141  991    717  274           
E-2004   1.096  806  23  453  287        17  26 
G-2004   1.095  951  36  533  323        40  19 
A-2003   1.089  985  81  586  269        23  26 
L-2003   1.106  983  22  675  286           
G-2000   1.120  978  61  549  304        32  32 
E-1999   1.115  989  28  552  325        26  58 
A-1999   1.126  987  66  550  303        24  44 
L-1999   1.127  974    648  326           
G-1996   1.088  1.016  24  541  364        53  34 
A-1995   1.091  1.026  49  529  337        46  65 
L-1995   1.090  1.011    630  381           
E-1994   1.079  897  35  471  264        68  59 
G-1993   1.069  971  38  511  337        45  40 
A-1991   1.076  981  57  453  382        18  71 
L-1991   1.081  961    519  442           
G-1989   1.049  951  40  426  351        21  113 
E-1989   1.063  844  51  439  262        24  68 
E-1987   1.075  958    500  344        10  104 
A-1987   1.075  959    474  357        59  69 
L-1987   1.075  959    613  346           
G-1986   1.066  930  54  388  398        10  80 
A-1983   1.059  918  65  482  294        74 
L-1983   1.059  925    479  298          148 
G-1982   1.035  931  48  350  371        156 
L-1979   1.056  908      153          755 
G-1979   1.056  891    24  261        15  591 
G-1977   970  877    252        43  582 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PP PSPV Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   19,3  17,7  29,4  20,3  4,0  17,6  8,9    2,1 
L-2019   9,2  49,7  48,9  1,4           
(2) G-2019   12,0  23,4  27,5  18,8  11,8  9,2  6,8    2,4 
A-2019   12,6  34,1  29,5  14,1  9,9  7,2  2,5    2,5 
E-2019   9,7  33,8  33,3  14,4  7,3  4,5  3,9    2,8 
G-2016   14,2  27,7  44,0  17,9  8,5  0,0      1,9 
G-2015   13,4  26,7  40,6  17,8  9,9  0,0    1,6  3,7 
A-2015   9,5  36,2  40,9  9,5  6,6  0,0  4,0  1,4  1,3 
L-2015   9,5  42,9  54,3  2,8           
E-2014   25,4  20,2  44,3  13,7  1,4  0,7  2,9  6,0  10,9 
G-2011   10,9  14,6  61,4  18,5        2,5  3,0 
A-2011   8,2  21,1  59,2  16,2        1,3  2,3 
L-2011   8,3  35,1  61,4  3,5           
E-2009   29,2  2,7  59,1  34,1        1,6  2,4 
G-2008   10,2  3,7  57,4  33,9  0,0      2,7  2,4 
A-2007   8,7  6,6  66,0  25,3          2,1 
L-2007   9,4    72,4  27,6           
E-2004   25,3  2,9  56,2  35,6        2,1  3,2 
G-2004   9,8  3,8  56,0  34,0        4,2  2,0 
A-2003   7,5  8,2  59,5  27,3        2,3  2,6 
L-2003   9,0  2,2  68,7  29,1           
G-2000   11,0  6,2  56,1  31,1        3,3  3,3 
E-1999   9,6  2,8  55,8  32,9        2,6  5,9 
A-1999   10,5  6,7  55,7  30,7        2,4  4,5 
L-1999   10,5    66,5  33,5           
G-1996   6,1  2,4  53,2  35,8        5,2  3,3 
A-1995   5,0  4,8  51,6  32,8        4,5  6,3 
L-1995   4,9    62,3  37,7           
E-1994   14,9  3,9  52,5  29,4        7,6  6,6 
G-1993   7,6  3,9  52,6  34,7        4,6  4,1 
A-1991   7,4  5,8  46,2  38,9        1,8  7,2 
L-1991   8,0    54,0  46,0           
G-1989   8,7  4,2  44,8  36,9        2,2  11,9 
E-1989   18,5  6,0  52,0  31,0        2,8  8,1 
E-1987   8,7    52,2  35,9        1,0  10,9 
A-1987   8,6    49,4  37,2        6,2  7,2 
L-1987   8,7    63,9  36,1           
G-1986   11,2  5,8  41,7  42,8        1,1  8,6 
A-1983   10,4  7,1  52,5  32,0        0,3  8,1 
L-1983   10,0    51,8  32,2          16,0 
G-1982   8,2  5,2  37,6  39,8        0,6  16,8 
L-1979   12,9      16,9          83,1 
G-1979   15,2    2,7  29,3        1,7  66,3 
G-1977   8,4    0,0  28,7        4,9  66,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19