arxiu històric electoral

PetréstornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   786  512  56  161  95  39  99  52    10 
E-2019   802  567  155  179  94  51  37  34    17 
L-2019   804  557  308  87  95          67 
(2) G-2019   790  578  82  174  85  92  69  66    10 
A-2019   790  574  155  139  89  86  61  35   
G-2016   761  565  158  133  171  88      15 
G-2015   767  567  151  139  160  67    20  30 
A-2015   760  541  172  102  143  39  47  20  18 
L-2015   765  543  213  86  108          136 
E-2014   747  354  40  81  108  31  22  67 
G-2011   755  545  29  163  278        19  56 
A-2011   749  571  27  192  306        19  27 
L-2011   754  579    270  309           
E-2009   740  414  169  216        20 
G-2008   730  585  257  293      14  18 
A-2007   721  552  31  230  283         
L-2007   730  544    301  243           
E-2004   721  389  172  190        11 
G-2004   737  550  14  247  252        20  17 
A-2003   724  559  243  235        23  49 
L-2003   735  553    307  142          104 
G-2000   683  498  11  191  220        21  55 
E-1999   627  523  226  186        20  89 
A-1999   627  524  210  178        18  110 
L-1999   627  522    302  78          142 
G-1996   621  485  184  178        41  81 
A-1995   623  504  10  177  164        33  120 
L-1995   632  512    207  112          193 
E-1994   598  391  130  143        47  67 
G-1993   560  451  164  153        39  88 
A-1991   515  424  153  20        234 
L-1991   518  430    165          262 
G-1989   495  394  130  62        16  177 
E-1989   473  343  107  25        198 
E-1987   447  386    122  37        223 
A-1987   445  385    122  12        14  237 
L-1987   447  392    165            227 
G-1986   430  339  132  94        10  94 
A-1983   400  315  10  128  105        63 
L-1983   400  353    95            258 
G-1982   392  341  14  130  126        13  58 
L-1979   379  289    86            203 
G-1979   379  292    85        20  178 
G-1977   353  293    103        173 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   32,1  10,9  31,4  18,6  7,6  19,3  10,2    2,0 
E-2019   27,7  27,3  31,6  16,6  9,0  6,5  6,0    3,0 
L-2019   27,7  55,3  15,6  17,1          12,0 
(2) G-2019   24,2  14,2  30,1  14,7  15,9  11,9  11,4    1,7 
A-2019   24,2  27,0  24,2  15,5  15,0  10,6  6,1    1,6 
G-2016   24,3  28,0  23,5  30,3  15,6  0,0      2,7 
G-2015   25,3  26,6  24,5  28,2  11,8  0,0    3,5  5,3 
A-2015   25,9  31,8  18,9  26,4  7,2  0,0  8,7  3,7  3,3 
L-2015   25,9  39,2  15,8  19,9          25,0 
E-2014   48,1  11,3  22,9  30,5  0,8  0,6  8,8  6,2  18,9 
G-2011   25,3  5,3  29,9  51,0        3,5  10,3 
A-2011   19,4  4,7  33,6  53,6        3,3  4,7 
L-2011   19,8    46,6  53,4           
E-2009   42,4  0,5  40,8  52,2        1,7  4,8 
G-2008   18,8  0,5  43,9  50,1  0,0      2,4  3,1 
A-2007   21,6  5,6  41,7  51,3          1,4 
L-2007   22,2    55,3  44,7           
E-2004   46,0  2,1  44,2  48,8        2,1  2,8 
G-2004   24,6  2,5  44,9  45,8        3,6  3,1 
A-2003   21,4  1,6  43,5  42,0        4,1  8,8 
L-2003   22,6    55,5  25,7          18,8 
G-2000   25,9  2,2  38,4  44,2        4,2  11,0 
E-1999   15,6  0,4  43,2  35,6        3,8  17,0 
A-1999   15,3  1,5  40,1  34,0        3,4  21,0 
L-1999   15,2    57,9  14,9          27,2 
G-1996   20,6  0,2  37,9  36,7        8,5  16,7 
A-1995   17,7  2,0  35,1  32,5        6,5  23,8 
L-1995   18,0    40,4  21,9          37,7 
E-1994   31,4  1,0  33,2  36,6        12,0  17,1 
G-1993   17,7  1,6  36,4  33,9        8,6  19,5 
A-1991   16,1  1,9  36,1  4,7        2,1  55,2 
L-1991   16,4    38,4  0,7          60,9 
G-1989   19,6  2,3  33,0  15,7        4,1  44,9 
E-1989   27,3  1,5  31,2  7,3        2,3  57,7 
E-1987   10,7    31,6  9,6        1,0  57,8 
A-1987   10,3    31,7  3,1        3,6  61,6 
L-1987   9,6    42,1            57,9 
G-1986   20,7  2,7  38,9  27,7        2,9  27,7 
A-1983   21,0  3,2  40,6  33,3        2,9  20,0 
L-1983   11,0    26,9            73,1 
G-1982   9,7  4,1  38,1  37,0        3,8  17,0 
L-1979   23,0    29,8            70,2 
G-1979   21,4    29,1  3,1        6,8  61,0 
G-1977   17,0    35,2  2,7        3,1  59,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19