arxiu històric electoral

MassamagrelltornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs COMPROMÍS VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   12.145  8.204  2.486  1.740  643  578  1.486  1.086    185 
E-2019   12.124  7.439  2.567  1.493  1.049  693  592  800    245 
L-2019   12.149  7.460  2.039  1.500  790  1.282  487  634    728 
(2) G-2019   12.073  8.773  2.620  1.466  1.568  638  1.055  1.237    189 
A-2019   12.077  8.639  2.266  1.552  1.525  1.458  907  685    246 
G-2016   11.771  8.419  1.940  2.767  1.307  2.191      208 
G-2015   11.777  8.744  1.976  2.479  1.389  2.239  12    411  264 
A-2015   11.789  8.118  1.666  1.910  956  1.593  15  1.104  401  473 
L-2015   11.850  8.167  1.696  2.085  728  1.466      423  1.769 
E-2014   11.797  5.796  1.399  1.524  161  529  66  482  729  906 
G-2011   11.634  8.634  2.547  4.451    363      668  605 
A-2011   11.658  7.927  2.387  3.957    522      603  458 
L-2011   11.712  7.892  2.369  3.765    714      599  445 
E-2009   11.514  6.068  2.453  3.138    61      194  222 
G-2008   11.351  8.682  3.798  4.235  119      308  217 
A-2007   11.265  7.449  2.522  4.021    646        260 
L-2007   11.283  7.422  2.216  3.735    469      436  566 
E-2004   10.879  5.218  2.381  2.375    69      232  161 
G-2004   10.872  8.238  3.807  3.478    155      565  233 
A-2003   10.857  7.339  2.644  3.318    397      618  362 
L-2003   10.943  7.331  2.401  3.022    558      644  706 
G-2000   10.685  7.659  2.942  3.534    176      643  364 
E-1999   10.575  6.975  2.551  2.875    112      770  667 
A-1999   10.838  6.971  2.434  3.004    220      711  602 
L-1999   10.645  7.051  2.050  2.390    267      682  1.662 
G-1996   9.827  8.099  3.466  2.808    53      1.305  467 
A-1995   9.635  7.304  2.607  2.428    82      1.374  813 
L-1995   9.704  7.244  2.229  2.438          1.854  723 
E-1994   9.284  6.221  2.194  2.115    61      1.184  667 
G-1993   9.114  7.592  3.445  2.264    82      1.064  737 
A-1991   9.055  6.431  3.049  1.155    104      937  1.186 
L-1991   9.085  6.403  2.987  1.146          1.203  1.067 
G-1989   8.820  6.866  3.305  1.331    104      942  1.184 
E-1989   8.744  5.877  2.899  1.016    126      594  1.242 
E-1987   8.531  6.522  2.923  1.249          868  1.482 
A-1987   8.519  6.495  2.836  1.251          1.042  1.366 
L-1987   8.555  6.443  2.679  1.504          1.487  773 
G-1986   8.891  7.157  3.778  1.687    135      710  847 
A-1983   8.276  6.500  2.439  1.577    104      2.012  368 
L-1983   8.276  6.504  1.992  1.432          2.717  363 
G-1982   8.061  6.947  3.737  1.758    49      943  460 
L-1979   7.777  5.942  1.268            2.465  2.209 
G-1979   7.777  6.121  1.714  175          1.927  2.305 
G-1977   6.776  5.787  1.976  318          1.152  2.341 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs COMPROMÍS VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   31,1  30,3  21,2  7,8  7,0  18,1  13,2    2,3 
E-2019   37,5  34,5  20,1  14,1  9,3  8,0  10,8    3,3 
L-2019   37,4  27,3  20,1  10,6  17,2  6,5  8,5    9,8 
(2) G-2019   25,6  29,9  16,7  17,9  7,3  12,0  14,1    2,2 
A-2019   26,2  26,2  18,0  17,7  16,9  10,5  7,9    2,8 
G-2016   27,2  23,0  32,9  15,5  26,0  0,1      2,5 
G-2015   24,5  22,6  28,4  15,9  25,6  0,1    4,7  3,0 
A-2015   28,9  20,5  23,5  11,8  19,6  0,2  13,6  4,9  5,8 
L-2015   28,9  20,8  25,5  8,9  18,0      5,2  21,7 
E-2014   48,5  24,1  26,3  2,8  9,1  1,1  8,3  12,6  15,6 
G-2011   24,0  29,5  51,6    4,2      7,7  7,0 
A-2011   29,5  30,1  49,9    6,6      7,6  5,8 
L-2011   29,7  30,0  47,7    9,0      7,6  5,6 
E-2009   46,5  40,4  51,7    1,0      3,2  3,7 
G-2008   22,2  43,7  48,8  0,1  1,4      3,5  2,5 
A-2007   32,8  33,9  54,0    8,7        3,5 
L-2007   32,7  29,9  50,3    6,3      5,9  7,6 
E-2004   51,7  45,6  45,5    1,3      4,4  3,1 
G-2004   22,8  46,2  42,2    1,9      6,9  2,8 
A-2003   30,6  36,0  45,2    5,4      8,4  4,9 
L-2003   31,0  32,8  41,2    7,6      8,8  9,6 
G-2000   27,2  38,4  46,1    2,3      8,4  4,8 
E-1999   32,1  36,6  41,2    1,6      11,0  9,6 
A-1999   33,7  34,9  43,1    3,2      10,2  8,6 
L-1999   31,9  29,1  33,9    3,8      9,7  23,6 
G-1996   16,5  42,8  34,7    0,7      16,1  5,8 
A-1995   23,1  35,7  33,2    1,1      18,8  11,1 
L-1995   23,6  30,8  33,7          25,6  10,0 
E-1994   32,2  35,3  34,0    1,0      19,0  10,7 
G-1993   15,8  45,4  29,8    1,1      14,0  9,7 
A-1991   27,9  47,4  18,0    1,6      14,6  18,4 
L-1991   28,0  46,7  17,9          18,8  16,7 
G-1989   21,4  48,1  19,4    1,5      13,7  17,2 
E-1989   30,9  49,3  17,3    2,1      10,1  21,1 
E-1987   22,2  44,8  19,2          13,3  22,7 
A-1987   22,1  43,7  19,3          16,0  21,0 
L-1987   22,9  41,6  23,3          23,1  12,0 
G-1986   18,5  52,8  23,6    1,9      9,9  11,8 
A-1983   20,4  37,5  24,3    1,6      31,0  5,7 
L-1983   20,3  30,6  22,0          41,8  5,6 
G-1982   11,3  53,8  25,3    0,7      13,6  6,6 
L-1979   22,3  21,3            41,5  37,2 
G-1979   20,4  28,0  2,9          31,5  37,7 
G-1977   13,8  34,1  5,5          19,9  40,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19