arxiu històric electoral

ManueltornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   1.922  1.377  261  472  184  60  227  150    23 
E-2019   1.919  1.354  400  517  154  88  129  35    31 
L-2019   1.931  1.339  656  539  144           
(2) G-2019   1.907  1.480  352  489  176  132  224  80    27 
A-2019   1.907  1.469  570  413  185  127  92  59    23 
G-2016   1.913  1.435  526  415  329  130      29 
G-2015   1.912  1.511  615  369  315  119    54  38 
A-2015   1.927  1.443  575  334  249  79  127  36  42 
L-2015   1.947  1.433  535  298  150          450 
E-2014   1.954  1.041  249  321  206  11  54  97  99 
G-2011   1.976  1.549  161  568  664        83  73 
A-2011   1.983  1.579  314  506  645        44  70 
L-2011   2.001  1.612  393  282  196          741 
E-2009   1.981  1.225  41  613  495        23  53 
G-2008   1.976  1.647  68  831  669      23  55 
A-2007   1.960  1.620  440  475  556          149 
L-2007   2.003  1.634  311  325  145          853 
E-2004   1.987  1.255  65  689  434        27  40 
G-2004   2.002  1.693  114  872  599        58  50 
A-2003   2.026  1.699  207  757  628        51  56 
L-2003   2.028  1.721  253  438  230          800 
G-2000   2.102  1.707  170  749  654        63  71 
E-1999   2.114  1.770  192  757  619        36  166 
A-1999   2.125  1.774  255  691  681        33  114 
L-1999   2.112  1.771  312  345  276          838 
G-1996   2.067  1.769  89  852  579        152  97 
A-1995   2.059  1.748  212  735  507        140  154 
L-1995   2.075  1.760  370  482  312        66  530 
E-1994   2.067  1.500  203  587  470        99  141 
G-1993   2.064  1.771  266  741  473        92  199 
A-1991   2.007  1.656  391  717  198        31  319 
L-1991   2.007  1.672  301  579  111          681 
G-1989   1.982  1.644  171  683  264        88  438 
E-1989   1.961  1.389  225  608  274        50  232 
E-1987   1.962  1.617    813  412        49  343 
A-1987   1.959  1.604    780  431        165  228 
L-1987   1.962  1.618    643  348        162  465 
G-1986   1.976  1.626  103  841  385        73  224 
A-1983   1.909  1.599  49  1.101  372        22  55 
L-1983   1.909  1.594    1.200  394           
G-1982   1.867  1.575  17  1.008  310        29  211 
L-1979   2.013  1.630    658            972 
G-1979   2.013  1.645    802  18        36  789 
G-1977   1.854  1.581    878  54        22  627 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   27,4  19,0  34,3  13,4  4,4  16,5  10,9    1,7 
E-2019   28,6  29,5  38,2  11,4  6,5  9,5  2,6    2,3 
L-2019   28,1  49,0  40,3  10,8           
(2) G-2019   20,9  23,8  33,0  11,9  8,9  15,1  5,4    1,8 
A-2019   21,2  38,8  28,1  12,6  8,6  6,3  4,0    1,6 
G-2016   24,1  36,7  28,9  22,9  9,1    0,4    2,0 
G-2015   20,3  40,7  24,4  20,8  7,9    0,3  3,6  2,5 
A-2015   23,2  39,8  23,1  17,3  5,5  8,8  0,1  2,5  2,9 
L-2015   23,4  37,3  20,8  10,5          31,4 
E-2014   44,0  23,9  30,8  19,8  1,1  5,2  0,4  9,3  9,5 
G-2011   19,5  10,4  36,7  42,9        5,4  4,7 
A-2011   17,1  19,9  32,0  40,8        2,8  4,4 
L-2011   17,0  24,4  17,5  12,2          46,0 
E-2009   36,8  3,3  50,0  40,4        1,9  4,3 
G-2008   15,5  4,1  50,5  40,6  0,1      1,4  3,3 
A-2007   15,9  27,2  29,3  34,3          9,2 
L-2007   16,6  19,0  19,9  8,9          52,2 
E-2004   36,5  5,2  54,9  34,6        2,2  3,2 
G-2004   14,4  6,7  51,5  35,4        3,4  3,0 
A-2003   14,1  12,2  44,6  37,0        3,0  3,3 
L-2003   13,5  14,7  25,5  13,4          46,5 
G-2000   18,0  10,0  43,9  38,3        3,7  4,2 
E-1999   15,1  10,8  42,8  35,0        2,0  9,4 
A-1999   15,5  14,4  39,0  38,4        1,9  6,4 
L-1999   14,3  17,6  19,5  15,6          47,3 
G-1996   13,2  5,0  48,2  32,7        8,6  5,5 
A-1995   13,8  12,1  42,0  29,0        8,0  8,8 
L-1995   14,0  21,0  27,4  17,7        3,8  30,1 
E-1994   26,7  13,5  39,1  31,3        6,6  9,4 
G-1993   13,8  15,0  41,8  26,7        5,2  11,2 
A-1991   16,1  23,6  43,3  12,0        1,9  19,3 
L-1991   15,9  18,0  34,6  6,6          40,7 
G-1989   15,9  10,4  41,5  16,1        5,4  26,6 
E-1989   27,5  16,2  43,8  19,7        3,6  16,7 
E-1987   15,7    50,3  25,5        3,0  21,2 
A-1987   16,2    48,6  26,9        10,3  14,2 
L-1987   16,0    39,7  21,5        10,0  28,7 
G-1986   16,5  6,3  51,7  23,7        4,5  13,8 
A-1983   14,7  3,1  68,9  23,3        1,4  3,4 
L-1983   14,7    75,3  24,7           
G-1982   12,6  1,1  64,0  19,7        1,8  13,4 
L-1979   17,9    40,4            59,6 
G-1979   17,1    48,8  1,1        2,2  48,0 
G-1977   14,3    55,5  3,4        1,4  39,7 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19