arxiu històric electoral

LlombaitornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   2.017  1.515  442  455  133  73  208  185    19 
E-2019   2.048  1.595  559  519  194  109  62  113    39 
L-2019   2.061  1.590  783  489            318 
(2) G-2019   2.024  1.621  441  492  153  175  136  197    27 
A-2019   2.024  1.600  450  425  340  159  122  70    34 
G-2016   2.080  1.665  611  385  465  167      34 
G-2015   2.087  1.693  553  407  453  196    55  35 
A-2015   2.094  1.670  566  440  345  119  131  24  44 
L-2015   2.141  1.685  770  511            404 
E-2014   2.115  1.334  493  399  130  16  76  101  113 
G-2011   2.065  1.707  917  570  94        74  52 
A-2011   2.076  1.760  933  649  80        49  49 
L-2011   2.139  1.793  927  579          278 
E-2009   2.106  1.402  785  512  23        31  51 
G-2008   2.020  1.761  941  717  20      53  28 
A-2007   2.023  1.758  1.029  556  141          32 
L-2007   2.092  1.789  1.077  294          80  338 
E-2004   1.950  1.322  672  560  16        39  35 
G-2004   1.944  1.634  795  706  20        79  34 
A-2003   1.959  1.735  818  622  65        104  126 
L-2003   1.973  1.743  828  424            491 
G-2000   1.928  1.548  696  569  46        94  143 
E-1999   1.930  1.653  669  619  33        104  228 
A-1999   1.940  1.657  676  609  69        97  206 
L-1999   1.946  1.671  460  401          99  711 
G-1996   1.873  1.635  615  601  33        165  221 
A-1995   1.861  1.652  555  555  62        140  340 
L-1995   1.874  1.629  440            202  987 
E-1994   1.797  1.320  471  459  43        140  207 
G-1993   1.756  1.532  493  586  40        120  293 
A-1991   1.715  1.467  127  442  74        149  675 
L-1991   1.715  1.480    308            1.172 
G-1989   1.690  1.360  191  557  57        132  423 
E-1989   1.650  1.226  301  450  48        122  305 
E-1987   1.638  1.399  37  427          110  825 
A-1987   1.638  1.390  85  514          159  632 
L-1987   1.640  1.386    405          302  679 
G-1986   1.663  1.335  341  600  25        126  243 
A-1983   1.623  1.414  565  621  31        186  11 
L-1983   1.623  1.405  597  563          245   
G-1982   1.559  1.342  252  665        110  312 
L-1979   1.637  1.336    127          417  792 
G-1979   1.637  1.302  15  395          284  608 
G-1977   1.484  1.184  82  536          112  454 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   23,7  29,2  30,0  8,8  4,8  13,7  12,2    1,3 
E-2019   20,3  35,0  32,5  12,2  6,8  3,9  7,1    2,4 
L-2019   20,3  49,2  30,8            20,0 
(2) G-2019   18,9  27,2  30,4  9,4  10,8  8,4  12,2    1,7 
A-2019   19,3  28,1  26,6  21,3  9,9  7,6  4,4    2,1 
G-2016   18,4  36,7  23,1  27,9  10,0  0,2      2,0 
G-2015   18,0  32,7  24,0  26,8  11,6  0,1    3,2  2,1 
A-2015   17,0  33,9  26,3  20,7  7,1  0,1  7,8  1,4  2,6 
L-2015   17,7  45,7  30,3            24,0 
E-2014   33,3  37,0  29,9  9,7  1,2  0,4  5,7  7,6  8,5 
G-2011   15,4  53,7  33,4  5,5        4,3  3,0 
A-2011   13,3  53,0  36,9  4,5        2,8  2,8 
L-2011   13,9  51,7  32,3          0,5  15,5 
E-2009   32,5  56,0  36,5  1,6        2,2  3,6 
G-2008   11,8  53,4  40,7  1,1  0,1      3,0  1,6 
A-2007   11,8  58,5  31,6  8,0          1,8 
L-2007   12,5  60,2  16,4          4,5  18,9 
E-2004   31,5  50,8  42,4  1,2        3,0  2,6 
G-2004   14,1  48,7  43,2  1,2        4,8  2,1 
A-2003   9,7  47,1  35,9  3,7        6,0  7,3 
L-2003   9,8  47,5  24,3            28,2 
G-2000   18,1  45,0  36,8  3,0        6,1  9,2 
E-1999   12,5  40,5  37,4  2,0        6,3  13,8 
A-1999   12,9  40,8  36,8  4,2        5,9  12,4 
L-1999   12,2  27,5  24,0          5,9  42,5 
G-1996   11,4  37,6  36,8  2,0        10,1  13,5 
A-1995   10,8  33,6  33,6  3,8        8,5  20,6 
L-1995   11,4  27,0            12,4  60,6 
E-1994   25,7  35,7  34,8  3,3        10,6  15,7 
G-1993   11,6  32,2  38,3  2,6        7,8  19,1 
A-1991   12,9  8,7  30,1  5,0        10,2  46,0 
L-1991   12,3    20,8            79,2 
G-1989   18,5  14,0  41,0  4,2        9,7  31,1 
E-1989   23,6  24,6  36,7  3,9        10,0  24,9 
E-1987   13,8  2,6  30,5          7,9  59,0 
A-1987   13,8  6,1  37,0          11,4  45,5 
L-1987   13,8    29,2          21,8  49,0 
G-1986   17,8  25,5  44,9  1,9        9,4  18,2 
A-1983   12,3  40,0  43,9  2,2        13,2  0,8 
L-1983   12,1  42,5  40,1          17,4   
G-1982   13,5  18,8  49,6  0,2        8,2  23,2 
L-1979   18,0    9,5          31,2  59,3 
G-1979   19,9  1,2  30,3          21,8  46,7 
G-1977   19,4  6,9  45,3          9,5  38,3 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19