arxiu històric electoral

FavaratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.926  1.357  198  305  286  60  217  259    32 
E-2019   1.969  1.419  370  353  381  80  66  102    67 
L-2019   1.976  1.432  564  331  537           
(2) G-2019   1.948  1.441  273  363  261  170  139  196    39 
A-2019   1.948  1.423  432  312  264  163  108  100    44 
G-2016   1.829  1.381  518  243  390  190      38 
G-2015   1.838  1.443  537  250  374  180    54  48 
A-2015   1.855  1.422  513  260  372  108  91  26  52 
L-2015   1.874  1.445  471  388  586           
E-2014   1.835  1.005  207  214  265  11  10  62  107  129 
G-2011   1.808  1.403  240  293  741        68  61 
A-2011   1.827  1.424  329  315  704        32  44 
L-2011   1.850  1.454  456  177  724          97 
E-2009   1.779  1.089  12  432  552        47  46 
G-2008   1.644  1.413  92  543  683      57  38 
A-2007   1.628  1.375  333  330  649          63 
L-2007   1.669  1.391  116  185  575        430  85 
E-2004   1.530  993  29  365  360        193  46 
G-2004   1.515  1.285  57  429  478        272  49 
A-2003   1.501  1.337  129  309  429        366  104 
L-2003   1.534  1.342  156  213  339        534  100 
G-2000   1.454  1.165  77  297  397        298  96 
E-1999   1.444  1.266  99  333  335        341  158 
A-1999   1.458  1.267  110  327  343        329  158 
L-1999   1.471  1.271  119  327  253        436  136 
G-1996   1.446  1.298  28  401  409        410  50 
A-1995   1.429  1.284  74  375  336        396  103 
L-1995   1.453  1.301  73  410  358        460   
E-1994   1.409  1.146  20  334  326        385  81 
G-1993   1.414  1.281  45  370  383        417  66 
A-1991   1.362  1.271  58  490  284        361  78 
L-1991   1.380  1.275    517  336        368  54 
G-1989   1.363  1.207  78  374  212        400  143 
E-1989   1.344  1.114  83  345  229        340  117 
E-1987   1.294  1.205    513  230        326  136 
A-1987   1.289  1.207    522  223        375  87 
L-1987   1.294  1.212    584  229        399   
G-1986   1.297  1.138  35  428  239        344  92 
A-1983   1.276  1.144  33  302  321        469  19 
L-1983   1.276  1.139    278  337        524   
G-1982   1.241  1.095  408  88        349  250 
L-1979   1.225  1.110    169          535  406 
G-1979   1.225  1.082    264        418  400 
G-1977   1.140  998    324  12        295  367 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,7  14,6  22,5  21,1  4,4  16,0  19,1    2,4 
E-2019   26,5  26,1  24,9  26,8  5,6  4,7  7,2    4,7 
L-2019   25,8  39,4  23,1  37,5           
(2) G-2019   24,6  18,9  25,2  18,1  11,8  9,6  13,6    2,7 
A-2019   24,8  30,4  21,9  18,6  11,5  7,6  7,0    3,1 
G-2016   23,1  37,5  17,6  28,2  13,8  0,1      2,8 
G-2015   20,2  37,2  17,3  25,9  12,5  0,1    3,7  3,3 
A-2015   20,2  36,1  18,3  26,2  7,6  0,0  6,4  1,8  3,7 
L-2015   20,0  32,6  26,9  40,6           
E-2014   42,7  20,6  21,3  26,4  1,1  1,0  6,2  10,6  12,8 
G-2011   20,4  17,1  20,9  52,8        4,8  4,3 
A-2011   18,0  23,1  22,1  49,4        2,2  3,1 
L-2011   18,5  31,4  12,2  49,8          6,7 
E-2009   37,6  1,1  39,7  50,7        4,3  4,2 
G-2008   13,4  6,5  38,4  48,3  0,0      4,0  2,7 
A-2007   13,3  24,2  24,0  47,2          4,6 
L-2007   14,8  8,3  13,3  41,3        30,9  6,1 
E-2004   34,6  2,9  36,8  36,3        19,4  4,6 
G-2004   14,3  4,4  33,4  37,2        21,2  3,8 
A-2003   9,3  9,6  23,1  32,1        27,4  7,8 
L-2003   11,1  11,6  15,9  25,3        39,8  7,5 
G-2000   18,2  6,6  25,5  34,1        25,6  8,2 
E-1999   10,6  7,8  26,3  26,5        26,9  12,5 
A-1999   11,5  8,7  25,8  27,1        26,0  12,5 
L-1999   11,6  9,4  25,7  19,9        34,3  10,7 
G-1996   8,8  2,2  30,9  31,5        31,6  3,9 
A-1995   8,0  5,8  29,2  26,2        30,8  8,0 
L-1995   9,0  5,6  31,5  27,5        35,4   
E-1994   17,5  1,7  29,1  28,4        33,6  7,1 
G-1993   8,9  3,5  28,9  29,9        32,6  5,2 
A-1991   6,1  4,6  38,6  22,3        28,4  6,1 
L-1991   7,4    40,5  26,4        28,9  4,2 
G-1989   11,1  6,5  31,0  17,6        33,1  11,8 
E-1989   15,9  7,5  31,0  20,6        30,5  10,5 
E-1987   6,5    42,6  19,1        27,1  11,3 
A-1987   6,2    43,2  18,5        31,1  7,2 
L-1987   6,2    48,2  18,9        32,9   
G-1986   11,9  3,1  37,6  21,0        30,2  8,1 
A-1983   10,0  2,9  26,4  28,1        41,0  1,7 
L-1983   9,9    24,4  29,6        46,0   
G-1982   9,1  0,0  37,3  8,0        31,9  22,8 
L-1979   9,0    15,2          48,2  36,6 
G-1979   11,0    24,4  0,0        38,6  37,0 
G-1977   12,0    32,5  1,2        29,6  36,8 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19