arxiu històric electoral

CarrícolatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PODEMOS PP VOX Cs EUPV RESTA
(1) G-2019   80  64  13  19  21   
E-2019   81  70  22  24  14   
L-2019   81  67  35           
(2) G-2019   80  69  19  21  18   
A-2019   80  68  40  13     
G-2016   82  68  36  23     
G-2015   82  72  35  14    14 
A-2015   81  73  27  16  11 
L-2015   83  62    56           
E-2014   84  62  20  15  10 
G-2011   80  68  42    11     
A-2011   77  70  43    12     
L-2011   79  77    70           
E-2009   76  59  47       
G-2008   72  66  52    12   
A-2007   79  71  56         
L-2007   86  71    69           
E-2004   74  63  51       
G-2004   72  62  47    11     
A-2003   66  60  45       
L-2003   68  61    61           
G-2000   64  61  49       
E-1999   65  58  44       
A-1999   65  58  42       
L-1999   70  48    48           
G-1996   66  60  44       
A-1995   64  62  49         
L-1995   64  51    49         
E-1994   63  59  38       
G-1993   58  57  37       
A-1991   61  52  38       
L-1991   61  51    51             
G-1989   62  54  31        10 
E-1989   62  44  25       
E-1987   60  48    28        13 
A-1987   60  48    25        13 
L-1987   60  43    43             
G-1986   59  54  29        11 
A-1983   62  54  21        29 
L-1983   62  53              48 
G-1982   61  57  32        16 
L-1979   65  55                55 
G-1979   65  54    10        35 
G-1977   64  56    25        26 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PODEMOS PP VOX Cs EUPV RESTA
(1) G-2019   17,5  20,3  29,7  32,8  7,8  7,8  1,6    0,0 
E-2019   13,6  31,4  34,3  20,0  7,1  4,3  1,4    1,4 
L-2019   14,8  52,2  10,4    1,5         
(2) G-2019   13,8  27,5  30,4  26,1  7,2  5,8  2,9    0,0 
A-2019   13,8  58,8  19,1  10,3  5,9  4,4  1,5     
G-2016   14,6  52,9  33,8    10,3  0,0  2,9    0,0 
G-2015   11,0  48,6  19,4    11,1  0,0  1,4  19,4  0,0 
A-2015   8,6  37,0  12,3  21,9  9,6  0,0  2,7  15,1  1,4 
L-2015   10,8    90,3    0,0         
E-2014   22,6  32,3  24,2  16,1  9,7  0,0  0,0  14,5  3,2 
G-2011   11,3  8,8  61,8    16,2      8,8  4,4 
A-2011   7,8  10,0  61,4    17,1      10,0  1,4 
L-2011   0,0    90,9    0,0         
E-2009   22,4  0,0  79,7    15,3      0,0  5,1 
G-2008   6,9  0,0  78,8    18,2    0,0  3,0  0,0 
A-2007   10,1  8,5  78,9    11,3        1,4 
L-2007   15,1    97,2    2,8         
E-2004   13,5  3,2  81,0    12,7      1,6  1,6 
G-2004   11,1  3,2  75,8    17,7      1,6  1,6 
A-2003   9,1  10,0  75,0    10,0      3,3  1,7 
L-2003   8,8    100,0    0,0         
G-2000   4,7  0,0  80,3    13,1      4,9  1,6 
E-1999   10,8  1,7  75,9    13,8      3,4  5,2 
A-1999   10,8  10,3  72,4    13,8      1,7  1,7 
L-1999   17,1    100,0    0,0         
G-1996   7,6  0,0  73,3    13,3      11,7  1,7 
A-1995   3,1  3,2  79,0    9,7      8,1   
L-1995   3,1    96,1    3,9        0,0 
E-1994   4,8  0,0  64,4    10,2      15,3  10,2 
G-1993   1,7  3,5  64,9    12,3      14,0  5,3 
A-1991   13,1  9,6  73,1    3,8      9,6  3,8 
L-1991   14,8    100,0             
G-1989   11,3  3,7  57,4    9,3      18,5  11,1 
E-1989   22,6  4,5  56,8    6,8      13,6  18,2 
E-1987   20,0    58,3    6,3      8,3  27,1 
A-1987   20,0    52,1    8,3      12,5  27,1 
L-1987   11,7    100,0             
G-1986   8,5  13,0  53,7    13,0      0,0  20,4 
A-1983   12,9  7,4  38,9    0,0      0,0  53,7 
L-1983   12,9    9,4            90,6 
G-1982   6,6  12,3  56,1    0,0      3,5  28,1 
L-1979   13,8                100,0 
G-1979   16,9    18,5    1,9      14,8  64,8 
G-1977   12,5    44,6    0,0      8,9  46,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19