arxiu històric electoral

CàrcertornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PP PSPV Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.487  1.119  117  305  317  62  168  128    22 
E-2019   1.502  1.181  216  341  372  82  76  69    25 
L-2019   1.506  1.181    383            798 
(2) G-2019   1.503  1.194  157  291  351  133  109  124    29 
A-2019   1.503  1.187  306  299  281  119  95  52    35 
G-2016   1.576  1.237  327  487  294  108      16 
G-2015   1.576  1.292  358  464  306  105    24  32 
A-2015   1.577  1.281  357  465  270  79  68  11  28 
L-2015   1.582  1.290    572            718 
E-2014   1.575  925  98  359  261  41  63  85 
G-2011   1.587  1.325  72  758  413        21  61 
A-2011   1.587  1.380  52  792  484        17  35 
L-2011   1.597  1.383    749  442          192 
E-2009   1.588  1.132  653  449        15 
G-2008   1.580  1.397  747  611      15  19 
A-2007   1.589  1.393  51  792  530          20 
L-2007   1.632  1.382    788  594           
E-2004   1.614  1.124  619  462        33 
G-2004   1.612  1.389  13  704  627        23  22 
A-2003   1.627  1.410  32  801  536        24  17 
L-2003   1.666  1.390    863  527           
G-2000   1.658  1.459  16  923  446        32  42 
E-1999   1.660  1.503  20  1.017  418        39 
A-1999   1.699  1.508  36  1.030  398        13  31 
L-1999   1.698  1.474    1.144  330           
G-1996   1.594  1.457  31  638  668        50  70 
A-1995   1.599  1.492  122  575  622        39  134 
L-1995   1.620  1.495  292  590  569          44 
E-1994   1.604  1.375  24  611  582        82  76 
G-1993   1.600  1.464  27  592  665        47  133 
A-1991   1.623  1.435  63  567  668        37  100 
L-1991   1.630  1.412    682  730           
G-1989   1.639  1.393  35  475  683        46  154 
E-1989   1.643  1.225  35  422  618        24  126 
E-1987   1.624  1.424    421  725        270 
A-1987   1.624  1.430    519  749        52  110 
L-1987   1.624  1.421    593  828           
G-1986   1.644  1.345  43  503  722        16  61 
A-1983   1.599  1.356  86  549  660        52 
L-1983   1.599  1.360    558  658        62  82 
G-1982   1.560  1.069  17  442  506        46  58 
L-1979   1.598  1.341      518        167  656 
G-1979   1.598  1.334    14  662        109  549 
G-1977   1.463  1.273    145  678        68  382 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PP PSPV Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   23,6  10,5  27,3  28,3  5,5  15,0  11,4    2,0 
E-2019   19,5  18,3  28,9  31,5  6,9  6,4  5,8    2,1 
L-2019   17,9    32,4            67,6 
(2) G-2019   18,5  13,1  24,4  29,4  11,1  9,1  10,4    2,4 
A-2019   18,6  25,8  25,2  23,7  10,0  8,0  4,4    2,9 
G-2016   19,9  26,4  39,4  23,8  8,7  0,4      1,3 
G-2015   16,6  27,7  35,9  23,7  8,1  0,4    1,9  2,5 
A-2015   14,0  27,9  36,3  21,1  6,2  0,2  5,3  0,9  2,2 
L-2015   13,7    44,3            55,7 
E-2014   35,6  10,6  38,8  28,2  1,0  1,0  4,4  6,8  9,2 
G-2011   14,1  5,4  57,2  31,2        1,6  4,6 
A-2011   9,6  3,8  57,4  35,1        1,2  2,5 
L-2011   9,7    54,2  32,0          13,9 
E-2009   26,2  0,5  57,7  39,7        0,8  1,3 
G-2008   10,0  0,4  53,5  43,7  0,0      1,1  1,4 
A-2007   10,4  3,7  56,9  38,0          1,4 
L-2007   12,4    57,0  43,0           
E-2004   29,3  0,4  55,1  41,1        0,5  2,9 
G-2004   11,2  0,9  50,7  45,1        1,7  1,6 
A-2003   10,3  2,3  56,8  38,0        1,7  1,2 
L-2003   12,3    62,1  37,9           
G-2000   10,7  1,1  63,3  30,6        2,2  2,9 
E-1999   8,4  1,3  67,7  27,8        0,6  2,6 
A-1999   10,4  2,4  68,3  26,4        0,9  2,1 
L-1999   10,0    77,6  22,4           
G-1996   7,7  2,1  43,8  45,8        3,4  4,8 
A-1995   5,6  8,2  38,5  41,7        2,6  9,0 
L-1995   6,7  19,5  39,5  38,1          2,9 
E-1994   13,5  1,7  44,4  42,3        6,0  5,5 
G-1993   7,9  1,8  40,4  45,4        3,2  9,1 
A-1991   10,1  4,4  39,5  46,6        2,6  7,0 
L-1991   10,6    48,3  51,7           
G-1989   14,1  2,5  34,1  49,0        3,3  11,1 
E-1989   24,0  2,9  34,4  50,4        2,0  10,3 
E-1987   11,5    29,6  50,9        0,6  19,0 
A-1987   11,0    36,3  52,4        3,6  7,7 
L-1987   11,0    41,7  58,3           
G-1986   16,6  3,2  37,4  53,7        1,2  4,5 
A-1983   14,3  6,3  40,5  48,7        3,8  0,7 
L-1983   14,1    41,0  48,4        4,6  6,0 
G-1982   30,9  1,6  41,3  47,3        4,3  5,4 
L-1979   16,1      38,6        12,5  48,9 
G-1979   16,3    1,0  49,6        8,2  41,2 
G-1977   12,5    11,4  53,3        5,3  30,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19