arxiu històric electoral

BenimodotornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   1.786  1.247  100  378  260  67  204  217    21 
E-2019   1.786  1.247  180  415  350  112  107  52    31 
L-2019   1.789  1.233    419  814           
(2) G-2019   1.783  1.336  180  395  278  178  183  104    18 
A-2019   1.783  1.314  332  322  272  175  102  90    21 
G-2016   1.756  1.330  452  292  413  152      21 
G-2015   1.757  1.373  469  294  403  145    37  29 
A-2015   1.749  1.365  286  369  416  84  157  20  33 
L-2015   1.756  1.335    458  877           
E-2014   1.762  940  94  316  289  41  95  99 
G-2011   1.764  1.408  99  448  717        70  74 
A-2011   1.762  1.433  163  534  681        35  20 
L-2011   1.769  1.472  284  569  619           
E-2009   1.730  1.065  12  499  489        32  33 
G-2008   1.717  1.455  33  689  670      32  31 
A-2007   1.702  1.426  142  626  638          20 
L-2007   1.727  1.420    705  499        216   
E-2004   1.651  1.026  17  525  427        25  32 
G-2004   1.663  1.361  20  699  553        46  43 
A-2003   1.556  1.290  40  584  594        52  20 
L-2003   1.555  1.272    640  632           
G-2000   1.504  1.208  51  587  475        51  44 
E-1999   1.477  1.204  31  632  459        29  53 
A-1999   1.488  1.318  59  705  478        37  39 
L-1999   1.505  1.178    722  456           
G-1996   1.402  1.197  45  619  431        74  28 
A-1995   1.367  1.150  62  565  383        83  57 
L-1995   1.380  1.102    793  309           
E-1994   1.339  1.032  40  427  366        105  94 
G-1993   1.319  1.128  60  561  386        64  57 
A-1991   1.310  1.104  71  635  274        30  94 
L-1991   1.310  1.094    722  240          132 
G-1989   1.317  1.048  45  513  257        59  174 
E-1989   1.310  898  30  470  229        26  143 
E-1987   1.305  968    549  169        27  223 
A-1987   1.305  960    543  203        62  152 
L-1987   1.308  735    735             
G-1986   1.321  1.063  43  571  292        48  109 
A-1983   1.307  1.076  33  596  319        25  103 
L-1983   1.307  1.070    614  309        26  121 
G-1982   1.271  1.078  18  676  280        28  76 
L-1979   1.273  1.056    399            657 
G-1979   1.273  1.032    472        113  438 
G-1977   1.146  993    445  15        99  434 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   28,9  8,0  30,3  20,9  5,4  16,4  17,4    1,7 
E-2019   28,5  14,4  33,3  28,1  9,0  8,6  4,2    2,5 
L-2019   27,6    34,0  66,0           
(2) G-2019   23,3  13,5  29,6  20,8  13,3  13,7  7,8    1,3 
A-2019   23,9  25,3  24,5  20,7  13,3  7,8  6,8    1,6 
G-2016   22,2  34,0  22,0  31,1  11,4    0,0    1,6 
G-2015   20,4  34,2  21,4  29,4  10,6    0,0  2,7  2,1 
A-2015   19,2  21,0  27,0  30,5  6,2  11,5  0,0  1,5  2,4 
L-2015   18,6    34,3  65,7           
E-2014   43,8  10,0  33,6  30,7  0,2  4,4  0,4  10,1  10,5 
G-2011   18,3  7,0  31,8  50,9        5,0  5,3 
A-2011   15,7  11,4  37,3  47,5        2,4  1,4 
L-2011   15,1  19,3  38,7  42,1           
E-2009   37,2  1,1  46,9  45,9        3,0  3,1 
G-2008   14,3  2,3  47,4  46,0  0,0      2,2  2,1 
A-2007   15,2  10,0  43,9  44,7          1,4 
L-2007   15,9    49,6  35,1        15,2   
E-2004   37,2  1,7  51,2  41,6        2,4  3,1 
G-2004   16,5  1,5  51,4  40,6        3,4  3,2 
A-2003   15,7  3,1  45,3  46,0        4,0  1,6 
L-2003   15,5    50,3  49,7           
G-2000   18,8  4,2  48,6  39,3        4,2  3,6 
E-1999   17,0  2,6  52,5  38,1        2,4  4,4 
A-1999   10,3  4,5  53,5  36,3        2,8  3,0 
L-1999   18,6    61,3  38,7           
G-1996   14,0  3,8  51,7  36,0        6,2  2,3 
A-1995   14,5  5,4  49,1  33,3        7,2  5,0 
L-1995   15,4    72,0  28,0           
E-1994   22,3  3,9  41,4  35,5        10,2  9,1 
G-1993   13,9  5,3  49,7  34,2        5,7  5,1 
A-1991   14,8  6,4  57,5  24,8        2,7  8,5 
L-1991   14,5    66,0  21,9          12,1 
G-1989   19,8  4,3  49,0  24,5        5,6  16,6 
E-1989   30,0  3,3  52,3  25,5        2,9  15,9 
E-1987   25,0    56,7  17,5        2,8  23,0 
A-1987   25,0    56,6  21,1        6,5  15,8 
L-1987   26,4    100,0             
G-1986   18,0  4,0  53,7  27,5        4,5  10,3 
A-1983   16,1  3,1  55,4  29,6        2,3  9,6 
L-1983   16,1    57,4  28,9        2,4  11,3 
G-1982   14,0  1,7  62,7  26,0        2,6  7,1 
L-1979   15,6    37,8            62,2 
G-1979   18,8    45,7  0,9        10,9  42,4 
G-1977   11,7    44,8  1,5        10,0  43,7 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19