arxiu històric electoral

BenavitestornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   515  415  142  112  26  28  61  42   
E-2019   516  416  143  132  38  50  19  28   
L-2019   517  419  187  232             
(2) G-2019   508  423  153  88  24  69  43  42   
A-2019   508  415  125  109  79  52  34  10   
G-2016   499  415  110  162  93  47     
G-2015   502  429  110  145  104  56   
A-2015   508  428  116  159  70  36  33 
L-2015   512  444  148  238  58           
E-2014   516  340  109  118  17  15  34  38 
G-2011   532  461  172  243  16        11  19 
A-2011   535  474  195  249  14        10 
L-2011   539  473  225  248             
E-2009   532  394  170  207        11 
G-2008   521  471  211  243      10 
A-2007   527  469  200  250  17         
L-2007   540  464  237  227             
E-2004   532  385  187  180       
G-2004   533  477  251  208        12 
A-2003   534  495  237  221  13        14  10 
L-2003   548  497  253  244             
G-2000   546  461  215  209        18  13 
E-1999   545  478  215  206        11  43 
A-1999   548  480  198  220        11  42 
L-1999   554  470  198  233            39 
G-1996   541  501  233  200        29  37 
A-1995   544  496  230  184        28  47 
L-1995   552  488  253  186            49 
E-1994   542  458  201  175        40  38 
G-1993   531  502  234  169        36  55 
A-1991   525  486  252  54        12  161 
L-1991   528  483  287              196 
G-1989   516  453  208  123        26  88 
E-1989   519  388  169  121        15  77 
E-1987   517  444  202  84          15  143 
A-1987   517  435  211  123          19  82 
L-1987   517  295  295               
G-1986   538  464  203  167  17        29  48 
A-1983   496  440  227  187  10       
L-1983   496  441  201              240 
G-1982   482  427  224  138        15  49 
L-1979   498  410                410 
G-1979   498  428  137          17  270 
G-1977   453  413  174  38          10  191 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   17,9  34,2  27,0  6,3  6,7  14,7  10,1    1,0 
E-2019   15,9  34,4  31,7  9,1  12,0  4,6  6,7    1,4 
L-2019   15,7  44,6  55,4             
(2) G-2019   14,2  36,2  20,8  5,7  16,3  10,2  9,9    0,9 
A-2019   16,1  30,1  26,3  19,0  12,5  8,2  2,4    1,4 
G-2016   15,6  26,5  39,0  22,4  11,3  0,0      0,7 
G-2015   13,9  25,6  33,8  24,2  13,1  0,2    1,6  1,4 
A-2015   10,4  27,1  37,1  16,4  8,4  0,2  7,7  2,1  0,9 
L-2015   10,7  33,3  53,6  13,1           
E-2014   32,0  32,1  34,7  5,0  1,8  0,9  4,4  10,0  11,2 
G-2011   11,5  37,3  52,7  3,5        2,4  4,1 
A-2011   7,7  41,1  52,5  3,0        2,1  1,3 
L-2011   7,6  47,6  52,4             
E-2009   25,0  43,1  52,5  0,5        1,0  2,8 
G-2008   9,2  44,8  51,6  0,4  0,0      2,1  1,1 
A-2007   9,7  42,6  53,3  3,6          0,4 
L-2007   11,1  51,1  48,9             
E-2004   27,3  48,6  46,8  1,0        1,3  2,3 
G-2004   9,8  52,6  43,6  0,0        1,3  2,5 
A-2003   5,8  47,9  44,6  2,6        2,8  2,0 
L-2003   7,8  50,9  49,1             
G-2000   15,0  46,6  45,3  1,3        3,9  2,8 
E-1999   10,6  45,0  43,1  0,6        2,3  9,0 
A-1999   11,5  41,3  45,8  1,9        2,3  8,8 
L-1999   12,1  42,1  49,6            8,3 
G-1996   6,8  46,5  39,9  0,4        5,8  7,4 
A-1995   7,4  46,4  37,1  1,4        5,6  9,5 
L-1995   8,7  51,8  38,1            10,0 
E-1994   14,8  43,9  38,2  0,9        8,7  8,3 
G-1993   5,1  46,6  33,7  1,6        7,2  11,0 
A-1991   6,7  51,9  11,1  1,4        2,5  33,1 
L-1991   7,2  59,4              40,6 
G-1989   11,2  45,9  27,2  1,8        5,7  19,4 
E-1989   22,2  43,6  31,2  1,5        3,9  19,8 
E-1987   12,2  45,5  18,9          3,4  32,2 
A-1987   12,4  48,5  28,3          4,4  18,9 
L-1987   12,0  100,0               
G-1986   11,9  43,8  36,0  3,7        6,3  10,3 
A-1983   10,5  51,6  42,5  2,3        1,8  1,8 
L-1983   9,5  45,6              54,4 
G-1982   6,8  52,5  32,3  0,2        3,5  11,5 
L-1979   15,1                100,0 
G-1979   13,7  32,0  0,9          4,0  63,1 
G-1977   8,2  42,1  9,2          2,4  46,2 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19