arxiu històric electoral

AyoratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs COMPROMÍS PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   4.159  2.971  1.058  807  198  93  363  417    35 
E-2019   4.229  3.214  1.254  1.026  320  93  314  147    60 
L-2019   4.245  3.267  1.023  1.571  42    156      475 
(2) G-2019   4.198  3.324  1.109  771  561  64  474  300    45 
A-2019   4.198  3.252  984  863  489  364  256  242    54 
G-2016   4.218  3.140  864  1.132  440  641      57 
G-2015   4.237  3.260  909  1.026  484  636    147  65 
A-2015   4.224  3.087  821  1.031  358  279  302  197  92 
L-2015   4.285  3.119  664  1.603          303  549 
E-2014   4.309  1.987  566  571  66  43  208  14  238  281 
G-2011   4.301  3.119  1.139  1.471    51      268  190 
A-2011   4.263  3.214  1.304  1.473    28      288  121 
L-2011   4.322  3.294  1.339  1.627          328   
E-2009   4.338  2.213  1.124  911        105  72 
G-2008   4.341  3.422  1.868  1.363      128  61 
A-2007   4.326  3.292  1.599  1.472    187        34 
L-2007   4.488  3.334  1.630  1.469          235   
E-2004   4.470  2.188  1.178  887        76  45 
G-2004   4.467  3.598  1.826  1.535        158  74 
A-2003   4.491  3.506  1.510  1.703    14      238  41 
L-2003   4.619  3.500  1.469  1.699          332   
G-2000   4.571  3.342  1.421  1.673        176  64 
E-1999   4.579  3.470  1.532  1.559        247  125 
A-1999   4.634  3.483  1.485  1.570    25      258  145 
L-1999   4.717  3.507  1.265  1.608          501  133 
G-1996   4.378  3.662  1.900  1.342        367  50 
A-1995   4.307  3.544  1.745  1.424        330  39 
L-1995   4.380  3.516  1.028  1.766          722   
E-1994   4.255  2.878  1.383  1.045        333  115 
G-1993   4.217  3.513  1.940  1.150        294  124 
A-1991   4.274  3.305  1.809  975        343  170 
L-1991   4.292  3.273  1.425  1.085          621  142 
G-1989   4.320  3.321  1.744  854        329  390 
E-1989   4.310  2.784  1.444  724    14      209  393 
E-1987   4.189  3.308  1.602  1.041          236  429 
A-1987   4.189  3.357  1.626  1.059          266  406 
L-1987   4.189  3.393  985  1.125          401  882 
G-1986   4.620  3.287  1.904  848        107  425 
A-1983   4.551  3.208  1.573  1.375        150  103 
L-1983   4.551  3.209  1.462  1.571          176   
G-1982   4.381  3.221  1.767  892        83  476 
L-1979   4.191  3.031  1.288            472  1.271 
G-1979   4.191  2.969  1.154  87          307  1.421 
G-1977   3.775  2.993  1.027  255          239  1.472 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs COMPROMÍS PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   26,4  35,6  27,2  6,7  3,1  12,2  14,0    1,2 
E-2019   21,8  39,0  31,9  10,0  2,9  9,8  4,6    1,9 
L-2019   21,4  31,3  48,1  1,3    4,8      14,5 
(2) G-2019   19,0  33,4  23,2  16,9  1,9  14,3  9,0    1,4 
A-2019   19,7  30,3  26,5  15,0  11,2  7,9  7,4    1,7 
G-2016   23,6  27,5  36,1  14,0  20,4    0,2    1,8 
G-2015   21,0  27,9  31,5  14,8  19,5    0,2  4,5  2,0 
A-2015   22,6  26,6  33,4  11,6  9,0  9,8  0,2  6,4  3,0 
L-2015   23,0  21,3  51,4          9,7  17,6 
E-2014   50,8  28,5  28,7  3,3  2,2  10,5  0,7  12,0  14,1 
G-2011   23,6  36,5  47,2    1,6      8,6  6,1 
A-2011   19,8  40,6  45,8    0,9      9,0  3,8 
L-2011   19,9  40,6  49,4          10,0   
E-2009   47,7  50,8  41,2    0,0      4,7  3,3 
G-2008   19,4  54,6  39,8  0,0  0,1      3,7  1,8 
A-2007   21,4  48,6  44,7    5,7        1,0 
L-2007   23,3  48,9  44,1          7,0   
E-2004   50,4  53,8  40,5    0,1      3,5  2,1 
G-2004   17,6  50,8  42,7    0,1      4,4  2,1 
A-2003   19,6  43,1  48,6    0,4      6,8  1,2 
L-2003   21,7  42,0  48,5          9,5   
G-2000   24,9  42,5  50,1    0,2      5,3  1,9 
E-1999   22,1  44,1  44,9    0,2      7,1  3,6 
A-1999   22,9  42,6  45,1    0,7      7,4  4,2 
L-1999   23,9  36,1  45,9          14,3  3,8 
G-1996   15,2  51,9  36,6    0,1      10,0  1,4 
A-1995   16,1  49,2  40,2    0,2      9,3  1,1 
L-1995   17,3  29,2  50,2          20,5   
E-1994   31,0  48,1  36,3    0,1      11,6  4,0 
G-1993   15,7  55,2  32,7    0,1      8,4  3,5 
A-1991   21,6  54,7  29,5    0,2      10,4  5,1 
L-1991   21,8  43,5  33,2          19,0  4,3 
G-1989   21,6  52,5  25,7    0,1      9,9  11,7 
E-1989   33,8  51,9  26,0    0,5      7,5  14,1 
E-1987   19,6  48,4  31,5          7,1  13,0 
A-1987   18,2  48,4  31,5          7,9  12,1 
L-1987   17,5  29,0  33,2          11,8  26,0 
G-1986   27,0  57,9  25,8    0,1      3,3  12,9 
A-1983   28,5  49,0  42,9    0,2      4,7  3,2 
L-1983   28,0  45,6  49,0          5,5   
G-1982   23,8  54,9  27,7    0,1      2,6  14,8 
L-1979   26,5  42,5            15,6  41,9 
G-1979   28,3  38,9  2,9          10,3  47,9 
G-1977   19,2  34,3  8,5          8,0  49,2 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19