arxiu històric electoral

AlmàsseratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   5.719  4.227  1.174  395  892  295  681  678    112 
E-2019   5.724  3.873  1.325  353  812  565  445  221    152 
L-2019   5.737  3.888  1.426  361  1.112  338  286      365 
(2) G-2019   5.693  4.454  1.293  356  712  756  772  440    125 
A-2019   5.692  4.425  1.081  991  757  755  348  344    149 
G-2016   5.653  4.328  858  1.345  1.351  630      137 
G-2015   5.635  4.477  825  1.416  1.209  653    12  217  156 
A-2015   5.631  4.143  710  1.092  965  403  479  14  184  296 
L-2015   5.661  4.136  892  581  1.088        255  1.320 
E-2014   5.654  2.955  586  304  726  51  245  27  415  601 
G-2011   5.583  4.248  1.157  251  2.117        291  432 
A-2011   5.588  3.988  1.098  320  1.848        273  449 
L-2011   5.614  4.024  1.077  315  1.708        283  641 
E-2009   5.564  3.011  1.298  26  1.436        87  164 
G-2008   5.603  4.435  1.885  46  2.209      133  159 
A-2007   5.594  3.950  1.425  253  1.984          288 
L-2007   5.640  3.915  1.555  224  1.458          678 
E-2004   5.435  2.644  1.159  45  1.270        101  69 
G-2004   5.384  4.221  1.928  54  1.892        217  130 
A-2003   5.270  3.837  1.312  153  1.475        211  686 
L-2003   5.307  3.841  1.106  227  738        144  1.626 
G-2000   5.012  3.579  1.135  89  1.675        169  511 
E-1999   4.942  3.422  1.091  73  1.384        127  747 
A-1999   4.992  3.441  1.012  127  1.424        154  724 
L-1999   4.966  3.442  951  164  818        79  1.430 
G-1996   4.559  3.716  1.332  29  1.487        370  498 
A-1995   4.473  3.513  1.164  65  1.270        281  733 
L-1995   4.493  3.463  951  121  994        178  1.219 
E-1994   4.368  2.854  826  34  1.139        323  532 
G-1993   4.301  3.573  1.372  26  1.351        287  537 
A-1991   4.279  3.207  1.390  50  822        152  793 
L-1991   4.279  3.195  1.434    852        164  745 
G-1989   4.164  3.228  1.341  32  825        241  789 
E-1989   4.133  2.926  1.198  41  641        145  901 
E-1987   4.059  3.399  1.395    873        166  965 
A-1987   4.059  3.384  1.372    846        219  947 
L-1987   4.059  3.398  1.421    992        224  761 
G-1986   4.119  3.201  1.428  50  932        122  669 
A-1983   3.931  2.960  1.330  53  1.282        180  115 
L-1983   3.931  2.973  1.318    1.336        218  101 
G-1982   3.798  3.189  1.739  41  941        99  369 
L-1979   3.624  2.715  1.013            314  1.388 
G-1979   3.624  2.693  1.008    97        302  1.286 
G-1977     4.069  1.538    66        77  2.388 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   24,9  27,8  9,3  21,1  7,0  16,1  16,0    2,6 
E-2019   31,3  34,2  9,1  21,0  14,6  11,5  5,7    3,9 
L-2019   31,2  36,7  9,3  28,6  8,7  7,4      9,4 
(2) G-2019   20,6  29,0  8,0  16,0  17,0  17,3  9,9    2,8 
A-2019   20,9  24,4  22,4  17,1  17,1  7,9  7,8    3,4 
G-2016   22,1  19,8  31,1  31,2  14,6    0,2    3,2 
G-2015   19,6  18,4  31,6  27,0  14,6    0,3  4,8  3,5 
A-2015   24,7  17,1  26,4  23,3  9,7  11,6  0,3  4,4  7,1 
L-2015   24,8  21,6  14,0  26,3        6,2  31,9 
E-2014   45,7  19,8  10,3  24,6  1,7  8,3  0,9  14,0  20,3 
G-2011   22,2  27,2  5,9  49,8        6,9  10,2 
A-2011   26,0  27,5  8,0  46,3        6,8  11,3 
L-2011   26,0  26,8  7,8  42,4        7,0  15,9 
E-2009   45,1  43,1  0,9  47,7        2,9  5,4 
G-2008   19,9  42,5  1,0  49,8  0,1      3,0  3,6 
A-2007   28,0  36,1  6,4  50,2          7,3 
L-2007   28,4  39,7  5,7  37,2          17,3 
E-2004   50,9  43,8  1,7  48,0        3,8  2,6 
G-2004   20,4  45,7  1,3  44,8        5,1  3,1 
A-2003   26,0  34,2  4,0  38,4        5,5  17,9 
L-2003   26,4  28,8  5,9  19,2        3,7  42,3 
G-2000   27,5  31,7  2,5  46,8        4,7  14,3 
E-1999   29,1  31,9  2,1  40,4        3,7  21,8 
A-1999   29,8  29,4  3,7  41,4        4,5  21,0 
L-1999   29,3  27,6  4,8  23,8        2,3  41,5 
G-1996   17,5  35,8  0,8  40,0        10,0  13,4 
A-1995   20,3  33,1  1,9  36,2        8,0  20,9 
L-1995   21,7  27,5  3,5  28,7        5,1  35,2 
E-1994   34,0  28,9  1,2  39,9        11,3  18,6 
G-1993   16,2  38,4  0,7  37,8        8,0  15,0 
A-1991   23,9  43,3  1,6  25,6        4,7  24,7 
L-1991   23,7  44,9    26,7        5,1  23,3 
G-1989   21,9  41,5  1,0  25,6        7,5  24,4 
E-1989   27,6  40,9  1,4  21,9        5,0  30,8 
E-1987   14,9  41,0    25,7        4,9  28,4 
A-1987   14,9  40,5    25,0        6,5  28,0 
L-1987   14,9  41,8    29,2        6,6  22,4 
G-1986   20,7  44,6  1,6  29,1        3,8  20,9 
A-1983   23,1  44,9  1,8  43,3        6,1  3,9 
L-1983   22,7  44,3    44,9        7,3  3,4 
G-1982   13,1  54,5  1,3  29,5        3,1  11,6 
L-1979   23,0  37,3            11,6  51,1 
G-1979   23,6  37,4    3,6        11,2  47,8 
G-1977   0,0  37,8    1,6        1,9  58,7 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19