arxiu històric electoral

Alfara de la BaroniatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   454  338  110  86  16  74  10  33   
E-2019   449  343  161  76  21  31  26  23   
L-2019   453  371  220  15      136       
(2) G-2019   444  334  112  75  43  51  16  33   
A-2019   444  329  99  87  42  42  28  24   
G-2016   413  311  102  146  24  36     
G-2015   424  340  104  137  34  43    15 
A-2015   424  349  125  135  19  36  16  10 
L-2015   433  350  211  139             
E-2014   444  265  79  120  14  12  15  24 
G-2011   448  357  111  216        15 
A-2011   450  395  135  240       
L-2011   458  408  182  226             
E-2009   442  308  105  193        10 
G-2008   423  377  143  224     
A-2007   427  387  132  239          10 
L-2007   427  381  138  243           
E-2004   415  295  111  176       
G-2004   407  359  142  199       
A-2003   406  370  139  213        10 
L-2003   406  368  153  215             
G-2000   429  369  136  183        10  35 
E-1999   432  383  143  143        88 
A-1999   434  386  134  163        77 
L-1999   432  381  167  117            97 
G-1996   440  405  183  166        16  38 
A-1995   432  396  173  145        10  61 
L-1995   433  398  206  116            76 
E-1994   427  368  147  132        19  66 
G-1993   426  385  156  138        21  67 
A-1991   434  387  202  62        109 
L-1991   436  388  227  97            64 
G-1989   429  368  176  67        110 
E-1989   432  328  161  40        117 
E-1987   434  376  158  23          192 
A-1987   434  375  171  24          10  170 
L-1987   434  380  204              176 
G-1986   439  379  166  127      14    11  61 
A-1983   433  382  220  148       
L-1983   433  379  242  137             
G-1982   426  374  203  107        60 
L-1979   458  401  108              293 
G-1979   458  389  184  11          187 
G-1977   427  381  138  14          10  219 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   24,4  32,5  25,4  4,7  21,9  3,0  9,8    2,7 
E-2019   19,6  46,9  22,2  6,1  9,0  7,6  6,7    1,5 
L-2019   16,8  59,3  4,0      36,7       
(2) G-2019   23,6  33,5  22,5  12,9  15,3  4,8  9,9    1,2 
A-2019   24,1  30,1  26,4  12,8  12,8  8,5  7,3    2,1 
G-2016   24,0  32,8  46,9  7,7  0,0  11,6      1,0 
G-2015   17,9  30,6  40,3  10,0  0,3  12,6    4,4  1,8 
A-2015   15,1  35,8  38,7  5,4  0,3  10,3  4,6  2,9  2,0 
L-2015   15,2  60,3  39,7             
E-2014   34,0  29,8  45,3  0,0  0,4  5,3  4,5  5,7  9,1 
G-2011   18,5  31,1  60,5      2,2    2,0  4,2 
A-2011   8,2  34,2  60,8      1,5    1,8  1,8 
L-2011   7,9  44,6  55,4             
E-2009   29,2  34,1  62,7      0,0    0,0  3,2 
G-2008   10,2  37,9  59,4  0,0    0,3    0,8  1,6 
A-2007   8,7  34,1  61,8      1,6      2,6 
L-2007   7,7  36,2  63,8            0,0 
E-2004   28,2  37,6  59,7      0,7    1,4  0,7 
G-2004   10,1  39,6  55,4      0,3    2,5  2,2 
A-2003   7,1  37,6  57,6      0,8    1,4  2,7 
L-2003   7,1  41,6  58,4             
G-2000   13,5  36,9  49,6      1,4    2,7  9,5 
E-1999   10,4  37,3  37,3      1,0    1,3  23,0 
A-1999   10,1  34,7  42,2      1,6    1,6  19,9 
L-1999   9,5  43,8  30,7            25,5 
G-1996   7,5  45,2  41,0      0,5    4,0  9,4 
A-1995   7,4  43,7  36,6      1,8    2,5  15,4 
L-1995   6,7  51,8  29,1            19,1 
E-1994   13,1  39,9  35,9      1,1    5,2  17,9 
G-1993   8,2  40,5  35,8      0,8    5,5  17,4 
A-1991   9,9  52,2  16,0      1,8    1,8  28,2 
L-1991   10,1  58,5  25,0            16,5 
G-1989   14,2  47,8  18,2      2,4    1,6  29,9 
E-1989   22,0  49,1  12,2      1,5    1,5  35,7 
E-1987   12,2  42,0  6,1          0,8  51,1 
A-1987   12,2  45,6  6,4          2,7  45,3 
L-1987   12,2  53,7              46,3 
G-1986   11,6  43,8  33,5      3,7    2,9  16,1 
A-1983   11,3  57,6  38,7      1,6    0,5  1,6 
L-1983   11,3  63,9  36,1             
G-1982   9,2  54,3  28,6      0,8    0,3  16,0 
L-1979   11,6  26,9              73,1 
G-1979   14,0  47,3  2,8          1,8  48,1 
G-1977   9,6  36,2  3,7          2,6  57,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19