arxiu històric electoral

AlcublastornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS VOX Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   562  434  143  138  19  77  16  40   
E-2019   569  443  190  125  31  38  31  25   
L-2019   568  404  311  93             
(2) G-2019   567  476  167  114  27  66  51  48   
A-2019   567  471  149  117  81  55  54  11   
G-2016   608  511  134  238  90  35      11 
G-2015   635  519  142  218  85  50    16 
A-2015   644  537  166  215  62  38  32  12  12 
L-2015   645  531  291  240             
E-2014   658  408  139  156  12  21  28  38 
G-2011   689  580  225  305  12        17  21 
A-2011   690  618  263  322  14        10 
L-2011   691  620  333  287             
E-2009   696  503  224  266       
G-2008   714  619  285  314      12 
A-2007   723  644  288  343         
L-2007   746  647  356  291             
E-2004   692  441  192  239       
G-2004   703  564  241  308        10 
A-2003   716  603  244  335       
L-2003   716  602  269  333             
G-2000   762  599  218  344        17  20 
E-1999   779  670  270  370        11  17 
A-1999   781  667  263  373        11  18 
L-1999   797  665  254  411             
G-1996   749  621  269  300        28  22 
A-1995   730  628  279  294        18  36 
L-1995   736  616  301  315             
E-1994   715  517  199  248        30  37 
G-1993   716  595  267  259        35  33 
A-1991   764  513  316  110  10        14  63 
L-1991   764  382  382               
G-1989   771  591  295  177        17  100 
E-1989   759  416  226  107        11  67 
E-1987   790  532  322  115          88 
A-1987   790  529  311  119          91 
L-1987   790  402  402               
G-1986   854  609  270  171        16  146 
A-1983   848  596  351  187        16  38 
L-1983   848  747  368            379 
G-1982   826  593  264  205        10  112 
L-1979   816  709  326              383 
G-1979   816  594  243  25          66  260 
G-1977   762  629  174  13          98  344 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS VOX Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   21,4  32,9  31,8  4,4  17,7  3,7  9,2    0,2 
E-2019   20,0  42,9  28,2  7,0  8,6  7,0  5,6    0,7 
L-2019   19,0  77,0  23,0             
(2) G-2019   14,8  35,1  23,9  5,7  13,9  10,7  10,1    0,6 
A-2019   15,0  31,6  24,8  17,2  11,7  11,5  2,3    0,8 
G-2016   15,3  26,2  46,6  17,6  0,6  6,8      2,2 
G-2015   16,4  27,4  42,0  16,4  0,4  9,6    3,1  1,5 
A-2015   14,1  30,9  40,0  11,5  0,0  7,1  6,0  2,2  2,2 
L-2015   13,6  54,8  45,2             
E-2014   35,6  34,1  38,2  2,9  2,2  1,2  5,1  6,9  9,3 
G-2011   13,4  38,8  52,6  2,1        2,9  3,6 
A-2011   8,4  42,6  52,1  2,3        1,6  1,5 
L-2011   6,9  53,7  46,3             
E-2009   26,6  44,5  52,9  0,2        0,8  1,6 
G-2008   12,0  46,0  50,7  0,0    0,0    1,9  1,3 
A-2007   9,4  44,7  53,3  1,4          0,6 
L-2007   11,5  55,0  45,0             
E-2004   35,5  43,5  54,2  0,7        0,0  1,6 
G-2004   16,4  42,7  54,6  0,4        0,5  1,8 
A-2003   14,4  40,5  55,6  1,2        1,3  1,5 
L-2003   14,4  44,7  55,3             
G-2000   19,8  36,4  57,4  0,0        2,8  3,3 
E-1999   13,5  40,3  55,2  0,3        1,6  2,5 
A-1999   13,3  39,4  55,9  0,3        1,6  2,7 
L-1999   14,8  38,2  61,8             
G-1996   15,5  43,3  48,3  0,3        4,5  3,5 
A-1995   13,0  44,4  46,8  0,2        2,9  5,7 
L-1995   13,9  48,9  51,1             
E-1994   26,6  38,5  48,0  0,6        5,8  7,2 
G-1993   15,9  44,9  43,5  0,2        5,9  5,5 
A-1991   30,6  61,6  21,4  1,9        2,7  12,3 
L-1991   32,6  100,0               
G-1989   22,0  49,9  29,9  0,3        2,9  16,9 
E-1989   44,5  54,3  25,7  1,2        2,6  16,1 
E-1987   30,5  60,5  21,6          1,3  16,5 
A-1987   30,6  58,8  22,5          1,5  17,2 
L-1987   30,6  100,0               
G-1986   28,6  44,3  28,1  1,0        2,6  24,0 
A-1983   28,5  58,9  31,4  0,7        2,7  6,4 
L-1983   11,1  49,3            0,0  50,7 
G-1982   25,4  44,5  34,6  0,3        1,7  18,9 
L-1979   11,5  46,0              54,0 
G-1979   26,1  40,9  4,2          11,1  43,8 
G-1977   17,5  27,7  2,1          15,6  54,7 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19