arxiu històric electoral

AlberictornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   7.523  5.043  541  1.223  1.074  332  1.218  563    92 
E-2019   7.591  4.859  844  1.317  994  778  425  317    184 
L-2019   7.617  5.048  619  344  436      573    3.076 
(2) G-2019   7.523  5.207  709  1.215  935  816  820  602    110 
A-2019   7.523  5.160  1.334  988  971  793  691  265    118 
G-2016   7.609  5.165  1.414  960  1.983  673      127 
G-2015   7.627  5.368  1.474  950  1.797  811    184  154 
A-2015   7.640  5.281  1.528  854  1.369  707  10  419  211  183 
L-2015   7.741  5.370  563  724  675        861  2.547 
E-2014   7.731  3.290  440  655  1.115  67  41  218  312  442 
G-2011   7.727  5.702  308  1.306  3.499        309  280 
A-2011   7.752  5.668  325  1.269  3.300        442  332 
L-2011   7.884  5.804  135  802  2.253        1.044  1.570 
E-2009   7.817  4.139  41  1.351  2.484        96  167 
G-2008   7.690  6.029  90  2.128  3.504      162  137 
A-2007   7.637  5.815  594  1.301  3.461          459 
L-2007   7.897  5.866  80  559  2.690        1.251  1.286 
E-2004   7.531  3.863  36  1.559  2.010        96  162 
G-2004   7.553  5.839  67  2.459  2.902        244  167 
A-2003   7.506  5.904  300  1.573  3.101        333  597 
L-2003   7.667  5.930  341  1.010  2.641        459  1.479 
G-2000   7.664  5.786  244  1.611  2.927        604  400 
E-1999   7.622  5.768  340  1.637  2.724        447  620 
A-1999   7.701  5.833  435  1.499  2.879        445  575 
L-1999   7.621  5.823  850  709  2.784        1.128  352 
G-1996   7.332  6.011  69  2.445  2.191        588  718 
A-1995   7.225  5.790  165  1.904  1.710        953  1.058 
L-1995   7.362  5.748  337  965  1.354        2.295  797 
E-1994   7.182  4.697  81  1.519  1.674        652  771 
G-1993   7.047  5.861  116  2.173  1.908        743  921 
A-1991   6.971  5.160  169  1.865  886        904  1.336 
L-1991   6.971  5.299    932  903        2.716  748 
G-1989   6.770  5.294  67  2.127  999        521  1.580 
E-1989   6.629  4.270  89  1.826  712        336  1.307 
E-1987   6.475  5.169    1.868  893        477  1.931 
A-1987   6.475  5.165    1.820  916        575  1.854 
L-1987   6.475  5.170    1.269  977        803  2.121 
G-1986   6.847  5.237  124  2.609  1.375        276  853 
A-1983   6.618  4.859  201  2.071  1.549        605  433 
L-1983   6.618  4.841    1.668  1.642        713  818 
G-1982   6.376  5.046  67  2.905  1.319        284  471 
L-1979   6.699  4.904    2.196          654  2.054 
G-1979   6.699  5.077    2.247  23        463  2.344 
G-1977   6.021  5.042    2.404  106        192  2.340 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   31,5  10,7  24,3  21,3  6,6  24,2  11,2    1,8 
E-2019   34,1  17,4  27,1  20,5  16,0  8,7  6,5    3,8 
L-2019   32,3  12,3  6,8  8,6      11,4    60,9 
(2) G-2019   29,3  13,6  23,3  18,0  15,7  15,7  11,6    2,1 
A-2019   29,5  25,9  19,1  18,8  15,4  13,4  5,1    2,3 
G-2016   31,0  27,4  18,6  38,4  13,0  0,2      2,5 
G-2015   27,9  27,5  17,7  33,5  15,1  0,1    3,4  2,9 
A-2015   27,5  28,9  16,2  25,9  13,4  0,2  7,9  4,0  3,5 
L-2015   26,9  10,5  13,5  12,6        16,0  47,4 
E-2014   54,6  13,4  19,9  33,9  2,0  1,2  6,6  9,5  13,4 
G-2011   24,0  5,4  22,9  61,4        5,4  4,9 
A-2011   23,4  5,7  22,4  58,2        7,8  5,9 
L-2011   23,5  2,3  13,8  38,8        18,0  27,1 
E-2009   46,3  1,0  32,6  60,0        2,3  4,0 
G-2008   20,2  1,5  35,3  58,1  0,1      2,7  2,3 
A-2007   22,1  10,2  22,4  59,5          7,9 
L-2007   23,7  1,4  9,5  45,9        21,3  21,9 
E-2004   48,2  0,9  40,4  52,0        2,5  4,2 
G-2004   21,1  1,1  42,1  49,7        4,2  2,9 
A-2003   19,7  5,1  26,6  52,5        5,6  10,1 
L-2003   21,2  5,8  17,0  44,5        7,7  24,9 
G-2000   23,6  4,2  27,8  50,6        10,4  6,9 
E-1999   22,6  5,9  28,4  47,2        7,7  10,7 
A-1999   22,9  7,5  25,7  49,4        7,6  9,9 
L-1999   21,9  14,6  12,2  47,8        19,4  6,0 
G-1996   16,8  1,1  40,7  36,4        9,8  11,9 
A-1995   18,9  2,8  32,9  29,5        16,5  18,3 
L-1995   20,3  5,9  16,8  23,6        39,9  13,9 
E-1994   33,5  1,7  32,3  35,6        13,9  16,4 
G-1993   16,0  2,0  37,1  32,6        12,7  15,7 
A-1991   24,3  3,3  36,1  17,2        17,5  25,9 
L-1991   22,1    17,6  17,0        51,3  14,1 
G-1989   21,0  1,3  40,2  18,9        9,8  29,8 
E-1989   34,2  2,1  42,8  16,7        7,9  30,6 
E-1987   18,8    36,1  17,3        9,2  37,4 
A-1987   18,8    35,2  17,7        11,1  35,9 
L-1987   19,6    24,5  18,9        15,5  41,0 
G-1986   22,3  2,4  49,8  26,3        5,3  16,3 
A-1983   24,9  4,1  42,6  31,9        12,5  8,9 
L-1983   24,7    34,5  33,9        14,7  16,9 
G-1982   18,5  1,3  57,6  26,1        5,6  9,3 
L-1979   25,3    44,8          13,3  41,9 
G-1979   23,1    44,3  0,5        9,1  46,2 
G-1977   15,4    47,7  2,1        3,8  46,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19