arxiu històric electoral

Poblets, elstornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   1.137  767  104  203  143  58  105  131    23 
E-2019   1.579  861  145  248  206  86  80  41    55 
L-2019   1.771  944  242  272  354          76 
(2) G-2019   1.109  815  126  191  144  126  127  68    33 
A-2019   1.109  813  219  178  150  109  65  60    32 
G-2016   1.135  809  262  143  257  138     
G-2015   1.129  848  273  151  229  138    39  17 
A-2015   1.123  802  227  150  207  83  73  21  40 
L-2015   1.913  1.031  260  205  421          145 
E-2014   1.642  634  93  135  185  13  53  10  40  105 
G-2011   1.070  804  63  241  403        53  44 
A-2011   1.075  798  100  237  392        15  54 
L-2011   1.951  1.207  155  267  390          395 
E-2009   1.627  720  39  291  339        11  40 
G-2008   1.025  827  27  359  398      26  17 
A-2007   992  737  110  254  360          13 
L-2007   1.945  1.235  192  263  429          351 
E-2004   1.185  588  42  229  292        17 
G-2004   873  685  48  267  317        27  26 
A-2003   843  662  144  194  284        15  25 
L-2003   1.452  1.045  227  238  336          244 
G-2000   761  598  108  174  283        14  19 
E-1999   894  729  188  211  284        16  30 
A-1999   748  610  194  153  243        14 
L-1999   1.085  769  275  201  209          84 
G-1996   656  551  50  217  222        41  21 
A-1995   639  561  142  183  173        43  20 
L-1995   666  580  257  24  133          166 
E-1994   691  495  30  154  212        48  51 
G-1993   609  497  72  171  194        40  20 
A-1991   603  493  192  142  119        14  26 
L-1991   603  486    56  100          330 
G-1989   599  484  133  180  95        19  56 
E-1989   595  404  103  163  72        64 
E-1987   598  488    177  84        220 
A-1987   598  482    181  83        93  125 
L-1987   598  512    129          313  70 
G-1986   696  507  76  222  138        64 
A-1983   668  533  134  241  147       
L-1983   668  535  159  249  127           
G-1982   663  528  27  297  111        88 
L-1979   715  428                428 
G-1979   715  473    150        26  291 
G-1977   653  477    175  12        12  278 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   31,1  13,6  26,5  18,6  7,6  13,7  17,1    3,0 
E-2019   44,4  16,8  28,8  23,9  10,0  9,3  4,8    6,4 
L-2019   45,5  25,6  28,8  37,5          8,1 
(2) G-2019   25,4  15,5  23,4  17,7  15,5  15,6  8,3    4,0 
A-2019   26,0  26,9  21,9  18,5  13,4  8,0  7,4    3,9 
G-2016   27,6  32,4  17,7  31,8  17,1    0,0    1,1 
G-2015   24,3  32,2  17,8  27,0  16,3    0,1  4,6  2,0 
A-2015   27,2  28,3  18,7  25,8  10,3  9,1  0,1  2,6  5,0 
L-2015   44,5  25,2  19,9  40,8          14,1 
E-2014   60,5  14,7  21,3  29,2  2,1  8,4  1,6  6,3  16,6 
G-2011   22,8  7,8  30,0  50,1        6,6  5,5 
A-2011   22,6  12,5  29,7  49,1        1,9  6,8 
L-2011   36,5  12,8  22,1  32,3          32,7 
E-2009   55,0  5,4  40,4  47,1        1,5  5,6 
G-2008   18,2  3,3  43,4  48,1  0,0      3,1  2,1 
A-2007   24,7  14,9  34,5  48,8          1,8 
L-2007   35,2  15,5  21,3  34,7          28,4 
E-2004   49,8  7,1  38,9  49,7        1,4  2,9 
G-2004   21,1  7,0  39,0  46,3        3,9  3,8 
A-2003   19,8  21,8  29,3  42,9        2,3  3,8 
L-2003   26,8  21,7  22,8  32,2          23,3 
G-2000   20,4  18,1  29,1  47,3        2,3  3,2 
E-1999   16,8  25,8  28,9  39,0        2,2  4,1 
A-1999   16,7  31,8  25,1  39,8        2,3  1,0 
L-1999   28,7  35,8  26,1  27,2          10,9 
G-1996   15,7  9,1  39,4  40,3        7,4  3,8 
A-1995   11,6  25,3  32,6  30,8        7,7  3,6 
L-1995   12,3  44,3  4,1  22,9          28,6 
E-1994   27,4  6,1  31,1  42,8        9,7  10,3 
G-1993   17,6  14,5  34,4  39,0        8,0  4,0 
A-1991   17,2  38,9  28,8  24,1        2,8  5,3 
L-1991   17,2    11,5  20,6          67,9 
G-1989   19,0  27,5  37,2  19,6        3,9  11,6 
E-1989   29,7  25,5  40,3  17,8        0,5  15,8 
E-1987   16,6    36,3  17,2        1,4  45,1 
A-1987   17,7    37,6  17,2        19,3  25,9 
L-1987   14,0    25,2          61,1  13,7 
G-1986   26,1  15,0  43,8  27,2        1,4  12,6 
A-1983   18,9  25,1  45,2  27,6        0,4  1,7 
L-1983   19,0  29,7  46,5  23,7           
G-1982   18,9  5,1  56,3  21,0        0,9  16,7 
L-1979   39,4                100,0 
G-1979   33,1    31,7  1,3        5,5  61,5 
G-1977   25,4    36,7  2,5        2,5  58,3 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19