arxiu històric electoral

SaxtornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   7.579  5.366  1.623  1.286  439  1.203  641  97    77 
E-2019   7.631  4.899  1.814  1.277  711  380  452  86    179 
L-2019   7.652  4.922  1.325  1.769        95    1.733 
(2) G-2019   7.576  5.778  1.751  1.179  1.174  737  761  74    102 
A-2019   7.576  5.678  1.762  1.195  1.144  649  458  347    123 
G-2016   7.476  5.472  1.324  2.141  801    1.107    94 
G-2015   7.472  5.642  1.349  1.925  907    1.158  216  117 
A-2015   7.477  5.059  1.584  1.485  582  537  323  292  248 
L-2015   7.563  5.035  1.390  1.698          473  1.474 
E-2014   7.560  3.392  993  1.151  97  32  315  67  283  454 
G-2011   7.435  5.681  1.790  3.109        99  322  361 
A-2011   7.420  5.286  2.110  2.692        47  217  220 
L-2011   7.510  5.339  2.306  2.670          363   
E-2009   7.390  4.215  1.747  2.210        85  171 
G-2008   7.299  5.998  2.756  2.968  10      123  137 
A-2007   7.253  5.271  2.395  2.641        121    114 
L-2007   7.434  5.181  2.895  2.286             
E-2004   7.027  3.781  1.744  1.901        78  56 
G-2004   6.991  5.694  2.508  2.844        222  118 
A-2003   6.890  5.390  2.419  2.624        12  295  40 
L-2003   6.959  5.379  2.796  2.279          304   
G-2000   6.731  5.238  2.037  2.781        11  302  107 
E-1999   6.699  5.019  2.054  2.441        410  114 
A-1999   6.875  5.048  2.002  2.497        25  402  122 
L-1999   6.699  5.024  1.910  2.400          667  47 
G-1996   6.424  5.391  2.487  2.306        501  97 
A-1995   6.358  4.949  1.984  2.221        12  659  73 
L-1995   5.375  4.941  1.893  2.206          842   
E-1994   6.248  4.180  1.554  1.770        614  236 
G-1993   6.225  5.164  2.226  2.057        612  263 
A-1991   5.956  4.549  2.115  1.327        601  499 
L-1991   5.972  4.554  2.066  1.418          625  445 
G-1989   5.814  4.573  2.136  1.274        427  730 
E-1989   5.760  3.651  1.593  963        15  264  816 
E-1987   5.615  4.477  1.674  1.435          492  876 
A-1987   5.615  4.477  1.664  1.409          533  871 
L-1987   5.615  4.536  1.589  1.469          552  926 
G-1986   5.628  4.507  2.163  1.249        383  703 
A-1983   5.316  4.164  2.229  1.432        416  82 
L-1983   5.316  4.162  2.143  1.563          456   
G-1982   5.161  4.342  2.602  1.074        273  390 
L-1979   5.105  3.755  1.436            881  1.438 
G-1979   5.009  3.999  1.761  66          838  1.334 
G-1977   4.324  3.759  2.274  104          443  938 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,5  30,2  24,0  8,2  22,4  11,9  1,8    1,4 
E-2019   34,4  37,0  26,1  14,5  7,8  9,2  1,8    3,7 
L-2019   33,9  26,9  35,9        1,9    35,2 
(2) G-2019   22,1  30,3  20,4  20,3  12,8  13,2  1,3    1,8 
A-2019   23,0  31,0  21,0  20,1  11,4  8,1  6,1    2,2 
G-2016   25,7  24,2  39,1  14,6  0,1    20,2    1,7 
G-2015   23,1  23,9  34,1  16,1  0,1    20,5  3,8  2,1 
A-2015   29,2  31,3  29,4  11,5  0,2  10,6  6,4  5,8  4,9 
L-2015   29,4  27,6  33,7          9,4  29,3 
E-2014   51,3  29,3  33,9  2,9  0,9  9,3  2,0  8,3  13,4 
G-2011   21,2  31,5  54,7        1,7  5,7  6,4 
A-2011   24,9  39,9  50,9        0,9  4,1  4,2 
L-2011   25,4  43,2  50,0          6,8   
E-2009   41,3  41,4  52,4        0,0  2,0  4,1 
G-2008   16,4  45,9  49,5  0,2      0,1  2,1  2,3 
A-2007   25,3  45,4  50,1        2,3    2,2 
L-2007   26,6  55,9  44,1             
E-2004   45,8  46,1  50,3        0,1  2,1  1,5 
G-2004   16,6  44,0  49,9        0,0  3,9  2,1 
A-2003   19,8  44,9  48,7        0,2  5,5  0,7 
L-2003   20,2  52,0  42,4          5,7   
G-2000   20,8  38,9  53,1        0,2  5,8  2,0 
E-1999   22,9  40,9  48,6        0,0  8,2  2,3 
A-1999   24,2  39,7  49,5        0,5  8,0  2,4 
L-1999   22,1  38,0  47,8          13,3  0,9 
G-1996   14,9  46,1  42,8        0,0  9,3  1,8 
A-1995   20,7  40,1  44,9        0,2  13,3  1,5 
L-1995   6,2  38,3  44,6          17,0   
E-1994   32,0  37,2  42,3        0,1  14,7  5,6 
G-1993   16,0  43,1  39,8        0,1  11,9  5,1 
A-1991   22,5  46,5  29,2        0,2  13,2  11,0 
L-1991   22,6  45,4  31,1          13,7  9,8 
G-1989   20,6  46,7  27,9        0,1  9,3  16,0 
E-1989   35,5  43,6  26,4        0,4  7,2  22,4 
E-1987   18,9  37,4  32,1          11,0  19,6 
A-1987   18,8  37,2  31,5          11,9  19,5 
L-1987   18,1  35,0  32,4          12,2  20,4 
G-1986   18,2  48,0  27,7        0,2  8,5  15,6 
A-1983   20,2  53,5  34,4        0,1  10,0  2,0 
L-1983   20,1  51,5  37,6          11,0   
G-1982   12,5  59,9  24,7        0,1  6,3  9,0 
L-1979   25,7  38,2            23,5  38,3 
G-1979   19,4  44,0  1,7          21,0  33,4 
G-1977   11,6  60,5  2,8          11,8  25,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19