arxiu històric electoral

PegotornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   7.181  5.037  816  1.324  1.032  291  678  810    86 
E-2019   7.497  5.275  1.402  1.596  1.096  478  206  335    162 
L-2019   7.620  5.459  1.507  1.990  1.136  313        513 
(2) G-2019   7.226  5.488  953  1.492  914  775  407  851    96 
A-2019   7.226  5.446  1.863  1.212  936  693  355  283    104 
G-2016   7.229  5.362  1.832  1.142  1.731  566  10      81 
G-2015   7.271  5.641  1.906  1.174  1.585  666  14    171  125 
A-2015   7.279  5.581  1.868  1.407  1.256  424  18  352  149  107 
L-2015   7.689  5.788  1.263  2.049  1.038  137      118  1.183 
E-2014   7.505  3.837  683  948  1.033  84  53  233  296  507 
G-2011   7.346  5.712  574  1.678  2.993        253  214 
A-2011   7.361  5.813  726  1.669  3.039        119  260 
L-2011   7.752  6.078  660  1.308  2.555          1.555 
E-2009   7.631  4.170  106  1.642  2.126        72  224 
G-2008   7.443  6.107  142  2.437  3.255      113  158 
A-2007   7.449  6.319  830  1.778  3.567          144 
L-2007   7.962  6.597  758  1.152  2.976        32  1.679 
E-2004   7.625  4.053  141  1.850  1.838        68  156 
G-2004   7.506  5.787  227  2.633  2.520        206  201 
A-2003   7.535  6.461  844  1.868  2.125        197  1.427 
L-2003   7.850  6.490  1.061  1.167  1.255          3.007 
G-2000   7.570  5.797  274  2.141  2.951        247  184 
E-1999   7.555  6.124  586  2.007  2.972        185  374 
A-1999   7.690  6.097  798  1.693  3.010        182  414 
L-1999   7.765  6.330  1.122  857  452          3.899 
G-1996   7.464  6.368  179  2.898  2.624        364  303 
A-1995   7.373  6.055  602  2.143  2.115        257  938 
L-1995   7.495  6.054  1.036  1.756  1.645          1.617 
E-1994   7.381  5.266  285  1.887  2.157        389  548 
G-1993   7.347  6.266  357  2.430  2.444        415  620 
A-1991   7.227  5.676  740  2.237  1.829        109  761 
L-1991   7.227  5.688  842  2.183  1.950          713 
G-1989   7.193  5.807  404  2.649  1.707        274  768 
E-1989   7.159  4.682  248  2.382  1.202        142  708 
E-1987   7.142  5.540    2.607  1.393        117  1.423 
A-1987   7.132  5.542    2.401  1.455        625  1.061 
L-1987   7.142  5.631    2.261  1.038        744  1.588 
G-1986   7.132  5.759  310  3.078  1.558        183  630 
A-1983   7.048  5.340  451  3.064  1.516        204  105 
L-1983   7.048  5.340    3.336  1.610        394   
G-1982   6.901  5.785  77  3.448  1.208        203  849 
L-1979   7.041  5.211    2.703          423  2.085 
G-1979   7.041  5.464    2.706  68        412  2.278 
G-1977   6.441  5.594    2.558  270        480  2.286 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   28,6  16,2  26,3  20,5  5,8  13,5  16,1    1,7 
E-2019   27,1  26,6  30,3  20,8  9,1  3,9  6,4    3,1 
L-2019   27,2  27,6  36,5  20,8  5,7        9,4 
(2) G-2019   22,5  17,4  27,2  16,7  14,1  7,4  15,5    1,7 
A-2019   22,8  34,2  22,3  17,2  12,7  6,5  5,2    1,9 
G-2016   24,0  34,2  21,3  32,3  10,6  0,2      1,5 
G-2015   20,8  33,8  20,8  28,1  11,8  0,2    3,0  2,2 
A-2015   20,6  33,5  25,2  22,5  7,6  0,3  6,3  2,7  1,9 
L-2015   22,8  21,8  35,4  17,9  2,4      2,0  20,4 
E-2014   46,6  17,8  24,7  26,9  2,2  1,4  6,1  7,7  13,2 
G-2011   20,7  10,0  29,4  52,4        4,4  3,7 
A-2011   17,5  12,5  28,7  52,3        2,0  4,5 
L-2011   19,2  10,9  21,5  42,0          25,6 
E-2009   44,3  2,5  39,4  51,0        1,7  5,4 
G-2008   16,7  2,3  39,9  53,3  0,0      1,9  2,6 
A-2007   12,8  13,1  28,1  56,4          2,3 
L-2007   15,4  11,5  17,5  45,1        0,5  25,5 
E-2004   46,2  3,5  45,6  45,3        1,7  3,8 
G-2004   18,8  3,9  45,5  43,5        3,6  3,5 
A-2003   12,4  13,1  28,9  32,9        3,0  22,1 
L-2003   16,0  16,3  18,0  19,3          46,3 
G-2000   21,9  4,7  36,9  50,9        4,3  3,2 
E-1999   15,7  9,6  32,8  48,5        3,0  6,1 
A-1999   17,9  13,1  27,8  49,4        3,0  6,8 
L-1999   16,8  17,7  13,5  7,1          61,6 
G-1996   13,2  2,8  45,5  41,2        5,7  4,8 
A-1995   16,5  9,9  35,4  34,9        4,2  15,5 
L-1995   17,7  17,1  29,0  27,2          26,7 
E-1994   28,0  5,4  35,8  41,0        7,4  10,4 
G-1993   13,8  5,7  38,8  39,0        6,6  9,9 
A-1991   19,9  13,0  39,4  32,2        1,9  13,4 
L-1991   19,7  14,8  38,4  34,3          12,5 
G-1989   18,2  7,0  45,6  29,4        4,7  13,2 
E-1989   32,9  5,3  50,9  25,7        3,0  15,1 
E-1987   20,8    47,1  25,1        2,1  25,7 
A-1987   20,2    43,3  26,3        11,3  19,1 
L-1987   19,7    40,2  18,4        13,2  28,2 
G-1986   17,0  5,4  53,4  27,1        3,2  10,9 
A-1983   23,3  8,4  57,4  28,4        3,8  2,0 
L-1983   23,1    62,5  30,1        7,4   
G-1982   13,7  1,3  59,6  20,9        3,5  14,7 
L-1979   24,9    51,9          8,1  40,0 
G-1979   21,4    49,5  1,2        7,5  41,7 
G-1977   12,3    45,7  4,8        8,6  40,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19