arxiu històric electoral

Formentera del SeguratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   2.115  1.367  377  346  85  339  186  16    18 
E-2019   2.287  1.450  582  430  146  111  105  17    59 
L-2019   2.338  1.489  970  519             
(2) G-2019   2.106  1.519  406  405  259  204  195  23    27 
A-2019   2.106  1.496  410  382  274  179  110  108    33 
G-2016   2.051  1.430  664  330  164    240    30 
G-2015   2.038  1.494  631  358  193    247  33  33 
A-2015   2.033  1.400  563  436  143  145  27  27  52 
L-2015   2.270  1.478  791  521            166 
E-2014   2.204  918  398  290  15  24  37  73  75 
G-2011   1.962  1.544  978  440        63  56 
A-2011   1.941  1.570  895  590        33  44 
L-2011   2.140  1.705  902  629            174 
E-2009   1.965  1.144  680  418        15  31 
G-2008   1.788  1.515  914  570      15  16 
A-2007   1.725  1.449  855  569        10    15 
L-2007   1.878  1.542  897  645             
E-2004   1.636  1.068  584  454        21 
G-2004   1.619  1.383  774  574        21  12 
A-2003   1.635  1.381  743  543        26  64 
L-2003   1.677  1.381  712  669             
G-2000   1.559  1.310  780  464        34  28 
E-1999   1.565  1.316  810  449        39  18 
A-1999   1.588  1.315  802  437        36  36 
L-1999   1.584  1.306  862  444             
G-1996   1.479  1.325  719  521        73  12 
A-1995   1.461  1.236  753  413        49  20 
L-1995   1.473  1.179  832  347             
E-1994   1.462  1.132  638  403        69  22 
G-1993   1.484  1.321  691  542        61  26 
A-1991   1.423  1.262  640  508        79  30 
L-1991   1.423  1.256  657  498          101   
G-1989   1.382  1.172  477  540        34  120 
E-1989   1.382  959  366  444        18  130 
E-1987   1.374  1.174  536  505          19  114 
A-1987   1.374  1.171  552  495          21  103 
L-1987   1.374  1.164  686  478             
G-1986   1.431  1.144  466  528        27  122 
A-1983   1.388  1.128  533  534        24  30 
L-1983   1.388  1.143  188  445            510 
G-1982   1.380  1.161  378  586        13  184 
L-1979   1.363  1.021    346            675 
G-1979   1.363  1.038  39  418          22  559 
G-1977   1.230  996  73  423          13  487 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   33,9  27,6  25,3  6,2  24,8  13,6  1,2    1,3 
E-2019   34,8  40,1  29,7  10,1  7,7  7,2  1,2    4,1 
L-2019   33,4  65,1  34,9             
(2) G-2019   26,2  26,7  26,7  17,1  13,4  12,8  1,5    1,8 
A-2019   27,0  27,4  25,5  18,3  12,0  7,4  7,2    2,2 
G-2016   29,1  46,4  23,1  11,5  0,1    16,8    2,1 
G-2015   25,1  42,2  24,0  12,9  0,3    16,5  2,2  2,2 
A-2015   27,3  40,2  31,1  10,2  0,5  10,4  1,9  1,9  3,7 
L-2015   29,9  53,5  35,3            11,2 
E-2014   55,1  43,4  31,6  1,6  2,6  4,0  0,7  8,0  8,2 
G-2011   19,4  63,3  28,5        0,5  4,1  3,6 
A-2011   15,6  57,0  37,6        0,5  2,1  2,8 
L-2011   17,3  52,9  36,9            10,2 
E-2009   40,8  59,4  36,5        0,0  1,3  2,7 
G-2008   14,4  60,3  37,6  0,0      0,0  1,0  1,1 
A-2007   14,4  59,0  39,3        0,7    1,0 
L-2007   16,2  58,2  41,8             
E-2004   34,2  54,7  42,5        0,0  2,0  0,8 
G-2004   13,3  56,0  41,5        0,1  1,5  0,9 
A-2003   14,1  53,8  39,3        0,4  1,9  4,6 
L-2003   15,9  51,6  48,4             
G-2000   14,8  59,5  35,4        0,3  2,6  2,1 
E-1999   14,2  61,6  34,1        0,0  3,0  1,4 
A-1999   15,5  61,0  33,2        0,3  2,7  2,7 
L-1999   14,8  66,0  34,0             
G-1996   9,5  54,3  39,3        0,0  5,5  0,9 
A-1995   14,2  60,9  33,4        0,1  4,0  1,6 
L-1995   14,9  70,6  29,4             
E-1994   22,0  56,4  35,6        0,0  6,1  1,9 
G-1993   10,3  52,3  41,0        0,1  4,6  2,0 
A-1991   10,8  50,7  40,3        0,4  6,3  2,4 
L-1991   10,4  52,3  39,6          8,0   
G-1989   14,6  40,7  46,1        0,1  2,9  10,2 
E-1989   29,8  38,2  46,3        0,1  1,9  13,6 
E-1987   13,9  45,7  43,0          1,6  9,7 
A-1987   14,1  47,1  42,3          1,8  8,8 
L-1987   13,7  58,9  41,1             
G-1986   19,5  40,7  46,2        0,1  2,4  10,7 
A-1983   17,9  47,3  47,3        0,6  2,1  2,7 
L-1983   17,1  16,4  38,9            44,6 
G-1982   15,0  32,6  50,5        0,0  1,1  15,8 
L-1979   24,1    33,9            66,1 
G-1979   22,9  3,8  40,3          2,1  53,9 
G-1977   18,1  7,3  42,5          1,3  48,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19