arxiu històric electoral

Zorita del MaestrazgotornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   92  72  40  11   
E-2019   93  79  13  34  19   
L-2019   93  80  22  50  17           
(2) G-2019   92  81  15  25  18  14   
A-2019   92  80  26  24  13   
G-2016   101  83  12  44  12    15   
G-2015   101  80  14  40  14    10 
A-2015   104  98  23  52  13 
L-2015   104  97  38  51             
E-2014   105  65  39  12 
G-2011   116  97  17  71       
A-2011   116  98  19  68       
L-2011   116  85  11  52             
E-2009   113  76  17  53       
G-2008   114  96  21  73     
A-2007   115  93  12  81         
L-2007   123  84  50             
E-2004   111  90  17  69       
G-2004   115  99  25  73       
A-2003   113  103  22  80       
L-2003   121  95  17  67             
G-2000   124  104  29  73       
E-1999   126  107  19  87       
A-1999   120  104  21  83       
L-1999   126  101  15  76             
G-1996   133  109  33  76       
A-1995   134  112  34  78             
L-1995   134  100    81             
E-1994   135  104  32  61       
G-1993   143  114  41  64         
A-1991   134  121  48  68         
L-1991   134  119  48  62        19   
G-1989   138  99  39  56       
E-1989   137  87  37  34        11 
E-1987   139  113  42  58          12 
A-1987   139  115  52  53          10 
L-1987   139  113  44  69             
G-1986   150  102  39  48        14 
A-1983   145  82  26  48       
L-1983   145  77    77             
G-1982   144  120  33  37        49 
L-1979   152  87                87 
G-1979   152  121  15          101 
G-1977   158  134  25  23          85 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   21,7  11,1  55,6  5,6  15,3  5,6  6,9    0,0 
E-2019   12,9  16,5  43,0  24,1  8,9  1,3  3,8    2,5 
L-2019   12,9  27,5  62,5  21,3           
(2) G-2019   12,0  18,5  30,9  22,2  17,3  7,4  2,5    1,2 
A-2019   13,0  32,5  30,0  16,3  10,0  6,3  5,0    1,3 
G-2016   17,8  14,5  53,0  14,5  0,0    18,1    0,0 
G-2015   20,8  17,5  50,0  17,5  1,3    12,5  1,3  0,0 
A-2015   4,8  23,5  53,1  13,3  0,0  3,1  7,1  0,0  0,0 
L-2015   4,8  39,2  52,6             
E-2014   32,4  12,3  60,0  1,5  0,0  0,0  4,6  3,1  18,5 
G-2011   16,4  17,5  73,2        2,1  2,1  5,2 
A-2011   13,8  19,4  69,4        0,0  3,1  8,2 
L-2011   13,8  12,9  61,2             
E-2009   31,9  22,4  69,7        0,0  1,3  6,6 
G-2008   15,8  21,9  76,0  0,0      0,0  1,0  1,0 
A-2007   16,5  12,9  87,1        0,0    0,0 
L-2007   22,0  3,6  59,5             
E-2004   18,0  18,9  76,7        2,2  0,0  2,2 
G-2004   9,6  25,3  73,7        1,0  0,0  0,0 
A-2003   8,8  21,4  77,7        1,0  0,0  0,0 
L-2003   14,9  17,9  70,5             
G-2000   13,7  27,9  70,2        0,0  0,0  1,9 
E-1999   15,1  17,8  81,3        0,0  0,9  0,0 
A-1999   10,8  20,2  79,8        0,0  0,0  0,0 
L-1999   15,1  14,9  75,2             
G-1996   15,8  30,3  69,7        0,0  0,0  0,0 
A-1995   14,9  30,4  69,6             
L-1995   14,2    81,0             
E-1994   23,0  30,8  58,7        1,0  4,8  4,8 
G-1993   18,2  36,0  56,1          0,9  7,0 
A-1991   8,2  39,7  56,2        3,3    0,8 
L-1991   7,5  40,3  52,1        16,0    0,0 
G-1989   26,1  39,4  56,6        1,0  0,0  3,0 
E-1989   34,3  42,5  39,1        5,7  0,0  12,6 
E-1987   18,0  37,2  51,3          0,9  10,6 
A-1987   17,3  45,2  46,1          0,0  8,7 
L-1987   14,4  38,9  61,1             
G-1986   32,0  38,2  47,1        0,0  1,0  13,7 
A-1983   39,3  31,7  58,5        2,4  3,7  3,7 
L-1983   34,5    100,0             
G-1982   16,0  27,5  30,8        0,0  0,8  40,8 
L-1979   34,9                100,0 
G-1979   15,8  12,4  0,0          4,1  83,5 
G-1977   15,2  18,7  17,2          0,7  63,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19