arxiu històric electoral

VilafaméstornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.365  956  297  108  176  62  195  104    14 
E-2019   1.429  1.036  410  158  199  111  57  67    34 
L-2019   1.443  1.061  473  240  324  24         
(2) G-2019   1.362  1.067  350  105  176  170  115  132    19 
A-2019   1.362  1.054  295  237  192  155  107  54    16 
G-2016   1.393  1.062  267  302  313  163      13 
G-2015   1.400  1.080  306  279  277  184    19  16 
A-2015   1.402  1.138  371  226  341  77  89  13  19 
L-2015   1.480  1.205  436  270  499           
E-2014   1.495  638  160  44  215  29  70  109 
G-2011   1.448  1.076  405  39  530        54  48 
A-2011   1.441  1.122  449  70  528        35  40 
L-2011   1.515  1.158  447  47  664           
E-2009   1.497  855  437  368        14  30 
G-2008   1.433  1.155  638  472      14  23 
A-2007   1.416  1.132  519  79  509          25 
L-2007   1.467  1.163  528    616        19   
E-2004   1.260  766  385  336        18  22 
G-2004   1.254  1.012  569  382        28  28 
A-2003   1.233  1.017  455  31  488        29  14 
L-2003   1.258  996  466    530           
G-2000   1.246  977  422  28  457        43  27 
E-1999   1.240  1.012  443  24  438        26  81 
A-1999   1.247  1.036  437  62  459        26  52 
L-1999   1.264  1.054  290    433          331 
G-1996   1.184  988  450  12  352        136  38 
A-1995   1.193  1.039  460  22  370        141  46 
L-1995   1.193  1.054  422    307        325   
E-1994   1.179  857  397  20  285        93  62 
G-1993   1.163  1.002  538  28  325        95  16 
A-1991   1.269  1.106  687  12  214        48  145 
L-1991   1.269  1.117  754    156        207   
G-1989   2.475  1.848  943  70  477        66  292 
E-1989   2.480  1.468  808  53  278        33  296 
E-1987   2.445  1.953  981    477        28  467 
A-1987   2.448  1.980  1.038    441        164  337 
L-1987   2.448  2.242  1.039              1.203 
G-1986   2.463  1.892  1.016  73  461        19  323 
A-1983   2.440  2.115  1.551  147  344        19  54 
L-1983   2.440  2.242  1.049              1.193 
G-1982   2.424  1.949  1.060  454        23  404 
L-1979   2.414  2.022                2.022 
G-1979   2.418  1.844  678    15        47  1.104 
G-1977   2.248  1.794  774    16        51  953 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,5  31,1  11,3  18,4  6,5  20,4  10,9    1,5 
E-2019   24,4  39,6  15,3  19,2  10,7  5,5  6,5    3,3 
L-2019   24,3  44,6  22,6  30,5  2,3         
(2) G-2019   19,3  32,8  9,8  16,5  15,9  10,8  12,4    1,8 
A-2019   19,8  28,0  22,5  18,2  14,7  10,2  5,1    1,5 
G-2016   21,8  25,1  28,4  29,5  15,3  0,4      1,2 
G-2015   21,3  28,3  25,8  25,6  17,0  0,1    1,8  1,5 
A-2015   15,0  32,6  19,9  30,0  6,8  0,2  7,8  1,1  1,7 
L-2015   16,6  36,2  22,4  41,4           
E-2014   47,2  25,1  6,9  33,7  1,3  0,5  4,5  11,0  17,1 
G-2011   23,1  37,6  3,6  49,3        5,0  4,5 
A-2011   17,6  40,0  6,2  47,1        3,1  3,6 
L-2011   19,2  38,6  4,1  57,3           
E-2009   41,3  51,1  0,7  43,0        1,6  3,5 
G-2008   17,4  55,2  0,7  40,9  0,0      1,2  2,0 
A-2007   17,8  45,8  7,0  45,0          2,2 
L-2007   17,9  45,4    53,0        1,6   
E-2004   38,3  50,3  0,7  43,9        2,3  2,9 
G-2004   16,4  56,2  0,5  37,7        2,8  2,8 
A-2003   14,9  44,7  3,0  48,0        2,9  1,4 
L-2003   16,3  46,8    53,2           
G-2000   19,7  43,2  2,9  46,8        4,4  2,8 
E-1999   15,2  43,8  2,4  43,3        2,6  8,0 
A-1999   14,4  42,2  6,0  44,3        2,5  5,0 
L-1999   13,6  27,5    41,1          31,4 
G-1996   15,2  45,5  1,2  35,6        13,8  3,8 
A-1995   11,5  44,3  2,1  35,6        13,6  4,4 
L-1995   10,3  40,0    29,1        30,8   
E-1994   25,7  46,3  2,3  33,3        10,9  7,2 
G-1993   12,3  53,7  2,8  32,4        9,5  1,6 
A-1991   11,8  62,1  1,1  19,3        4,3  13,1 
L-1991   11,3  67,5    14,0        18,5   
G-1989   23,8  51,0  3,8  25,8        3,6  15,8 
E-1989   38,3  55,0  3,6  18,9        2,2  20,2 
E-1987   16,4  50,2    24,4        1,4  23,9 
A-1987   15,8  52,4    22,3        8,3  17,0 
L-1987   6,4  46,3              53,7 
G-1986   21,0  53,7  3,9  24,4        1,0  17,1 
A-1983   12,1  73,3  7,0  16,3        0,9  2,6 
L-1983   6,4  46,8              53,2 
G-1982   15,2  54,4  0,4  23,3        1,2  20,7 
L-1979   14,8                100,0 
G-1979   22,6  36,8    0,8        2,5  59,9 
G-1977   16,9  43,1    0,9        2,8  53,1 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19