arxiu històric electoral

TraigueratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP VOX COMPROMÍS Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.043  851  365  270  99  19  21  68   
L-2019   1.116  1.006  644  362             
(2) G-2019   1.045  911  404  273  85  26  61  56   
A-2019   1.045  916  423  287  67  63  52  20   
E-2019   1.110  974  471  338  30  26  45  39    25 
G-2016   1.107  889  330  388  124  43     
G-2015   1.127  922  364  372  114  52    12 
A-2015   1.136  1.007  459  388  44  53  27  35 
L-2015   1.251  1.089  584  505             
E-2014   1.186  665  279  291  23  17  27  25 
G-2011   1.197  1.016  439  537    15      14  11 
A-2011   1.212  1.044  462  543    21      13 
L-2011   1.330  1.111  464  647             
E-2009   1.281  954  454  483        11 
G-2008   1.265  1.124  570  541     
A-2007   1.272  1.165  532  587    29        17 
L-2007   1.390  1.231  557  674             
E-2004   1.305  1.058  514  522        14 
G-2004   1.321  1.207  603  578    12      12 
A-2003   1.345  1.261  607  617    23     
L-2003   1.365  1.225  614  611             
G-2000   1.409  1.276  593  653        18 
E-1999   1.410  1.324  623  673        11  15 
A-1999   1.427  1.322  617  676        11  12 
L-1999   1.426  1.314  607  707             
G-1996   1.403  1.328  642  662        18 
A-1995   1.392  1.324  641  646    10      21 
L-1995   1.402  1.319  653  666             
E-1994   1.404  1.222  573  602        33 
G-1993   1.398  1.290  620  639        23 
A-1991   1.391  1.322  640  645    11      20 
L-1991   1.391  1.320  672  648             
G-1989   1.395  1.290  598  614        15  55 
E-1989   1.397  1.142  562  519        53 
E-1987   1.418  1.323  615  593          109 
A-1987   1.419  1.322  608  581          15  118 
L-1987   1.419  1.330  620  604            106 
G-1986   1.461  1.299  610  601        12  73 
A-1983   1.429  1.304  670  574        46 
L-1983   1.429  1.295  690  605             
G-1982   1.482  1.254  625  449        14  165 
L-1979   1.432  1.325  661              664 
G-1979   1.433  1.283  616          17  646 
G-1977   1.400  1.248  569  23          31  625 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP VOX COMPROMÍS Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   15,8  42,9  31,7  11,6  2,2  2,5  8,0    1,1 
L-2019   6,5  64,0  36,0             
(2) G-2019   10,0  44,3  30,0  9,3  2,9  6,7  6,1    0,7 
A-2019   10,2  46,2  31,3  7,3  6,9  5,7  2,2    0,4 
E-2019   8,7  48,4  34,7  3,1  2,7  4,6  4,0    2,6 
G-2016   16,5  37,1  43,6  0,0  13,9  4,8      0,4 
G-2015   15,3  39,5  40,3  0,1  12,4  5,6    1,3  1,0 
A-2015   6,2  45,6  38,5  0,0  4,4  5,3  2,7  0,1  3,5 
L-2015   9,0  53,6  46,4             
E-2014   28,2  42,0  43,8  0,0  3,5  0,5  2,6  4,1  3,8 
G-2011   12,3  43,2  52,9    1,5      1,4  1,1 
A-2011   8,3  44,3  52,0    2,0      0,5  1,2 
L-2011   10,8  41,8  58,2             
E-2009   22,7  47,6  50,6    0,2      0,4  1,2 
G-2008   8,3  50,7  48,1    0,1  0,0    0,7  0,4 
A-2007   6,4  45,7  50,4    2,5        1,5 
L-2007   8,4  45,2  54,8             
E-2004   17,5  48,6  49,3    0,4      0,4  1,3 
G-2004   5,9  50,0  47,9    1,0      0,2  1,0 
A-2003   4,5  48,1  48,9    1,8      0,5  0,6 
L-2003   5,9  50,1  49,9             
G-2000   7,1  46,5  51,2    0,4      1,4  0,5 
E-1999   3,5  47,1  50,8    0,2      0,8  1,1 
A-1999   4,7  46,7  51,1    0,5      0,8  0,9 
L-1999   4,4  46,2  53,8             
G-1996   4,2  48,3  49,8    0,1      1,4  0,4 
A-1995   3,2  48,4  48,8    0,8      1,6  0,5 
L-1995   3,6  49,5  50,5             
E-1994   11,6  46,9  49,3    0,5      2,7  0,7 
G-1993   6,6  48,1  49,5    0,3      1,8  0,3 
A-1991   3,2  48,4  48,8    0,8      0,5  1,5 
L-1991   3,1  50,9  49,1             
G-1989   6,2  46,4  47,6    0,6      1,2  4,3 
E-1989   17,1  49,2  45,4    0,0      0,7  4,6 
E-1987   4,8  46,5  44,8          0,5  8,2 
A-1987   5,0  46,0  43,9          1,1  8,9 
L-1987   4,9  46,6  45,4            8,0 
G-1986   10,1  47,0  46,3    0,2      0,9  5,6 
A-1983   6,4  51,4  44,0    0,6      0,5  3,5 
L-1983   6,4  53,3  46,7             
G-1982   13,7  49,8  35,8    0,1      1,1  13,2 
L-1979   6,3  49,9              50,1 
G-1979   10,3  48,0  0,3          1,3  50,4 
G-1977   10,4  45,6  1,8          2,5  50,1 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19