arxiu històric electoral

Santa Magdalena de PulpistornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   518  413  182  91  16  74  16  25   
E-2019   545  445  252  83  39  21  13  15    22 
L-2019   582  452  340  92  20           
(2) G-2019   521  432  196  89  46  42  19  31   
A-2019   521  435  197  92  46  36  35  13    16 
G-2016   522  417  163  141  47  57     
G-2015   536  436  163  141  57  58    10 
A-2015   537  470  232  134  43  24  25  11 
L-2015   600  481  370  111             
E-2014   566  346  154  120  11  11  31 
G-2011   547  464  194  227      13    14  16 
A-2011   546  463  229  201      10    15 
L-2011   612  514  353  161             
E-2009   585  432  224  189        13 
G-2008   609  521  264  237     
A-2007   622  582  269  280      23      10 
L-2007   695  614  321  293             
E-2004   621  450  219  209      10    11 
G-2004   622  541  258  264      11   
A-2003   647  571  233  265      70   
L-2003   654  592  294  298             
G-2000   610  522  217  273      20   
E-1999   627  576  258  273      42   
A-1999   611  580  258  268      52   
L-1999   627  581  277  304             
G-1996   609  548  258  253      19   
A-1995   614  562  252  242      49    14 
L-1995   614  555  275  280             
E-1994   595  472  207  215      22    16  12 
G-1993   592  521  236  236      27    15 
A-1991   615  533  262  219      27    17 
L-1991   615  531  282  249             
G-1989   617  530  274  198        44 
E-1989   615  448  229  166        39 
E-1987   602  524  270  204          47 
A-1987   602  525  261  207          15  42 
L-1987   602  511  281  230             
G-1986   602  511  245  209        44 
A-1983   592  509  294  183        26 
L-1983   592  524  309              215 
G-1982   586  504  226  175        99 
L-1979   611  290                290 
G-1979   613  511  168          13  324 
G-1977   584  519  122  50          44  303 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   18,1  44,1  22,0  3,9  17,9  3,9  6,1    2,2 
E-2019   15,4  56,6  18,7  8,8  4,7  2,9  3,4    4,9 
L-2019   18,2  75,2  20,4  4,4           
(2) G-2019   15,2  45,4  20,6  10,6  9,7  4,4  7,2    2,1 
A-2019   15,0  45,3  21,1  10,6  8,3  8,0  3,0    3,7 
G-2016   19,0  39,1  33,8  11,3  0,0  13,7      2,2 
G-2015   15,7  37,4  32,3  13,1  0,0  13,3    2,3  1,6 
A-2015   8,9  49,4  28,5  9,1  0,0  5,1  5,3  0,2  2,3 
L-2015   13,7  76,9  23,1             
E-2014   34,6  44,5  34,7  2,3  1,7  3,2  1,4  3,2  9,0 
G-2011   13,3  41,8  48,9      2,8    3,0  3,4 
A-2011   9,3  49,5  43,4      2,2    1,7  3,2 
L-2011   11,1  68,7  31,3             
E-2009   24,3  51,9  43,8      0,9    0,5  3,0 
G-2008   12,8  50,7  45,5  0,0    1,0    1,2  1,7 
A-2007   5,5  46,2  48,1      4,0      1,7 
L-2007   8,2  52,3  47,7             
E-2004   27,1  48,7  46,4      2,2    0,2  2,4 
G-2004   10,9  47,7  48,8      2,0    0,6  0,9 
A-2003   8,5  40,8  46,4      12,3    0,0  0,5 
L-2003   7,3  49,7  50,3             
G-2000   12,0  41,6  52,3      3,8    1,3  1,0 
E-1999   7,0  44,8  47,4      7,3    0,0  0,5 
A-1999   4,7  44,5  46,2      9,0    0,0  0,3 
L-1999   6,1  47,7  52,3             
G-1996   9,4  47,1  46,2      3,5    1,6  1,6 
A-1995   7,8  44,8  43,1      8,7    2,5  0,9 
L-1995   7,7  49,5  50,5             
E-1994   20,0  43,9  45,6      4,7    3,4  2,5 
G-1993   11,5  45,3  45,3      5,2    2,9  1,3 
A-1991   10,6  49,2  41,1      5,1    1,5  3,2 
L-1991   10,2  53,1  46,9             
G-1989   13,3  51,7  37,4      1,1    1,5  8,3 
E-1989   25,2  51,1  37,1      1,6    1,6  8,7 
E-1987   12,6  51,5  38,9          0,6  9,0 
A-1987   12,8  49,7  39,4          2,9  8,0 
L-1987   12,1  55,0  45,0             
G-1986   14,8  47,9  40,9      1,4    1,2  8,6 
A-1983   12,7  57,8  36,0      0,4    0,8  5,1 
L-1983   9,8  59,0              41,0 
G-1982   10,4  44,8  34,7      0,0    0,8  19,6 
L-1979   47,8                100,0 
G-1979   14,8  32,9  1,2          2,5  63,4 
G-1977   9,8  23,5  9,6          8,5  58,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19