arxiu històric electoral

PalanquestornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   26  16  14   
L-2019   25  19  12       
(2) G-2019   25  16  13   
A-2019   25  17  11     
E-2019   25  16  11   
G-2016   25  14  11   
G-2015   26  15  10 
A-2015   23  16  12 
L-2015   23  15  13       
E-2014   24  15  14 
G-2011   22  20  19 
A-2011   22  19  17 
L-2011   22  19  18       
E-2009   26  17  15 
G-2008   27  21  18 
A-2007   24  20  18   
L-2007   28  20  20       
E-2004   22  15  15 
G-2004   22  19  19 
A-2003   22  17  17 
L-2003   27  17  17         
G-2000   22  19  19 
E-1999   24  20  20 
A-1999   24  20  20 
L-1999   27  22  22         
G-1996   21  18  18 
A-1995   19  14  14         
L-1995   19  16  16         
E-1994   23  17  17 
G-1993   21  14  14         
A-1991   21  17  17         
L-1991   21  17  17         
G-1989   20  13  11 
E-1989   21 
E-1987   19  10  10   
A-1987   19  10  10   
L-1987   19  10  10         
G-1986   20  14  11 
A-1983   21  19  16 
L-1983   21  20  20       
G-1982   24  19  11 
L-1979   37  24          24 
G-1979   37  26    26 
G-1977   40  26    26 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   38,5  87,5  6,3  0,0    6,3 
L-2019   20,0  63,2  0,0       
(2) G-2019   24,0  81,3  6,3  0,0    0,0 
A-2019   24,0  64,7  29,4  5,9     
E-2019   28,0  68,8  12,5  6,3    0,0 
G-2016   28,0  78,6  14,3  0,0    0,0 
G-2015   30,8  66,7  13,3  0,0  6,7  6,7 
A-2015   21,7  75,0  12,5  0,0  0,0  0,0 
L-2015   21,7  86,7  6,7       
E-2014   29,2  93,3  0,0  0,0  0,0  6,7 
G-2011   9,1  95,0  0,0  5,0  0,0  0,0 
A-2011   4,5  89,5  5,3  5,3  0,0  0,0 
L-2011   4,5  94,7  5,3       
E-2009   34,6  88,2  5,9  5,9  0,0  0,0 
G-2008   22,2  85,7  4,8  4,8  0,0  0,0 
A-2007   12,5  90,0  5,0  5,0    0,0 
L-2007   21,4  100,0  0,0       
E-2004   31,8  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
G-2004   13,6  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
A-2003   22,7  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
L-2003   37,0  100,0         
G-2000   13,6  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
E-1999   16,7  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
A-1999   16,7  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
L-1999   18,5  100,0         
G-1996   14,3  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
A-1995   26,3  100,0         
L-1995   15,8  100,0         
E-1994   26,1  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
G-1993   33,3  100,0         
A-1991   19,0  100,0         
L-1991   19,0  100,0         
G-1989   30,0  84,6  7,7  0,0  0,0  7,7 
E-1989   57,1  88,9  0,0  0,0  0,0  11,1 
E-1987   36,8  100,0  0,0    0,0  0,0 
A-1987   36,8  100,0  0,0    0,0  0,0 
L-1987   36,8  100,0         
G-1986   30,0  78,6  7,1  0,0  0,0  14,3 
A-1983   9,5  84,2  15,8  0,0  0,0  0,0 
L-1983   4,8  100,0        0,0 
G-1982   20,8  5,3  36,8  0,0  0,0  57,9 
L-1979   35,1          100,0 
G-1979   29,7  0,0  0,0    0,0  100,0 
G-1977   25,0  0,0  0,0    0,0  100,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19