arxiu històric electoral

HerberstornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS VOX Cs EUPV RESTA
(1) G-2019   41  21   
E-2019   41  23   
L-2019   41  28            17 
(2) G-2019   41  24  10   
A-2019   41  23   
G-2016   48  34  17   
G-2015   49  33  18 
A-2015   48  32  18 
L-2015   48  20    18           
E-2014   52  20  14 
G-2011   57  44  11  27     
A-2011   58  43  10  25     
L-2011   58  43  35           
E-2009   59  41  12  24     
G-2008   63  51  16  29   
A-2007   67  52  15  31       
L-2007   69  46  16  30           
E-2004   74  51  19  29     
G-2004   75  58  19  35     
A-2003   75  58  17  38     
L-2003   75  49    49           
G-2000   93  58  15  42     
E-1999   95  60  17  41     
A-1999   97  60  17  42     
L-1999   95  45    34           
G-1996   114  86  35  48     
A-1995   111  91  42  45         
L-1995   111  89  38  47           
E-1994   117  79  36  27      10 
G-1993   114  92  46  40     
A-1991   120  93  51  34     
L-1991   120  85  50  27         
G-1989   120  93  36  46     
E-1989   117  75  36  27      10 
E-1987   123  75  27  37        11 
A-1987   123  74  32  36       
L-1987   123  54  54             
G-1986   140  101  44  37      13 
A-1983   137  92  27  60     
L-1983   137  83    83           
G-1982   142  116  19  36      61 
L-1979   166  101              101 
G-1979   166  136        127 
G-1977   152  134        124 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS VOX Cs EUPV RESTA
(1) G-2019   46,3  33,3  38,1  4,8  4,8  4,8    0,0 
E-2019   36,6  30,4  34,8  8,7  4,3  4,3    0,0 
L-2019   31,7    0,0          60,7 
(2) G-2019   36,6  29,2  41,7  12,5  0,0  4,2    0,0 
A-2019   41,5  34,8  30,4  26,1  4,3  4,3    4,3 
G-2016   25,0  17,6  50,0  20,6  0,0  8,8    2,9 
G-2015   30,6  21,2  54,5  12,1  0,0  9,1  3,0  0,0 
A-2015   33,3  15,6  56,3  12,5  0,0  3,1  0,0  0,0 
L-2015   29,2    90,0           
E-2014   57,7  20,0  70,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 
G-2011   21,1  25,0  61,4  0,0      6,8  6,8 
A-2011   13,8  23,3  58,1  0,0      7,0  11,6 
L-2011   13,8  11,6  81,4           
E-2009   27,1  29,3  58,5  0,0      2,4  9,8 
G-2008   15,9  31,4  56,9  0,0    0,0  3,9  7,8 
A-2007   19,4  28,8  59,6  1,9        9,6 
L-2007   21,7  34,8  65,2           
E-2004   28,4  37,3  56,9  0,0      0,0  5,9 
G-2004   21,3  32,8  60,3  0,0      0,0  6,9 
A-2003   20,0  29,3  65,5  0,0      0,0  5,2 
L-2003   20,0    100,0           
G-2000   37,6  25,9  72,4  0,0      0,0  1,7 
E-1999   35,8  28,3  68,3  1,7      0,0  1,7 
A-1999   37,1  28,3  70,0  0,0      0,0  1,7 
L-1999   36,8    75,6           
G-1996   23,7  40,7  55,8  0,0      1,2  2,3 
A-1995   16,2  46,2  49,5        4,4   
L-1995   16,2  42,7  52,8           
E-1994   29,1  45,6  34,2  1,3      6,3  12,7 
G-1993   19,3  50,0  43,5  1,1      2,2  3,3 
A-1991   22,5  54,8  36,6  3,2      1,1  4,3 
L-1991   22,5  58,8  31,8          0,0 
G-1989   21,7  38,7  49,5  4,3      0,0  7,5 
E-1989   35,0  48,0  36,0  1,3      1,3  13,3 
E-1987   32,5  36,0  49,3        0,0  14,7 
A-1987   30,1  43,2  48,6        4,1  4,1 
L-1987   29,3  100,0             
G-1986   26,4  43,6  36,6  5,9      1,0  12,9 
A-1983   29,9  29,3  65,2  3,3      0,0  2,2 
L-1983   32,1    100,0           
G-1982   18,3  16,4  31,0  0,0      0,0  52,6 
L-1979   37,3              100,0 
G-1979   18,1  6,6  0,0        0,0  93,4 
G-1977   11,8  1,5  6,0        0,0  92,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19