arxiu històric electoral

CastellforttornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   157  97  43  23  18   
E-2019   155  84  37  27   
L-2019   155  83  42  47             
(2) G-2019   156  108  46  33  13   
A-2019   156  106  42  37     
G-2016   167  116  66  24  15     
G-2015   171  119  67  20  12  13   
A-2015   175  106  64  20 
L-2015   175  104  73  47             
E-2014   185  81  47  12  12 
G-2011   195  126  94  26       
A-2011   195  123  88  23       
L-2011   196  110  96               
E-2009   200  100  71  26       
G-2008   205  144  93  47     
A-2007   200  135  91  39         
L-2007   210  131  103  51             
E-2004   198  118  79  36       
G-2004   195  150  91  54       
A-2003   195  162  121  37       
L-2003   204  152  135  30             
G-2000   213  161  118  34       
E-1999   221  162  122  29       
A-1999   213  178  142  26       
L-1999   212  173  167             
G-1996   218  160  106  47       
A-1995   217  150  109  29       
L-1995   217  152  152               
E-1994   219  131  79  35       
G-1993   216  165  89  57        13 
A-1991   236  158  105  41       
L-1991   236  138  138               
G-1989   242  158  30  85        36 
E-1989   245  146  27  66        46 
E-1987   244  137  23  70          43 
A-1987   244  138  25  61          48 
L-1987   244  137    137             
G-1986   253  178  46  67        56 
A-1983   257  135  88  39       
L-1983   257  133  133               
G-1982   267  210  27  72        111 
L-1979   357  132                132 
G-1979   358  230  51          179 
G-1977   356  279  22          246 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   35,7  44,3  23,7  2,1  18,6  4,1  7,2    0,0 
E-2019   43,9  44,0  32,1  9,5  2,4  4,8  4,8    2,4 
L-2019   43,9  50,6  56,6             
(2) G-2019   29,5  42,6  30,6  12,0  8,3  1,9  4,6    0,0 
A-2019   30,8  39,6  34,9  8,5  8,5  6,6  1,9     
G-2016   28,1  56,9  20,7  12,9  0,0  6,9      2,6 
G-2015   29,2  56,3  16,8  10,1  0,0  10,9    2,5  3,4 
A-2015   33,7  60,4  18,9  7,5  0,0  7,5  5,7  0,0  0,0 
L-2015   33,7  70,2  45,2             
E-2014   47,6  58,0  14,8  0,0  0,0  4,9  2,5  4,9  14,8 
G-2011   30,8  74,6  20,6      0,8    2,4  1,6 
A-2011   31,8  71,5  18,7      2,4    2,4  4,9 
L-2011   33,2  87,3               
E-2009   47,0  71,0  26,0      1,0    0,0  2,0 
G-2008   24,9  64,6  32,6  0,0    0,0    0,7  2,1 
A-2007   29,0  67,4  28,9      3,0      0,7 
L-2007   31,0  78,6  38,9             
E-2004   38,4  66,9  30,5      0,0    2,5  0,0 
G-2004   18,5  60,7  36,0      0,7    1,3  1,3 
A-2003   14,4  74,7  22,8      1,9    0,6  0,0 
L-2003   17,2  88,8  19,7             
G-2000   21,6  73,3  21,1      0,6    3,7  1,2 
E-1999   25,3  75,3  17,9      0,6    0,6  5,6 
A-1999   15,0  79,8  14,6      1,1    0,6  3,9 
L-1999   14,2  96,5  3,5             
G-1996   24,3  66,3  29,4      1,3    2,5  0,6 
A-1995   25,8  72,7  19,3      2,7    2,7  2,7 
L-1995   25,8  100,0               
E-1994   35,6  60,3  26,7      0,8    6,1  6,1 
G-1993   21,3  53,9  34,5      1,2    2,4  7,9 
A-1991   31,8  66,5  25,9      0,6    3,8  3,2 
L-1991   30,9  100,0               
G-1989   32,6  19,0  53,8      1,3    3,2  22,8 
E-1989   37,1  18,5  45,2      2,1    2,7  31,5 
E-1987   38,5  16,8  51,1          0,7  31,4 
A-1987   38,5  18,1  44,2          2,9  34,8 
L-1987   38,5    100,0             
G-1986   26,5  25,8  37,6      1,1    3,9  31,5 
A-1983   45,5  65,2  28,9      2,2    2,2  1,5 
L-1983   45,5  100,0               
G-1982   17,6  12,9  34,3      0,0    0,0  52,9 
L-1979   63,0                100,0 
G-1979   34,6  0,0  22,2          0,0  77,8 
G-1977   20,5  1,4  7,9          2,5  88,2 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19