arxiu històric electoral

BetxítornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP VOX Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   4.398  3.245  332  917  615  622  159  569    31 
E-2019   4.416  3.312  862  882  572  261  261  379    95 
L-2019   4.433  3.346  1.774  441  564    130  437     
(2) G-2019   4.377  3.450  421  942  577  432  425  602    51 
A-2019   4.377  3.395  850  819  573  395  373  348    41 
G-2016   4.436  3.305  911  842  1.052  10  416      74 
G-2015   4.442  3.407  928  850  963  11  395    187  83 
A-2015   4.446  3.394  1.119  676  739  214  289  251  99 
L-2015   4.491  3.476  2.101  366  557        452   
E-2014   4.479  2.161  231  585  615  22  37  155  267  249 
G-2011   4.433  3.250  200  1.085  1.626        223  116 
A-2011   4.439  3.507  593  1.121  1.373        320  100 
L-2011   4.484  3.609  1.391  759  1.115        344   
E-2009   4.482  2.604  94  1.088  1.305        57  60 
G-2008   4.402  3.657  278  1.579  1.686      73  41 
A-2007   4.380  3.546  559  1.180  1.742          65 
L-2007   4.439  3.604  649  976  1.746        233   
E-2004   4.375  2.530  56  1.107  1.238        63  66 
G-2004   4.370  3.564  110  1.531  1.683        163  77 
A-2003   4.364  3.459  201  1.141  1.686        281  150 
L-2003   4.386  3.464  285  1.021  1.660        319  179 
G-2000   4.281  3.434  56  1.473  1.670        148  87 
E-1999   4.304  3.360  155  1.457  1.430        198  120 
A-1999   4.313  3.459  201  1.414  1.423        257  164 
L-1999   4.300  3.440  337  1.455  1.256        271  121 
G-1996   4.191  3.611  109  1.324  1.606        206  366 
A-1995   4.157  2.822  150  1.107  1.278        172  115 
L-1995   4.157  3.528  269  1.407  1.575        226  51 
E-1994   4.123  2.969  59  1.085  1.421        211  193 
G-1993   4.064  3.469  54  1.464  1.613        205  133 
A-1991   3.930  3.293  77  1.581  1.347        99  189 
L-1991   3.922  3.280    1.658  1.411          211 
G-1989   3.852  3.088  65  1.301  1.268        158  296 
E-1989   3.836  2.567  42  1.199  944        86  296 
E-1987   3.736  3.124    1.387  1.044        82  611 
A-1987   3.737  3.133    1.369  1.178        221  365 
L-1987   3.737  3.132    1.483  1.328        264  57 
G-1986   3.782  3.074  83  1.473  1.098        43  377 
A-1983   3.538  3.056  151  1.628  1.157        75  45 
L-1983   3.538  3.051    1.736  1.221        94   
G-1982   3.512  3.029  41  1.587  604        58  739 
L-1979   3.276  2.842    1.435          124  1.283 
G-1979   3.277  2.761    1.159  13        136  1.453 
G-1977   2.923  2.639    1.286  194        49  1.110 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP VOX Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   24,6  10,2  28,3  19,0  19,2  4,9  17,5    1,0 
E-2019   23,3  26,0  26,6  17,3  7,9  7,9  11,4    2,9 
L-2019   23,2  53,0  13,2  16,9    3,9  13,1     
(2) G-2019   19,4  12,2  27,3  16,7  12,5  12,3  17,4    1,5 
A-2019   20,1  25,0  24,1  16,9  11,6  11,0  10,3    1,2 
G-2016   23,8  27,6  25,5  31,8  0,3  12,6      2,2 
G-2015   21,5  27,2  24,9  28,3  0,3  11,6    5,5  2,4 
A-2015   20,0  33,0  19,9  21,8  0,2  6,3  8,5  7,4  2,9 
L-2015   20,0  60,4  10,5  16,0        13,0   
E-2014   44,7  10,7  27,1  28,5  1,0  1,7  7,2  12,4  11,5 
G-2011   24,0  6,2  33,4  50,0        6,9  3,6 
A-2011   17,3  16,9  32,0  39,2        9,1  2,9 
L-2011   17,5  38,5  21,0  30,9        9,5   
E-2009   40,7  3,6  41,8  50,1        2,2  2,3 
G-2008   15,6  7,6  43,2  46,1    0,0    2,0  1,1 
A-2007   16,8  15,8  33,3  49,1          1,8 
L-2007   17,4  18,0  27,1  48,4        6,5   
E-2004   41,7  2,2  43,8  48,9        2,5  2,6 
G-2004   17,0  3,1  43,0  47,2        4,6  2,2 
A-2003   18,4  5,8  33,0  48,7        8,1  4,3 
L-2003   18,7  8,2  29,5  47,9        9,2  5,2 
G-2000   18,4  1,6  42,9  48,6        4,3  2,5 
E-1999   17,9  4,6  43,4  42,6        5,9  3,6 
A-1999   17,9  5,8  40,9  41,1        7,4  4,7 
L-1999   17,3  9,8  42,3  36,5        7,9  3,5 
G-1996   12,8  3,0  36,7  44,5        5,7  10,1 
A-1995   30,8  5,3  39,2  45,3        6,1  4,1 
L-1995   13,8  7,6  39,9  44,6        6,4  1,4 
E-1994   27,1  2,0  36,5  47,9        7,1  6,5 
G-1993   13,0  1,6  42,2  46,5        5,9  3,8 
A-1991   15,0  2,3  48,0  40,9        3,0  5,7 
L-1991   14,7    50,5  43,0          6,4 
G-1989   18,8  2,1  42,1  41,1        5,1  9,6 
E-1989   31,6  1,6  46,7  36,8        3,4  11,5 
E-1987   14,7    44,4  33,4        2,6  19,6 
A-1987   14,7    43,7  37,6        7,1  11,7 
L-1987   14,6    47,3  42,4        8,4  1,8 
G-1986   16,6  2,7  47,9  35,7        1,4  12,3 
A-1983   13,0  4,9  53,3  37,9        2,5  1,5 
L-1983   12,8    56,9  40,0        3,1   
G-1982   12,2  1,4  52,4  19,9        1,9  24,4 
L-1979   12,7    50,5          4,4  45,1 
G-1979   14,9    42,0  0,5        4,9  52,6 
G-1977   8,8    48,7  7,4        1,9  42,1 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19