arxiu històric electoral

AlturatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP PODEMOS Cs COMPROMÍS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   2.622  2.044  759  542  308  112  52  246    25 
L-2019   2.669  2.114  1.124  888      102       
(2) G-2019   2.613  2.174  803  549  339  247  39  167    30 
A-2019   2.613  2.164  777  594  231  222  168  139    33 
E-2019   2.660  2.120  888  618  237  183  52  106    36 
G-2016   2.685  2.189  634  794    209  516    34 
G-2015   2.695  2.198  594  758    206  515  95  41 
A-2015   2.699  2.195  684  685  272  145  158  174  76 
L-2015   2.787  2.167  947  739      127    354   
E-2014   2.764  1.595  429  565  131  18  55  11  208  178 
G-2011   2.747  2.111  776  1.035      22    184  94 
A-2011   2.753  2.170  824  1.041      25    206  74 
L-2011   2.852  2.198  759  1.127          312   
E-2009   2.851  1.858  850  886        64  55 
G-2008   2.729  2.296  1.121  1.071      73  27 
A-2007   2.695  2.210  995  1.062      102      51 
L-2007   2.759  2.214  921  1.040            253 
E-2004   2.580  1.810  888  812        65  44 
G-2004   2.579  2.203  1.101  955        109  34 
A-2003   2.590  2.247  1.048  1.012      10    161  16 
L-2003   2.583  2.275  1.019  887            369 
G-2000   2.566  2.185  1.028  989      10    123  35 
E-1999   2.591  2.220  1.026  984        166  42 
A-1999   2.577  2.232  1.021  988      20    186  17 
L-1999   2.590  2.211  1.098  884          229   
G-1996   2.506  2.251  1.070  983        164  32 
A-1995   2.479  2.268  1.094  962        186  24 
L-1995   2.478  2.245  1.146  938          161   
E-1994   2.416  2.007  840  905        185  74 
G-1993   2.365  2.191  1.009  944        166  70 
A-1991   2.384  2.184  1.115  864        133  68 
L-1991   2.384  2.171  1.139  872          160   
G-1989   2.346  2.107  965  852        160  127 
E-1989   2.335  1.892  874  779        115  121 
E-1987   2.323  2.161  973  924          152  112 
A-1987   2.325  2.144  957  940          162  85 
L-1987   2.325  2.149  993  976          180   
G-1986   2.308  1.963  865  843        105  148 
A-1983   2.211  1.880  794  925        144  15 
L-1983   2.211  1.892  646  906          153  187 
G-1982   2.137  1.894  815  405        97  576 
L-1979   2.115  1.744  366            312  1.066 
G-1979   2.116  1.759  425  46          163  1.125 
G-1977   1.984  1.749  309  140          109  1.191 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP PODEMOS Cs COMPROMÍS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   20,5  37,1  26,5  15,1  5,5  2,5  12,0    1,2 
L-2019   17,8  53,2  42,0      4,8       
(2) G-2019   15,2  36,9  25,3  15,6  11,4  1,8  7,7    1,4 
A-2019   15,4  35,9  27,4  10,7  10,3  7,8  6,4    1,5 
E-2019   18,3  41,9  29,2  11,2  8,6  2,5  5,0    1,7 
G-2016   16,8  29,0  36,3    9,5  23,6  0,1    1,6 
G-2015   17,0  27,0  34,5    9,4  23,4  0,2  4,3  1,9 
A-2015   16,1  31,2  31,2  12,4  6,6  7,2  0,0  7,9  3,5 
L-2015   17,9  43,7  34,1      5,9    16,3   
E-2014   39,1  26,9  35,4  8,2  1,1  3,4  0,7  13,0  11,2 
G-2011   20,1  36,8  49,0      1,0    8,7  4,5 
A-2011   16,7  38,0  48,0      1,2    9,5  3,4 
L-2011   18,6  34,5  51,3          14,2   
E-2009   34,1  45,7  47,7      0,2    3,4  3,0 
G-2008   14,2  48,8  46,6    0,0  0,2    3,2  1,2 
A-2007   16,1  45,0  48,1      4,6      2,3 
L-2007   16,9  41,6  47,0            11,4 
E-2004   29,3  49,1  44,9      0,1    3,6  2,4 
G-2004   12,8  50,0  43,3      0,2    4,9  1,5 
A-2003   10,8  46,6  45,0      0,4    7,2  0,7 
L-2003   10,3  44,8  39,0            16,2 
G-2000   13,3  47,0  45,3      0,5    5,6  1,6 
E-1999   11,4  46,2  44,3      0,1    7,5  1,9 
A-1999   10,9  45,7  44,3      0,9    8,3  0,8 
L-1999   11,2  49,7  40,0          10,4   
G-1996   8,7  47,5  43,7      0,1    7,3  1,4 
A-1995   7,1  48,2  42,4      0,1    8,2  1,1 
L-1995   7,1  51,0  41,8          7,2   
E-1994   15,7  41,9  45,1      0,1    9,2  3,7 
G-1993   6,5  46,1  43,1      0,1    7,6  3,2 
A-1991   7,4  51,1  39,6      0,2    6,1  3,1 
L-1991   7,8  52,5  40,2          7,4   
G-1989   9,6  45,8  40,4      0,1    7,6  6,0 
E-1989   18,1  46,2  41,2      0,2    6,1  6,4 
E-1987   6,5  45,0  42,8          7,0  5,2 
A-1987   6,7  44,6  43,8          7,6  4,0 
L-1987   6,2  46,2  45,4          8,4   
G-1986   13,5  44,1  42,9      0,1    5,3  7,5 
A-1983   13,6  42,2  49,2      0,1    7,7  0,8 
L-1983   13,1  34,1  47,9          8,1  9,9 
G-1982   10,0  43,0  21,4      0,1    5,1  30,4 
L-1979   16,6  21,0            17,9  61,1 
G-1979   16,2  24,2  2,6          9,3  64,0 
G-1977   11,2  17,7  8,0          6,2  68,1 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19