arxiu històric electoral

La Plana Baixatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   138.686  101.578  36.271  23.632  24.092    14.750    2.833 
G-2015   138.918  104.962  33.542  24.154  24.388    15.672  3.740  3.466 
A-2015   138.946  99.192  29.437  25.724  14.842  10.256  9.983  3.971  4.979 
L-2015   141.654  100.100  32.172  32.802  12.784    6.079  6.791  9.458 
E-2014   140.794  68.219  21.954  16.947  4.644  5.293  2.147  6.529  10.705 
G-2011   138.234  100.167  54.445  29.814  3.916      5.892  6.100 
A-2011   138.226  95.751  47.370  30.925  6.361      5.679  5.416 
L-2011   141.413  97.325  46.434  30.804  8.983      5.565  5.558 
E-2009   139.488  73.785  38.593  29.300  1.063      1.678  3.151 
G-2008   137.388  107.473  54.026  46.912  1.380    59  2.427  2.669 
A-2007   135.982  95.903  48.104  35.682        7.736  4.381 
L-2007   139.017  97.002  43.085  35.463  5.372      4.635  8.450 
E-2004   133.841  69.506  34.269  30.224  1.045      1.753  2.215 
G-2004   133.437  104.539  48.042  47.429  2.376      3.978  2.714 
A-2003   132.631  96.139  45.525  35.082  6.027      5.248  4.257 
L-2003   133.797  96.827  41.393  34.871  7.498      5.533  7.588 
G-2000   128.551  94.932  49.865  34.844  2.449      4.103  3.671 
E-1999   127.986  89.305  42.720  33.097  2.947      4.259  6.282 
A-1999   128.861  89.753  42.553  32.150  4.776      4.650  5.624 
L-1999   128.566  89.576  40.784  33.570  5.215      4.997  5.015 
G-1996   123.391  101.756  45.646  41.529  1.841      8.323  4.417 
A-1995   122.213  94.183  39.807  34.158  4.982      7.750  7.486 
L-1995   122.204  94.708  38.695  34.907  6.058      6.740  8.276 
E-1994   119.928  79.352  36.131  25.871  2.487      7.829  7.034 
G-1993   117.586  97.635  41.663  39.272  2.777      7.596  6.327 
A-1991   116.072  85.455  25.381  36.693  5.538      4.757  13.086 
L-1991   116.116  85.141  26.433  36.704  5.698      5.023  11.246 
G-1989   113.969  88.217  27.730  37.299  2.823      5.648  14.717 
E-1989   113.052  73.985  21.416  32.283  2.182      3.208  14.896 
E-1987   110.465  87.154  22.331  35.412        3.375  26.036 
A-1987   109.986  86.540  23.725  34.998        6.141  21.676 
L-1987   110.542  87.059  25.266  35.136        7.653  19.004 
G-1986   109.356  87.482  27.610  40.545  2.467      3.044  13.816 
A-1983   107.406  82.167  26.774  36.975  4.871      8.701  4.846 
L-1983   107.406  82.823  24.269  35.339  2.092      9.235  11.888 
G-1982   104.199  89.708  22.916  45.318  892      4.947  15.635 
L-1979   103.058  79.554  691  24.675        10.143  44.045 
G-1979   103.360  84.165  2.626  30.284        8.584  42.671 
G-1977   92.233  81.587  5.206  30.081        7.118  39.182 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   25,5  35,7  23,3  23,7    14,5    2,8 
G-2015   23,2  32,0  23,0  23,2    14,9  3,6  3,3 
A-2015   26,4  29,7  25,9  15,0  10,3  10,1  4,0  5,0 
L-2015   27,2  32,1  32,8  12,8    6,1  6,8  9,4 
E-2014   48,8  32,2  24,8  6,8  7,8  3,1  9,6  15,7 
G-2011   25,5  54,4  29,8  3,9      5,9  6,1 
A-2011   27,7  49,5  32,3  6,6      5,9  5,7 
L-2011   28,3  47,7  31,7  9,2      5,7  5,7 
E-2009   46,1  52,3  39,7  1,4      2,3  4,3 
G-2008   20,5  50,3  43,7  1,3    0,1  2,3  2,5 
A-2007   27,9  50,2  37,2        8,1  4,6 
L-2007   28,7  44,4  36,6  5,5      4,8  8,7 
E-2004   47,6  49,3  43,5  1,5      2,5  3,2 
G-2004   20,0  46,0  45,4  2,3      3,8  2,6 
A-2003   25,8  47,4  36,5  6,3      5,5  4,4 
L-2003   25,8  42,7  36,0  7,7      5,7  7,8 
G-2000   24,8  52,5  36,7  2,6      4,3  3,9 
E-1999   28,3  47,8  37,1  3,3      4,8  7,0 
A-1999   28,7  47,4  35,8  5,3      5,2  6,3 
L-1999   28,4  45,5  37,5  5,8      5,6  5,6 
G-1996   16,4  44,9  40,8  1,8      8,2  4,3 
A-1995   21,8  42,3  36,3  5,3      8,2  7,9 
L-1995   21,0  40,9  36,9  6,4      7,1  8,7 
E-1994   33,0  45,5  32,6  3,1      9,9  8,9 
G-1993   15,9  42,7  40,2  2,8      7,8  6,5 
A-1991   25,2  29,7  42,9  6,5      5,6  15,3 
L-1991   25,1  31,0  43,1  6,7      5,9  13,2 
G-1989   21,4  31,4  42,3  3,2      6,4  16,7 
E-1989   33,0  28,9  43,6  2,9      4,3  20,1 
E-1987   19,3  25,6  40,6        3,9  29,9 
A-1987   19,4  27,4  40,4        7,1  25,0 
L-1987   19,3  29,0  40,4        8,8  21,8 
G-1986   17,9  31,6  46,3  2,8      3,5  15,8 
A-1983   22,2  32,6  45,0  5,9      10,6  5,9 
L-1983   21,6  29,3  42,7  2,5      11,2  14,4 
G-1982   11,3  25,5  50,5  1,0      5,5  17,4 
L-1979   21,7  0,9  31,0        12,7  55,4 
G-1979   17,3  3,1  36,0        10,2  50,7 
G-1977   10,1  6,4  36,9        8,7  48,0