arxiu històric electoral

La Plana Altatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   171.769  123.424  43.260  25.271  30.801  20.540      3.552 
G-2015   172.102  128.399  39.345  25.087  32.858  23.201    3.751  4.157 
A-2015   171.710  116.293  32.798  23.526  17.908  16.225  16.224  3.085  6.527 
L-2015   178.344  117.700  35.023  26.529  17.966  15.258    4.291  18.632 
E-2014   176.123  79.796  24.695  16.523  5.386  3.055  6.707  7.374  16.056 
G-2011   170.215  120.230  63.269  34.382  5.459      6.561  10.559 
A-2011   170.011  107.119  51.785  31.486  8.982      6.354  8.512 
L-2011   178.011  110.401  53.763  30.306  12.363      5.721  8.244 
E-2009   173.821  85.445  43.469  33.439  1.341      1.803  5.393 
G-2008   168.605  127.140  62.786  56.656  1.234  172    2.592  3.700 
A-2007   167.449  108.732  54.151  42.506        9.294  2.781 
L-2007   175.163  111.518  53.006  42.005  7.242      3.797  5.466 
E-2004   165.015  79.790  40.135  34.225  1.159      1.814  2.457 
G-2004   164.361  123.766  57.627  55.377  2.726      4.035  4.001 
A-2003   163.674  109.772  55.584  39.507  6.656      4.676  3.349 
L-2003   165.943  110.426  53.810  39.669  8.110      3.865  4.968 
G-2000   157.001  109.712  62.055  36.754  2.886      4.194  3.823 
E-1999   155.477  97.756  51.348  33.600  3.440      3.602  5.766 
A-1999   156.353  97.826  51.163  32.495  6.351      3.977  3.840 
L-1999   156.529  98.300  50.107  31.052  6.771      3.349  7.015 
G-1996   150.670  118.504  57.275  45.339  1.834      9.845  4.211 
A-1995   148.297  105.389  52.168  33.680  4.705      10.451  4.385 
L-1995   149.065  105.212  52.902  30.306  6.536      8.487  6.976 
E-1994   146.372  88.089  44.480  26.403  2.525      8.978  5.703 
G-1993   142.435  110.614  52.227  42.207  2.425      8.331  5.424 
A-1991   137.032  87.948  34.365  32.892  4.769      4.735  11.187 
L-1991   136.871  88.406  34.132  31.721  4.353      3.745  14.459 
G-1989   133.549  95.277  33.295  38.506  2.703      5.550  15.223 
E-1989   131.964  73.926  22.534  31.105  2.242      2.345  15.718 
E-1987   126.912  89.011  27.905  36.847        1.763  22.496 
A-1987   127.028  88.569  28.015  36.232        5.003  19.319 
L-1987   127.034  89.153  27.836  35.919        4.614  20.784 
G-1986   129.795  95.858  31.984  45.040  2.260      1.811  14.763 
A-1983   122.258  86.642  27.685  47.348  4.191      2.338  5.080 
L-1983   122.258  87.810  26.031  48.674  2.213      1.957  8.935 
G-1982   118.717  98.179  30.691  50.735  466      1.958  14.329 
L-1979   113.548  77.859  2.702  28.632        5.887  40.638 
G-1979   113.886  85.871  4.099  31.963        5.518  44.291 
G-1977   102.701  86.294  4.590  30.269        4.046  47.389 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   27,1  35,0  20,5  25,0  16,6      2,9 
G-2015   24,3  30,6  19,5  25,6  18,1    2,9  3,2 
A-2015   30,6  28,2  20,2  15,4  14,0  14,0  2,7  5,6 
L-2015   32,1  29,8  22,5  15,3  13,0    3,6  15,8 
E-2014   52,4  30,9  20,7  6,7  3,8  8,4  9,2  20,1 
G-2011   27,3  52,6  28,6  4,5      5,5  8,8 
A-2011   33,7  48,3  29,4  8,4      5,9  7,9 
L-2011   35,1  48,7  27,5  11,2      5,2  7,5 
E-2009   49,9  50,9  39,1  1,6      2,1  6,3 
G-2008   23,2  49,4  44,6  1,0  0,1    2,0  2,9 
A-2007   33,4  49,8  39,1        8,5  2,6 
L-2007   34,7  47,5  37,7  6,5      3,4  4,9 
E-2004   51,2  50,3  42,9  1,5      2,3  3,1 
G-2004   22,7  46,6  44,7  2,2      3,3  3,2 
A-2003   31,1  50,6  36,0  6,1      4,3  3,1 
L-2003   31,7  48,7  35,9  7,3      3,5  4,5 
G-2000   28,4  56,6  33,5  2,6      3,8  3,5 
E-1999   35,3  52,5  34,4  3,5      3,7  5,9 
A-1999   35,5  52,3  33,2  6,5      4,1  3,9 
L-1999   35,3  51,0  31,6  6,9      3,4  7,1 
G-1996   20,1  48,3  38,3  1,5      8,3  3,6 
A-1995   27,7  49,5  32,0  4,5      9,9  4,2 
L-1995   27,9  50,3  28,8  6,2      8,1  6,6 
E-1994   38,8  50,5  30,0  2,9      10,2  6,5 
G-1993   21,1  47,2  38,2  2,2      7,5  4,9 
A-1991   34,6  39,1  37,4  5,4      5,4  12,7 
L-1991   34,2  38,6  35,9  4,9      4,2  16,4 
G-1989   27,5  34,9  40,4  2,8      5,8  16,0 
E-1989   42,5  30,5  42,1  3,0      3,2  21,3 
E-1987   28,2  31,4  41,4        2,0  25,3 
A-1987   28,3  31,6  40,9        5,6  21,8 
L-1987   27,9  31,2  40,3        5,2  23,3 
G-1986   24,0  33,4  47,0  2,4      1,9  15,4 
A-1983   27,7  32,0  54,6  4,8      2,7  5,9 
L-1983   26,9  29,6  55,4  2,5      2,2  10,2 
G-1982   14,2  31,3  51,7  0,5      2,0  14,6 
L-1979   30,4  3,5  36,8        7,6  52,2 
G-1979   23,1  4,8  37,2        6,4  51,6 
G-1977   13,8  5,3  35,1        4,7  54,9