arxiu històric electoral

El Baix Maestrattornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   54.056  36.869  10.892  8.461  2.241  2.016  6.721  5.513    1.025 
E-2019   56.320  36.492  12.937  9.026  2.353  3.817  2.610  3.093    2.656 
L-2019   56.999  37.274  14.894  11.907  2.836  2.609    1.979  507  2.536 
(2) G-2019   54.059  39.991  12.215  7.877  2.280  5.561  5.050  5.911    1.097 
A-2019   54.061  39.469  12.154  8.218  5.410  4.927  4.314  3.252    1.229 
G-2016   53.827  37.448  8.420  13.354  9.819  4.933  67      855 
G-2015   53.917  38.569  8.485  12.407  10.071  5.440  94    996  1.174 
A-2015   53.975  36.616  10.168  11.156  5.144  3.415  96  4.031  868  1.738 
L-2015   57.105  37.684  11.233  13.402  3.800  2.612  55    1.021  5.550 
E-2014   55.960  25.167  6.375  8.419  1.587  638  261  2.152  1.723  4.012 
G-2011   54.102  36.892  11.804  20.027  1.539        1.435  2.087 
A-2011   54.151  36.821  12.226  18.578  2.507        1.237  2.273 
L-2011   57.579  39.009  11.696  19.968  2.966        908  3.471 
E-2009   55.920  27.617  11.420  13.970  396        363  1.468 
G-2008   54.061  40.625  18.671  19.716  425  35      755  1.023 
A-2007   53.671  38.279  14.488  19.155  3.254          1.382 
L-2007   57.184  40.054  12.208  19.020  2.519        909  5.398 
E-2004   53.248  26.931  12.412  12.697  426        449  947 
G-2004   52.551  39.700  18.225  18.067  993        1.190  1.225 
A-2003   52.781  38.783  14.307  18.512  3.244        1.386  1.334 
L-2003   53.978  39.346  13.141  16.954  4.039        1.168  4.037 
G-2000   51.331  36.983  13.598  20.074  947        1.094  1.270 
E-1999   51.447  37.034  13.396  18.626  1.465        1.144  2.403 
A-1999   51.379  37.055  12.900  18.316  2.364        1.222  2.253 
L-1999   51.890  37.554  12.173  18.020  2.724        1.157  3.471 
G-1996   49.569  39.891  16.614  18.909  441        2.304  1.623 
A-1995   49.149  37.422  14.380  17.334  1.482        2.275  1.951 
L-1995   49.209  38.030  14.502  17.726  1.799        2.158  1.837 
E-1994   48.288  31.426  11.099  15.094  831        2.131  2.271 
G-1993   47.310  38.134  15.127  18.268  617        2.138  1.984 
A-1991   46.072  35.390  14.993  14.571  1.146        957  3.723 
L-1991   46.127  35.457  15.059  14.922  926        944  3.605 
G-1989   45.093  33.555  14.280  12.368  354        1.239  5.314 
E-1989   44.711  25.917  11.665  8.628  317        495  4.812 
E-1987   43.686  33.568  14.976  11.670          599  6.323 
A-1987   43.753  33.532  14.628  11.381          1.109  6.414 
L-1987   43.755  33.784  14.892  12.112          985  5.795 
G-1986   44.637  32.870  15.659  11.723  350        593  4.545 
A-1983   42.848  31.356  16.268  11.014  1.069        1.089  1.916 
L-1983   42.848  32.092  14.041  8.757  366        1.088  7.840 
G-1982   42.066  34.081  17.486  10.250  144        700  5.501 
L-1979   42.211  30.984  11.094            1.035  18.855 
G-1979   42.350  32.120  12.628  897          1.771  16.824 
G-1977   39.194  32.860  12.438  1.490          1.714  17.218 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   30,5  29,5  22,9  6,1  5,5  18,2  15,0    2,8 
E-2019   33,4  35,5  24,7  6,4  10,5  7,2  8,5    7,3 
L-2019   32,9  40,0  31,9  7,6  7,0    5,3  1,4  6,8 
(2) G-2019   24,4  30,5  19,7  5,7  13,9  12,6  14,8    2,7 
A-2019   25,0  30,8  20,8  13,7  12,5  10,9  8,2    3,1 
G-2016   28,9  22,5  35,7  26,2  13,2  0,2      2,3 
G-2015   26,8  22,0  32,2  26,1  14,1  0,2    2,6  3,0 
A-2015   29,3  27,8  30,5  14,0  9,3  0,3  11,0  2,4  4,7 
L-2015   30,8  29,8  35,6  10,1  6,9  0,1    2,7  14,7 
E-2014   51,1  25,3  33,5  6,3  2,5  1,0  8,6  6,8  15,9 
G-2011   29,3  32,0  54,3  4,2        3,9  5,7 
A-2011   28,0  33,2  50,5  6,8        3,4  6,2 
L-2011   29,2  30,0  51,2  7,6        2,3  8,9 
E-2009   49,2  41,4  50,6  1,4        1,3  5,3 
G-2008   23,1  46,0  48,5  1,0  0,1      1,9  2,5 
A-2007   26,6  37,8  50,0  8,5          3,6 
L-2007   27,9  30,5  47,5  6,3        2,3  13,5 
E-2004   48,8  46,1  47,1  1,6        1,7  3,5 
G-2004   22,2  45,9  45,5  2,5        3,0  3,1 
A-2003   24,3  36,9  47,7  8,4        3,6  3,4 
L-2003   24,9  33,4  43,1  10,3        3,0  10,3 
G-2000   26,3  36,8  54,3  2,6        3,0  3,4 
E-1999   25,5  36,2  50,3  4,0        3,1  6,5 
A-1999   25,6  34,8  49,4  6,4        3,3  6,1 
L-1999   25,3  32,4  48,0  7,3        3,1  9,2 
G-1996   18,3  41,6  47,4  1,1        5,8  4,1 
A-1995   22,5  38,4  46,3  4,0        6,1  5,2 
L-1995   21,0  38,1  46,6  4,7        5,7  4,8 
E-1994   34,0  35,3  48,0  2,6        6,8  7,2 
G-1993   18,3  39,7  47,9  1,6        5,6  5,2 
A-1991   21,8  42,4  41,2  3,2        2,7  10,5 
L-1991   21,7  42,5  42,1  2,6        2,7  10,2 
G-1989   24,3  42,6  36,9  1,1        3,7  15,8 
E-1989   40,7  45,0  33,3  1,2        1,9  18,6 
E-1987   21,6  44,6  34,8          1,8  18,8 
A-1987   21,8  43,6  33,9          3,3  19,1 
L-1987   21,3  44,1  35,9          2,9  17,2 
G-1986   24,3  47,6  35,7  1,1        1,8  13,8 
A-1983   25,3  51,9  35,1  3,4        3,5  6,1 
L-1983   23,8  43,8  27,3  1,1        3,4  24,4 
G-1982   16,0  51,3  30,1  0,4        2,1  16,1 
L-1979   25,4  35,8            3,3  60,9 
G-1979   22,9  39,3  2,8          5,5  52,4 
G-1977   14,7  37,9  4,5          5,2  52,4 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19